Помагала по немски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Цена: 7.90 лв.

Учебната тетрадка допълва, разширява и разнообразява работата с учебника. Тя предлага подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица и помага за затвърждаване и задълбочаване на наученото. Учениците развиват умението за писане на кратки текстове на чуждия език. В учебната тетрадка са включени упражнения за произношение и правопис, тестове за самооценяване и портфолио.

 
6. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка съдържа разнообразни упражнения за затвърдяване на материала. Включва упражнения, подходящи за домашна работа. Предлага полезни съвети и стратегии за учене. Акцентира върху развитието на умението писане. Съдържа упражнения по произношение и правопис, както и тестове за самооценка.

 
7. клас. Немски език
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Цена: 6.90 лв.

Учебната тетрадка е необходима част от учебния комплект. Тя следва структурата на учебника и предлага:

  • разнообразни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката;
  • допълнителни текстове за развитие на умението четене;
  • разнообразни поводи за говорене;
  • упражнения за произношението и правописа във всяка учебна единица.
Тетрадката осигурява възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и самооценка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: