Помагала по музика за 5., 6. и 7. клас


Музика | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, ребуси и кръстословици, които осмислят новите понятия и постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Разнообразните задачи провокират интереса към занимания с музика и създават възможност учениците сами и с помощта на учителя да проверят своите умения и знания. Със задачите в тетрадката учениците могат да работят индивидуално и групово във всеки урок в клас и самостоятелно у дома.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Тетрадката по музика допълва и разнообразява работата по темите от учебника, подпомага постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Включени са забавни задачи, упражнения и кръстословици във връзка с изучавания материал. Съдържа и задачи, с които може да се организират състезания или дейности по желание на учениците.

 
 

Музика | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката по музика за 6. клас с автори Вяра Сотирова, доц. д-р Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева е предназначена за индивидуална или групова работа в клас и самостоятелно у дома. Тя съдържа допълнителни задачи, които дават възможност за практическо затвърдяване на изучавания материал. Работата с тетрадката улеснява учителя при индивидуалната проверка и оценяване на знанията на учениците както при текущия контрол, така и в края на първия срок и в края на учебната година.
Както и досега, авторите разчитат на сътрудничество от страна на учителите, на индивидуална интерпретация и творчески прочит на разработените идеи.
Авторите са убедени, че с този учебен комплект по музика за 6. клас учителите ще работят с удоволствие и удовлетворение, и гарантират постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника по музика за 6. клас с автори проф. д-р Пенка Минчева, Светла Христова и доц. д-р Красимира Филева. Съдържа въпроси, задачи, кръстословици и други материали, които могат да се използват за състезания между отделни ученици или отбори. Включени са много творчески дейности – съчиняване на съпровод към песен, определяне на размери, разширяване на знанията за музикалните инструменти и изпълнителски състави, за българските народни танци, нотни примери и др. Тетрадката създава условия за приятна творческа работа, за затвърдяване на наученото в часовете по музика и постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма. С нея може да се работи по всички теми в клас и у дома.

 
 

Музика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката е предназначена за индивидуална или групова работа в клас и самостоятелно у дома. Разнообразните занимателни въпроси и задачи, ребуси и кръстословици разширяват и допълват работата по темите от учебника по музика.
Върху страниците на тетрадката учениците могат да проверяват сами или с помощта на учителя своите умения и знания. Музикалният материал и всички дейности и задачи, предложени в тетрадката, са проверени в реална учебна среда. Работата с тетрадката гарантира постигането на очакваните резултати от обучението както в края на седми клас, така и на прогимназиалния етап.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Светла Христова)

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника и подпомага постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Тя съдържа:
– забавни задачи и упражнения;
– кръстословици;
– идеи за организиране на състезания;
– дейности по желание на учениците.
Учителят ще прецени кои задачи към кой урок да предложи, като някои може да се използват и по-късно като упражнения за преговор. С тетрадката учениците може да работят индивидуално и групово.

 
 

Музика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: