Помагала по физика и астрономия за 7. клас


7. клас. Физика и астрономия
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Десислава Чергарска)

Помагалото е подходящо за контрол и проверка на усвоените от учениците знания. Съдържа тестове по основните раздели от учебната програма по физика и астрономия за 7. клас: Електричен ток и измервателни уреди, Електрически вериги и електрична енергия, Електричество, Светлина и звук, От атома до Космоса. Предложени са и тестове за проверка на входното и изходното ниво.
Включените отговори и решения на всички тестови задачи правят помагалото подходящо и за самопроверка и самоконтрол от страна на учениците.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС

(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия, която влиза в сила от учебната 2023/2024 учебна година.
Тетрадката е част от учебния комплект по физика и астрономия за 7. клас на издателство „Просвета“. Тя съдържа различни типове задачи по всяка тема в учебника:
• за самостоятелна работа;
• за развиване на ключови компетентности;
• експериментални;
• изследователски.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Тя е част от учебния комплект по физика и астрономия за 7. клас на издателство „Просвета”. Тя съдържа различни типове задачи по всяка тема в учебника:
– за самостоятелна работа;
– за развиване на ключови компетентности;
– експериментални;
– изследователски.
Тетрадката може да се използва както за работа в клас, така и за домашна работа.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС

(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия, която влиза в сила от учебната 2023/2024 учебна година.
На всеки урок от учебника съответства по една страница от тетрадката, в която ученикът ще намери:
• интерактивни упражнения;
• тестови задачи;
• работа по проекти;
• задачи за проверка на изходното равнище.
Тяхната трудност постепенно нараства. Лабораторните упражнения в учебника са съпроводени с протокол в тетрадката, като по този начин учениците се подготвят за представяне на резултатите от експериментите и за анализа им, т.е. за бъдеща изследователска дейност, и то в екип.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Тя е логично продължение на учебника по физика и астрономия за 7. клас на „Просвета АзБуки”. На всеки урок от учебника съответства по една страница от тетрадката, в която ученикът ще намери:
– интерактивни упражнения;
– тестови задачи;
– работа по проекти;
– задачи за проверка на изходното равнище.
Тяхната трудност постепенно нараства. Те са подходящи както за работа в клас, така и за самоподготовка у дома. Лабораторните упражнения в учебника са съпроводени с протокол в тетрадката, като по този начин учениците се подготвят за представяне на резултатите от експериментите и за анализа им, т.е. за бъдеща изследователска дейност, и то в екип.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: