Академия за иновативни учители


Добре дошли в Академията за иновативни учители на издателска група „Просвета”!

Академията за иновативни учители е проект на Издателска група Просвета, който включва инициативи за подкрепа на българските училища за въвеждане и използване на иновативни практики в учебния процес. Целта е чрез разнообразни инструменти със силна практическа ориентация да бъдат стимулирани креативността и свободата в образователната система, като в същото време се стъпи на работещите решения, идващи от професионалисти от системата. Така успешните практики ще бъдат мултиплицирани и ще бъде даден сериозен принос към компетентностния подход в образованието. Разбирането, което застъпва екипът на Академията, е, че иновациите в образованието не са непременно методи, подходи и решения, които се прилагат за първи път, а че това са всички онези методи, подходи и решения, които дават по-високи резултати – при това не само образователни в тесния смисъл на думата, но и водещи до развитие на личността и изграждане на ключови умения, компетентности и ценностни нагласи.

Ние, в издателска група Просвета, вярваме, че добрите учители са ключът към доброто образование на децата ни. Ето защо, наред със създаването на учебници и помагала на най-високо европейско ниво, ние предлагаме на българските учители нови инициативи и инструменти, които да ги подпомагат в тяхното професионално развитие и усъвършенстване. Всички те ще бъдат част от нашата Академия за иновативни учители.

Благодарим Ви, че избирате Просвета!

 

НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В УЧИЛИЩЕ  УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ    ДИРЕКТОРИ ПОДКРЕПЯТ ИНОВАЦИИТЕ   

 КОНТАКТИ

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: