Помагала по химия и опазване на околната среда за 7. клас


7. клас. Химия и опазване на околната среда
 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка по биология и здравно образование за 7. клас на издателство „Просвета – София” съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за работа в учебния час, за домашна работа, за самопроверка и самоконтрол, за проверка, контрол и оценка.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове. Предназначението им е различно. Някои може да се използват в клас при изучаване на новото учебно съдържание. За лабораторните упражнения те са оформени като протоколи с указания как да се организира работата и с мерки за безопасност. Описан е и алгоритъм за изпълнение на експерименталните задачи, отчитане на наблюденията, анализ на данните и изводи.
Повечето работни листове са предназначени за самостоятелна работа вкъщи.
В тетрадката има и тестови задачи. Като количество и вид те съответстват на тези в учебника. Така освен с избираем отговор са включени и задачи, които изискват свободен отговор. При възлагането им учителите трябва да се съобразят с възможностите на учениците си и по тяхна преценка да включат всички задачи или част от тях.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Йорданка Димова, Елена Георгиева)

Цена: 3.90 лв.

Учениците получават с помагалото:
– тестови задачи за упражнение;
– тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи);
– входящ и изходящ тест за самоконтрол.

Учителите получават възможност за:
– контрол и проверка на постигнатите резултати;
– анализ на типични грешки и пропуски в знанията;
– индивидуален подход към всеки ученик.
Родителите получават ясна представа за степента на подготовка на своето дете по химия и опазване на околната среда.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: