Помагала по френски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка предлага:
• разнообразни упражнения към всяка урочна единици за затвърдяване и задълбочаване на граматичните структури и лексиката;
• задачи за развиване на правописа;
• допълнителна работа върху развиване на умението четене с разбиране;
• поурочен речник.

 
6. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка предлага:
• разнообразни упражнения към всяка урочна единици за затвърдяване и задълбочаване на граматичните структури и лексиката;
• задачи за развиване на правописа;
• допълнителна работа върху развиване на умението четене с разбиране;
• поурочен речник.

 
7. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка следва структурата на учебника и предлага:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката;
• задачи с игрово и творческо съдържание;
• възможност усвоените структури да се прилагат в нов контекст;
• развиване на самостоятелно учене.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: