Помагала по руски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Руски език
 

МАТРЁШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на лексикалния и граматичния материал;
• обобщителен урок „Проверяем себя“ в края на всеки раздел за оценяване и самооценяване;
• рубрика „Для тех, кто любит читать“ в края на всеки обобщителен урок, която съдържа тематично обвързани кратки текстове, написани специално за учебния комплект;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;

 
6. клас. Руски език
 

МАТРЁШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата лексика и граматичния материал, развиване на уменията четене и писане чрез следните постоянни рубрики: „Учим слова”, „Учим грамматику”, „Читаем”, „Пишем”;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбиране: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, обяви и други;
• тест за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки раздел.

 
7. клас. Руски език
 

МАТРЁШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Учебната тетрадка съдържа:
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за четене и за писане;
• четири постоянни рубрики: „Учим слова”, „Учим грамматику”, „Читаем”, „Пишем”;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език, което улеснява учениците при възприемането и разбирането на граматичната информация;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбиране: диалози, научнопопулярни, художествени текстове, обяви, както и инфографики, анкети, диаграми;
• тестове за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио, което учениците може да изрежат и да съхраняват в папка.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: