Помагала по френски език за 5., 6. и 7. клас


5. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 7.90 лв.

Учебната тетрадка Arc-en-ciel следва всяка урочна единица, като допринася за задълбочаване на знанията и уменията на учениците, както и за усвояване на правописа. Тя предлага разнообразни упражнения за работа в клас и вкъщи върху граматичните и лексикалните структури. Учебното съдържание се допълва с контролни упражнения за четене с разбиране. В края на тетрадката учениците попълват поурочен речник.

 
6. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 6.90 лв.

Учебната тетрадка допълва, разширява и разнообразява работата с учебника. Тя предлага разнообразни упражнения, които съответстват напълно на хронологията на учебника. Упражненията развиват логическото мислене, наблюдателността и въображението на учениците. Упражняват се новата лексика и правописът. Правят се контролни упражнения по четене с разбиране, набляга се на граматичните упражнения и изразяването в писмена форма. Учебната тетрадка спомага за развиването на стратегии за самостоятелна работа. В края на тетрадката е приложен поурочен речник, който се попълва от самите ученици.

 
7. клас. Френски език
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Цена: 6.90 лв.

Учебната тетрадка е неразделна част от учебния комплект по френски език за 7. клас Arc-en-ciel. Следвайки точно структурата на учебника, тя предлага разнообразни упражнения за затвърдяване на предвидената за овладяване лексика и граматика. Проверява се и умението да се прилагат усвоените структури в нови контексти и в задачи с игрово и творческо съдържание. Упражненията в учебната тетрадка допринасят за развитието на четирите езикови умения. Тя осигурява възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и самооценка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: