Помагала по английски език за 5., 6. и 7. клас


Английски език | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. Английски език
 


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)


Учебните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н.;
• осем постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил;
• езиково портфолио.

 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 5TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика по английски език е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
 

Английски език | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. Английски език
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н. Упражненията, означени със символ ракета, са с по-висока трудност и са подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при изпълнението на домашната работа;
• Девет постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Mind the prepositions!, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н. Упражненията, означени със символ ракета, са с по-висока трудност и са подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при изпълнението на домашната работа;
• Девет постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Mind the prepositions!, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил.

 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 6TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
 

Английски език | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. Английски език
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебните тетрадки съдържат упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за трениране на умението четене с разбиране. Предложени са и упражнения с по-висока трудност, подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа обяснение на граматичните понятия на български език.
Учениците изпълняват следните видове задачи:
• попълване на правилната дума/граматична форма;
• подреждане на думи в изречение;
• ограждане/подчертаване на верен отговор;
• съставяне на изречение;
• свързване на дума с дефиниция/изображение;
• решаване на кръстословици;
• четене с разбиране с фокус върху избираем и свободен отговор.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебните тетрадки съдържат упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за трениране на умението четене с разбиране. Предложени са и упражнения с по-висока трудност, подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа обяснение на граматичните понятия на български език.
Учениците изпълняват следните видове задачи:
• попълване на правилната дума/граматична форма;
• подреждане на думи в изречение;
• ограждане/подчертаване на верен отговор;
• съставяне на изречение;
• свързване на дума с дефиниция/изображение;
• решаване на кръстословици;
• четене с разбиране с фокус върху избираем и свободен отговор.

 

ШЕСТ НОВИ ТЕСТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ФОРМАТ 2012 – 2013
(Елена Атанасова)

Учебното помагало осигурява:
• възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията по английски език на ниво А2;
• допълнителен езиков материал за учениците, които желаят да разширят знанията си по английски език и да усъвършенстват уменията си;
• шест готови теста за текущ контрол.
Важно! Тестовете са разработени по формата за външно оценяване, който бе валиден от 2012 до 2017 г. Всеки тест съдържа общо 30 тестови задачи, разпределени в три компонента – слушане с разбиране, четене с разбиране и граматика и лексика.

 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• четири преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
 

Английски език | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: