За гимназиите с интензивно изучаване на чужд език


Помагалата за интензивно изучаване на чужд език може да закупите с отстъпка от нашите регионални представители в страната. Контактите ТУК.
Или от електронната ни книжарница www.e-uchebnik.bg

▼ 9. клас. География и икономика | ▼ 9. клас. Химия и опазване на околната среда | ▼ 10. клас. Химия и опазване на околната среда
 
9. клас. История и цивилизации
 

 

HISTORY AND CIVILISATIONS FOR THE 9th GRADE, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Борислав Гаврилов)

HISTORY AND CIVILISATIONS FOR THE 9th GRADE, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Михаил Груев, Борис Стоянов)

 

Учебното помагало по история и цивилизации в две части е предназначено за учениците от 9. клас на профилираните гимназии с интензивно изучаване на английски език. То е съобразено със спецификата на преподаването на учебните предмети на чужд език в българското училище. Неговите основни предимства са:

компетентен превод и редакция, направени от носител на езика, специалист по история и културология;
текстовете на темите са намалени по обем и адаптирани спрямо езиковото равнище на учениците;
– към всяка тема е предложен откъс от писмен исторически източник, подходящ за анализ;
въпросите и задачите, съобразени с езиковите умения на деветокласниците, насърчават общуването и изразяването на собствено мнение на чуждия език;
– понятията от учебната програма с кратки обяснения са изведени в речник в края на помагалото.

Текстовете на жив, съвременен английски език са базисни за усвояване на научната историческа лексика и допринасят за развиване на езиковите и комуникативните умения на българските ученици.

 
▲ 9. клас. История и цивилизации | ▼ 9. клас. Химия и опазване на околната среда | ▼ 10. клас. Химия и опазване на околната среда
 
9. клас. География и икономика
 

 

GEOGRAPHY AND ECONOMICS FOR THE 9th GRADE, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Петър Стоянов, Александър Гиков, Цветелина Пейкова)


GEOGRAPHY AND ECONOMICS FOR THE 9th GRADE, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)

Учебното помагало по география и икономика в две части е предназначено за учениците в 9. клас, които изучават интензивно английски език. Изданието е специално редактирано, като запазва основните понятия и очакваните резултати, включени в учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас. Английският текст е съобразен с езиковото ниво на деветокласниците и е консултиран с редактор, носител на езика.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците от учебника на български език;
– включва всички нови понятия от учебните програми на английски език;
– съдържа английско-български азбучен речник на новите понятия с транскрипция и указания в кой урок може да се открият;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
– съдържа разнообразни въпроси и задачи, които едновременно проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват географските понятия на английски език;
– обогатява речниковия запас на учениците и развива езиковата им компетентност.

 

 

GEOGRAFIE UND WIRTSCHAFT FÜR DIE 9. KLASSE, 1. TEIL.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА НЕМСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Петър Стоянов, Александър Гиков, Цветелина Пейкова)


GEOGRAFIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE FÜR DIE 9. KLASSE, 2. TEIL.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА НЕМСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)

Учебното помагало по география и икономика в две части е предназначено за учениците в 9. клас, които изучават интензивно немски език. Изданието е специално редактирано, като запазва основните понятия и очакваните резултати, включени в учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас. Немският текст е съобразен с езиковото ниво на деветокласниците и е консултиран с редактор, носител на езика.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците от учебника на български език;
– включва всички нови понятия от учебните програми на немски език;
– съдържа немско-български азбучен речник на новите понятия с указания в кой урок може да се открият;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
съдържа разнообразни въпроси и задачи, които едновременно проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват географските понятия на немски език;
– обогатява речниковия запас на учениците и развива езиковата им компетентност.

 
▲ 9. клас. История и цивилизации | ▲ 9. клас. География и икономика | ▼ 10. клас. Химия и опазване на околната среда
 
9. клас. Химия и опазване на околната среда
 

 

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE 9th GRADE, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Донка Ташева, Кирил Атанасов)

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE 9th GRADE, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Донка Ташева, Кирил Атанасов)

Chemistry. Study guide. Grade 9 е ново помагало в две части за учениците от 9. клас, които изучават химия и опазване на околната среда на английски език. То:

осигурява необходимите знания на достъпен английски език;
гарантира отлично овладяване на теоретични и практически компетентности, поднесени чрез разнообразни по вид и структура задачи и упражнения;
поставя ученика в активна позиция;
предоставя творческа свобода на ученика и учителя при използването му.

 

CHIMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA CLASSE DE 9E.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ ЗА 9. КЛАС НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

(Гергана Кръстева)

Учебното помагало по химия на френски език е предназначено за учениците от 9. клас, които изучават интензивно френски език. То е създадено според изискванията на новите учебни програми по химия и опазване на околната среда за 8. и 9. клас, но е подходящо и за студенти от техническите университети, както и за всички, които искат да се запознаят с терминологията по химия на френски език.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по химия и опазване на околната среда за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците на достъпен и автентичен френски език;
– цели усвояване на знанията по предмета чрез развиване на комуникативните езикови компетентности;
– включва шест теста за проверка и оценка на знанията;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок:
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
– съдържа разнообразни въпроси и задачи, които проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват химичните понятия на френски език;
– предлага рубрика „Ключови думи”, съдържаща малък двуезичен речник с най-важните понятия от урока.

 
▲ 9. клас. История и цивилизации | ▲ 9. клас. География и икономика | ▲ 9. клас. Химия и опазване на околната среда
 
10. клас. Химия и опазване на околната среда
 

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE 10th GRADE
(Кирил Атанасов)

Помагалото е предназначено за всички ученици от 10. клас, които изучават предмета химия и опазване на околната среда на английски език. То:
– осигурява необходимите знания на достъпен и съвременен английски език;
– улеснява овладяването на учебния материал чрез разнообразни по вид и структура задачи;
– поставя ученика в активна позиция чрез съвременния си педагогически дизайн;
– дава желаната творческа свобода на ученика и учителя при използването му.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: