Помагала по технологии и предприемачество за 5., 6. и 7. клас


Технологии и предприемачество | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

Към тетрадката има картонени приложения и пакет с допълнителни материали, от които петокласниците могат да изработват изделия от учебника. Включени са практически упражнения към всеки урок от учебника. А след всеки раздел има тестови задачи. С помощта на тетрадката учениците ще развият умения като инициативност, предприемчивост, екологично мислене, здравословен и безопасен начин на живот и работа.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Тетрадката съдържа разнообразни въпроси и задачи към всяка тема за нови знания. Включва приложения от картон и хартия, които ще позволят на петокласниците лесно да изработят предвидените в учебника и учебната тетрадка изделия. Към тетрадката има и пакет с допълнителни материали, съдържащ дървени летвички за изработване на статив, пирончета, разноцветни шнурове за гривна, парче кожа за изработване на ключодържател.

 
 

Технологии и предприемачество | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Тетрадката е изключително полезен помощник, защото с нея се изпълняват предвидените в програмата упражнения и практически дейности в обучението по технологии и предприемачество в 6. клас. Тя е разработена в съответствие със съдържанието и дейностите в учебника и съдържа разнообразни практически задачи, упражнения и тестове. Специално внимание е отделено на проучванията, работата по малки проекти, работата в екип и деловите игри.
Към тетрадката има приложения от картон и хартия, включително за графични упражнения, и учебни технологични карти. Включени са и допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебната тетрадка по технологии и предприемачество за 6. клас включва задачи и дейности, чрез които образователното съдържание от учебника намира своето проблемно-познавателно и практическо приложение. Без да се пренебрегва репродуктивният подход, чрез който се постига упражняване, акцент в учебната тетрадка е поставен върху приложението на продуктивните стратегии и конструктивисткия подход.

 
 

Технологии и предприемачество | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

Тетрадката е изключително полезен помощник, защото с нея се изпълняват предвидените в програмата упражнения и практически дейности. Тя е разработена в съответствие с учебника и съдържа:
– разнообразни практически задачи, упражнения и тестове;
– приложения от картон и хартия, включително за графични упражнения;
– учебни технологични карти;
– допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката
Специално внимание е отделено на проучванията, работата по малки проекти, работата в екип и деловите игри.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Работата с тетрадката по технологии и предприемачество за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“ ще даде възможност на седмокласниците да упражнят и да приложат наученото от учебника. Задачите в нея са разнообразни. Едни от тях изискват припомняне и повторение на усвояваната информация, други проверяват разбирането ѝ, а трети представляват приложение на знанията и уменията в различни ситуации. Има задачи за съотнасяне и за допълване на информация, но има и задачи, които изискват проява на съобразителност и вземане на решение дали ученикът да работи сам или в екип.
Тетрадката е не само полезна, но и много интересна както за учениците, така и за учителите по технологии и предприемачество.

 
 

Технологии и предприемачество | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: