Помагала по немски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 
6. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 
7. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката;
• допълнителни текстове за развиване на умението четене;
• разнообразни поводи за говорене;
• упражнения за произношението и правописа във всяка учебна единица;
• възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и самооценка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: