За гимназиите с интензивно изучаване на чужд език


Помагалата за интензивно изучаване на чужд език може да закупите с отстъпка от нашите регионални представители в страната. Контактите ТУК.
Или от електронната ни книжарница www.e-uchebnik.bg

9. клас. История и цивилизации
 

 

HISTORY AND CIVILISATIONS, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Борислав Гаврилов)

Цена: 8.00 лв.


HISTORY AND CIVILISATIONS, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Михаил Груев, Борис Стоянов)

Цена: 8.00 лв.

 

Новото учебно помагало по история и цивилизации е предназначено за учениците от 9. клас на профилираните гимназии с интензивно изучаване на английски език. То е съобразено със спецификата на преподаването на учебните предмети на чужд език в българското училище. Неговите основни предимства са:

компетентен превод и редакция, направени от носител на езика, специалист по история и културология;
текстовете на темите са намалени по обем и адаптирани спрямо езиковото равнище на учениците;
– към всяка тема е предложен откъс от писмен исторически източник, подходящ за анализ;
въпросите и задачите, съобразени с езиковите умения на деветокласниците, насърчават общуването и изразяването на собствено мнение на чуждия език;
– понятията от учебната програма с кратки обяснения са изведени в речник в края на помагалото.

Текстовете на жив, съвременен английски език са базисни за усвояване на научната историческа лексика и допринасят за развиване на езиковите и комуникативните умения на българските ученици.

 
9. клас. География и икономика
 

 

GEOGRAPHY AND ECONOMICS FOR 9TH GRADE, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Петър Стоянов, Александър Гиков, Цветелина Пейкова)

Цена: 7.00 лв.


GEOGRAPHY AND ECONOMICS FOR 9TH GRADE, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)

Цена: 7.00 лв.


Учебното помагало по география и икономика в две части е предназначено за учениците в 9. клас, които изучават интензивно английски език. Изданието е специално редактирано, като запазва основните понятия и очакваните резултати, включени в учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас. Английският текст е съобразен с езиковото ниво на деветокласниците и е консултиран с редактор, носител на езика.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците от учебника на български език;
– включва всички нови понятия от учебните програми на английски език;
– съдържа английско-български азбучен речник на новите понятия с транскрипция и указания в кой урок може да се открият;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
– съдържа разнообразни въпроси и задачи, които едновременно проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват географските понятия на английски език;
– обогатява речниковия запас на учениците и развива езиковата им компетентност.

 

 

GEOGRAFIE UND WIRTSCHAFT FÜR DIE 9. KLASSE, 1. TEIL.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА НЕМСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Петър Стоянов, Александър Гиков, Цветелина Пейкова)

Цена: 8.00 лв.


GEOGRAFIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE FÜR DIE 9. KLASSE, 2. TEIL.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 9. КЛАС НА НЕМСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)

Цена: 8.00 лв.


Учебното помагало по география и икономика в две части е предназначено за учениците в 9. клас, които изучават интензивно немски език. Изданието е специално редактирано, като запазва основните понятия и очакваните резултати, включени в учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас. Немският текст е съобразен с езиковото ниво на деветокласниците и е консултиран с редактор, носител на езика.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по география и икономика за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците от учебника на български език;
– включва всички нови понятия от учебните програми на немски език;
– съдържа немско-български азбучен речник на новите понятия с указания в кой урок може да се открият;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
– съдържа разнообразни въпроси и задачи, които едновременно проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват географските понятия на немски език;
– обогатява речниковия запас на учениците и развива езиковата им компетентност.

 
9. клас. Химия и опазване на околната среда
 

 

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION STUDY GUIDE, GRADE 9, PART 1.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ПЪРВА

(Донка Ташева, Кирил Атанасов)

Цена: 8.00 лв.

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION STUDY GUIDE, GRADE 9, PART 2.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 9. КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ВТОРА

(Донка Ташева, Кирил Атанасов)

Цена: 8.00 лв.


Chemistry. Study guide. Grade 9 е ново помагало в две части за учениците от 9. клас, които изучават химия и опазване на околната среда на английски език. То:

осигурява необходимите знания на достъпен английски език;
гарантира отлично овладяване на теоретични и практически компетентности, поднесени чрез разнообразни по вид и структура задачи и упражнения;
поставя ученика в активна позиция;
предоставя творческа свобода на ученика и учителя при използването му.

 

CHIMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA CLASSE DE 9E.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ ЗА 9. КЛАС НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

(Гергана Кръстева)

Цена: 19.00 лв.


Учебното помагало по химия на френски език е предназначено за учениците от 9. клас, които изучават интензивно френски език. То е създадено според изискванията на новите учебни програми по химия и опазване на околната среда за 8. и 9. клас, но е подходящо и за студенти от техническите университети, както и за всички, които искат да се запознаят с терминологията по химия на френски език.

Учебното помагало:
– следва темите и съдържанието на учебните програми по химия и опазване на околната среда за 8. и 9. клас;
– представя в синтезиран вид уроците на достъпен и автентичен френски език;
– цели усвояване на знанията по предмета чрез развиване на комуникативните езикови компетентности;
– включва шест теста за проверка и оценка на знанията;
– може да се използва едновременно с учебника на български език;
– отчита спецификата на преподаването на учебния предмет на чужд език.

Всеки урок:
– е представен на две страници и се отличава с ясна структура и добро онагледяване;
– съдържа разнообразни въпроси и задачи, които проверяват знанията и уменията на учениците и им дават възможност да използват химичните понятия на френски език;
– предлага рубрика „Ключови думи”, съдържаща малък двуезичен речник с най-важните понятия от урока.

 
10. клас. Химия и опазване на околната среда
 

CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE 10th GRADE
(Кирил Атанасов)

Цена: 9.00 лв.


Помагалото е предназначено за всички ученици от 10. клас, които изучават предмета химия и опазване на околната среда на английски език. То:
– осигурява необходимите знания на достъпен и съвременен английски език;
– улеснява овладяването на учебния материал чрез разнообразни по вид и структура задачи;
– поставя ученика в активна позиция чрез съвременния си педагогически дизайн;
– дава желаната творческа свобода на ученика и учителя при използването му.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: