Помагала по биология и здравно образование за 7. клас


7. клас. Биология и здравно образование
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Светла Буковска)

Цена: 3.90 лв.

Учебното помагало e предназначено за учениците, които желаят самостоятелно да проверят наученото в часовете по биология. В него са включени тестови задачи върху основните раздели – Едноклетъчни организми, Царство Растения, Царство Гъби, Царство Животни, Устойчиво развитие и здравословен начин на живот, както и за проверка на входното и изходното ниво. Всеки тест е наличен в два варианта, с отговори и скали за самооценка.
Тестовите задачи могат да бъдат полезни и на учителите за допълване на упражненията върху преподадения материал и за проверка на усвоените от учениците знания.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка по биология и здравно образование за 7. клас на издателство „Просвета – София” съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за работа в учебния час, за домашна работа, за самопроверка и самоконтрол, за проверка, контрол и оценка.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Цена: 4.90 лв.

Тетрадката по биология и здравно образование за 7. клас на издателство „Просвета Плюс” съдържа разнообразни задачи:
– за попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели;
– за работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти;
– за дефиниране на понятия и формулиране на изводи.
Задачите може да се използват при актуализиране, систематизиране, обобщаване и затвърдяване на знанията, за проверка и оценка, за домашна работа и др.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: