Помагала по биология и здравно образование за 7. клас


7. клас. Биология и здравно образование
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Светла Буковска)

Учебното помагало съдържа тестови задачи върху основните раздели – Едноклетъчни организми, Царство Растения, Царство Гъби, Царство Животни, Устойчиво развитие и здравословен начин на живот, както и за проверка на входното и изходното ниво. Всеки тест е наличен в два варианта, с отговори и скали за самооценка.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебна програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2023/2024 г.
Тетрадката съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за упражнение в учебния час, за домашна работа и за проверка на усвоените знания.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за упражнение в учебния час, за домашна работа и за проверка на усвоените знания.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2023/2024 г.
Тетрадката съдържа разнообразни задачи за попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели; за работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти; за дефиниране на понятия и формулиране на изводи.
Задачите може да се използват при обобщаване и затвърдяване на знанията, за проверка и оценка, за домашна работа и др.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма.
Съдържа разнообразни задачи:
– за попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели;
– за работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти;
– за дефиниране на понятия и формулиране на изводи.
Задачите може да се използват при актуализиране, систематизиране, обобщаване и затвърдяване на знанията, за проверка и оценка, за домашна работа и др.

 

 

 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: