Помагала по химия и опазване на околната среда за 7. клас


7. клас. Химия и опазване на околната среда
 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Йорданка Димова, Елена Георгиева, Лена Недялкова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от 2023/2024 учебна година. Съдържа задачи, които изискват от ученика да извършва разнообразни познавателни действия, като прилага собствения си познавателен опит по химия и опазване на околната среда. Към всеки раздел е включен по един тест за самоконтрол „Проверете напредъка си в химичното познание”. Предложени са още два теста – за входящ и за заключителен самоконтрол.
Задачите може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Учебната тетрадка е по досега действащата учебна програма. Съдържа задачи, които изискват от ученика да извършва разнообразни познавателни действия, като прилага на собствения си познавателен опит по химия и опазване на околната среда. Към всеки раздел е включен по един тест за самоконтрол „Проверете напредъка си в химичното познание”. Предложени са още два теста – за входящ и за заключителен самоконтрол.
Задачите може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
Учебната тетрадка следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове с различно предназначение: за работа в клас при изучаване на новото учебно съдържание, за самостоятелна работа вкъщи и за лабораторни упражнения. Работните листове за лабораторни упражнения са оформени като протоколи с указания как да се организира работата, и с мерки за безопасност. Описан е и алгоритъм за изпълнение на експерименталните задачи, отчитане на наблюденията, анализ на данните и изводите.
В тетрадката има и тестови задачи с избираем и свободен отговор.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебната тетрадка е по досега действащата учебна програма. Следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове. Предназначението им е различно. Някои може да се използват в клас при изучаване на новото учебно съдържание. За лабораторните упражнения те са оформени като протоколи с указания как да се организира работата и с мерки за безопасност. Описан е и алгоритъм за изпълнение на експерименталните задачи, отчитане на наблюденията, анализ на данните и изводи.
Повечето работни листове са предназначени за самостоятелна работа вкъщи.
В тетрадката има и тестови задачи. Като количество и вид те съответстват на тези в учебника. Така освен с избираем отговор са включени и задачи, които изискват свободен отговор. При възлагането им учителите трябва да се съобразят с възможностите на учениците си и по тяхна преценка да включат всички задачи или част от тях.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Йорданка Димова, Елена Георгиева)

Учениците получават с помагалото:
– тестови задачи за упражнение;
– тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи);
– входящ и изходящ тест за самоконтрол.

Учителите получават възможност за:
– контрол и проверка на постигнатите резултати;
– анализ на типични грешки и пропуски в знанията;
– индивидуален подход към всеки ученик.
Родителите получават ясна представа за степента на подготовка на своето дете по химия и опазване на околната среда.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: