Защита на личните данни


Уважаеми партньори, клиенти и приятели на „Просвета“,

 

Издателска група „Просвета“ винаги е спазвала високи стандарти в защитата на личните данни. Вярваме, че правото на защита на личните данни е основна ценност в европейските общества и следва да бъде уважавано както всяко друго основно право на личността.

От 25 май 2018 г. е в сила ново европейско законодателство за защита на личните данни. Издателска група „Просвета“ обнови политиката си за защита на личните данни в съответствие с актуалните изисквания на ЕС и с най-добрите практики в тази област. Тя включва общи правила за защита на личните данни и специални правила за защита на личните данни.

Общите правила за защита на личните данни са обобщение на добрите практики, които се прилагат от всички организации в групата на „Просвета“. Те включват основните принципи при съхраняване и използване на данните и мерките за защита, които прилагаме.

Новите правила овластяват Вас, нашите клиенти и приятели, с повече права, свързани с информацията и достъпа до личните Ви данни, с които ние разполагаме, с възможността да ги коригирате и допълните, с правото да поискате да бъдат заличени, когато основанието, на което ги съхраняваме, е Вашето съгласие и др.

Всяка от организациите в групата на „Просвета“ има Специални правила за защита на личните данни, които ясно и конкретно посочват какви данни съхраняваме и използваме, за какви цели и на какво основание става това, кои са получателите на тези данни, какви са начините на тяхното съхранение и др.

Бихме искали да Ви уверим, че ние ще продължим да се придържаме към принципите за законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните за конкретни легитимни цели. Стремежът ни винаги е бил да Ви предлагаме възможно най-бързия, удобен и сигурен достъп до нашите продукти и услуги, като изискваме от Вас минимално необходимите данни. Ние и занапред ще бъдем на Ваше разположение, за да Ви предлагаме учебници, познавателни книжки, учебни помагала, обучения и други образователни ресурси и услуги с най-високо качество.

Бихме искали да Ви информираме, че при въпрос или нужда от информация и съдействие във връзка с личните данни може да се обръщате към Длъжностното лице по защита на данните на организациите от групата на „Просвета“.


С уважение и убеденост в доброто ни сътрудничество,

Екипът на „Просвета“

 


Открий ни в: