Помагала по френски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 7.90 лв.

Преработената Easy Grammar for the 5th Grade към Hello! New edition e единствената практическа граматика по английски език, предназначена специално за 5. клас. Тя е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.

Easy Grammar съдържа:
– обяснения на български език на всички граматични конструкции;
– много примери, които илюстрират тяхната употреба;
– допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила; три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
– отговори на всички упражнения.

Easy Grammar е ценен помощник и справочник за всеки ученик, който иска да научи добре английски език. Граматиката е полезна и за учителите, защото им предоставя богат избор от допълнителни упражнения за усвояване на граматичния материал. С нея родителите могат лесно да проверят знанията на своите деца.

 
6. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 6.90 лв.

Учебната тетрадка допълва, разширява и разнообразява работата с учебника. Тя предлага разнообразни упражнения, които съответстват напълно на хронологията на учебника. Упражненията развиват логическото мислене, наблюдателността и въображението на учениците. Упражняват се новата лексика и правописът. Правят се контролни упражнения по четене с разбиране, набляга се на граматичните упражнения и изразяването в писмена форма. Учебната тетрадка спомага за развиването на стратегии за самостоятелна работа. В края на тетрадката е приложен поурочен речник, който се попълва от самите ученици.

 
7. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 6.90 лв.

Учебната тетрадка е неразделна част от учебния комплект по френски език за 7. клас Arc-en-ciel. Следвайки точно структурата на учебника, тя предлага разнообразни упражнения за затвърдяване на предвидената за овладяване лексика и граматика. Проверява се и умението да се прилагат усвоените структури в нови контексти и в задачи с игрово и творческо съдържание. Упражненията в учебната тетрадка допринасят за развитието на четирите езикови умения. Тя осигурява възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и самооценка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: