Помагала за 3. клас


3. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”

Цена: 5.90 лв.

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усвояване на учебния материал по български език и литература за 3. клас. Съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници.
В помагалото са предложени учебни задачи, които:
– подпомагат изучаването на книжовните норми за правилна употреба на българския език; 
– съдействат за затвърдяване на знанията за правописа;
– съчетават обучението със занимателни елементи.одбраните текстове улесняват работата за правописа и съдействат за подобряване на четивната техника. По този начин третокласниците постигат напредък в езиковата си култура.

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1 час / 2 часа седмично

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”

Цена: 5.90 лв.

Учебното помагало е изцяло съобразено с новата учебна програма по български език и литература за 3. клас. Всяка тема е разработена на две страници и съобразно учебния план може да се използва в два варианта:
– 1 час седмично или 32 часа годишно;
– 1,5 часа седмично или 48 часа годишно.
И към двата варианта са разработени примерни годишни разпределения.
В помагалото са включени разнообразни учебни задачи, насочени към затвърдяване и надграждане на:
– уменията за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст;
– езиковите понятия и свързаните с тях правописни и пунктуационни правила и норми;
– уменията за преразказ на кратък повествователен текст;
– уменията за съчиняване на текст по нагледна и словесна опора.
Изданието съдържа и две приложения с допълнителни езикови задачи и примерни текстове за диктовка. То е надеждно средство за ефективна работа в избираемите часове по български език и литература в 3. клас.

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 3 КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 7.90 лв.

Помагалото е част от добре познатата и харесвана от много начални учители поредица „Езикови задачи”. То е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самостоятелна работа вкъщи, за часовете по избираема или факултативна подготовка.
Авторите са дългогодишни учители в начален етап и отлично познават възрастовите особености и способностите за възприемане на малките ученици. Те залагат на игровите похвати, които:
– ангажират вниманието на ученика;
– стимулират познавателната активност;
– формират езикова култура.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са и много междупредметни връзки с математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС
(Татяна Ангелова, Диана Димитрова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Помагалото е преработено основно, за да отговаря на актуалната учебна програма по български език и литература за 3. клас. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която обхваща всички учебни предмети в началния етап. Авторите предлагат упражнения и задачи, които съчетават дидактически и игрови елементи. Включените кръстословици, игрословици, интересни и познавателни текстове правят заниманията полезни и забавни. Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват знанията си за правописа, за езиковите единици, изреченията и текста. Помагалото улеснява и работата на учителя, като му предоставя допълнителен материал за уплътняване на работата в клас.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 6.90 лв.

Помагалото улеснява учителя, като му дава готов универсален инструмент за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението, независимо с какъв учебник работи. То е част от поредица. Чрез него се проверяват и оценяват знанията и уменията, които третокласниците придобиват след всеки от основните раздели в обучението по български език и литература. По този начин системно се проследява темпът на езиково развитие на всеки от учениците през цялата учебна година.
Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка от които е в два варианта, за да може да се работи по групи. По преценка на учителя третокласникът може да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка на наученото, а другия – за упражнение и обобщение.
Помагалото може да послужи успешно и на родители, които искат да проследяват системно напредъка на своите деца. Може да се използва и за самостоятелна дейност на ученика – под формата на упражнения за затвърдяване на наученото.
Втората част на помагалото съдържа указания за проверяващия, като за всяка самостоятелна работа са предложени по 3 таблици:
– първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
– втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
– третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани качествени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на третокласника към по-висок резултат.

 

ДИКТОВКИ ЗА 3. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа разнообразен материал за диктуване – думи, изречения и текстове, като акцентът е върху правописните трудности. Предлага разнообразни по жанр текстове. Стимулира творческата активност на учениците и интереса им към изучаването на българския език. Повишава правописната култура на третокласниците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 3. КЛАС.
ПОДГОТОВКА ЗА PIRLS

(Стоян Иванов, Тина Велева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 6.90 лв.

Как е измислена дъвката, кой е най-дългият шоколадов влак, колко струва най-скъпият сладолед в света... Все вкусни въпроси, чиито отговори третокласниците ще открият тук. И докато се облизват, неусетно ще се подготвят за външното оценяване в 4. клас.
„Четене с разбиране за 3. клас” съдържа 20 теми. Повечето от тях съчетават различни по стил текстове, обединени от тестови въпроси, с помощта на които ученикът:
– научава нови любопитни факти;
–тренира наблюдателността си;
–отсява важната информация;
–разбира това, което чете.
Помагалото може да бъде използвано за упражняване и самоподготовка у дома, за работа в клас, в различни организационни форми и извънкласни дейности.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН
И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК, 1. – 4. КЛАС

(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Цена: 6.90 лв.

 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
3. клас. Английски език
 

FUNFAIR. ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Аделина Кръстева)

Цена: 4.90 лв.

Занимателната тетрадка FUNFAIR е предназначена за учениците, изучаващи английски език в 3. клас, и е съобразена с идеята, че децата учат най-лесно и най-ефективно, когато се забавляват. Помагалото дава възможност за интегрирано развиване на уменията за четене, писане и говорене и е универсален помощник към всяка езикова система в избираемите учебни часове. Може да се използва също за допълнителна работа у дома и за преговор през ваканциите.
Занимателната тетрадка FUNFAIR включва разнообразни и занимателни задачи, които подпомагат затвърдяването на лексиката и правилната употреба на граматичните конструкции, заложени в новата учебна програма за 3. клас. Предложени са и задачи за развиване на уменията за четене с разбиране, както и на комбинативността и логиката на учениците. Писмените умения на учениците се развиват неусетно чрез писане на думи, отделни изречения и създаване на кратък текст. Упражненията са градирани по трудност, което дава възможност за прилагане на индивидуален подход.

 
3. клас. Немски език
 

ЗАБАВНИ ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. – 4. КЛАС
DEUTSCH – GANZ EINFACH! ВТОРА ЧАСТ
(Надежда Стоилкова)

Цена: 5.90 лв.

Учебното помагало по немски език за началния курс е съобразено с темите и граматичните структури в учебната програма за 2. – 4. клас и дава възможност за допълване на всяка езикова система. Съдържа ясно структурирани и забавно илюстрирани задачи, които обогатяват езиковите знания и умения на детето, развиват въображението и логическото мислене. Разнообразните задачи помагат за неусетно овладяване на букви, срички, думи и граматични структури. Степента на трудност се увеличава постепенно – децата преминават от думи към изречения, а накрая и към текстове за четене с разбиране.

 
3. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 8.90 лв.

Помагалото е разработено към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета”. То предлага разнообразни дейности и задачи за:
– надграждане на знанията;
– затвърдяване на знанията за числата до 1000;
– усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на числата до 1000 и умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– разширяване на представите за геометричните фигури;
– задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
– усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи;
– развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение на учениците.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания, умения и интерес към математиката. Съдържа 32 теми, разделени в 4 нива. Упражненията в тях съдействат за равитие на индивидуалните интелектуални възможности на третокласниците, насърчават изследователските им умения и подкрепят познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности. Помагалото за избираемите учебни часове по математика ще помогне на третокласниците да станат по-уверени в знанията и уменията си, ще ги мотивира и ще осигури ефетивна работа на учителя.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА.
УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 3. КЛАС

(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 9.90 лв.

Преработено съобразно новата учебна програма, помагалото улеснява учениците при усвояването на учебния материал. Предложените в него разнообразни задачи са естествено продължение на всеки урок от задължителната подготовка и формират навик за системно учене, както и траен интерес към математиката. Освен това може успешно да се използват като допълнителен учебен материал в часовете по математика. В помагалото са включени задачи за домашна работа, които може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото от всеки урок. Предложените теми осигуряват:
– постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;
– възможност за самостоятелна работа на учениците;
– затвърдяване на знанията и развиване на логическото мислене.
Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на третокласниците и да се стимулира познавателната им активност. С помагалото учениците ще затвърдят знанията си за числата до 1000, за събиране и изваждане с тях, както и за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число, ще разширят представите си за геометрични фигури, ще задълбочат знанията си за мерните единици за дължина, маса и време, ще затвърдят и усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел и извличане на информация от схеми, таблици и чертежи.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 3. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 8.90 лв.

„Голямото приключение” с Мат и Ема продължава и в 3. клас с помагалото на „Просвета Плюс”, което е предназначено за избираемите учебни часове. Темите, разработени от авторите проф. д-р Владимира Ангелова и Александра Николова, съдържат задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията; за прилагане на знанията и уменията в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. В края на помагалото са представени решенията и отговорите на някои от логическите задачи.
С помощта на своите приятели Мат и Ема третокласниците ще станат по-уверени в събирането, изваждането, умножението и делението на числата до 1000, ще задълбочат знанията си за равнинните геометрични фигури и за мерните единици за дължина, маса и време. И не само това – те ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това се насърчават изследователските умения на учениците, активизира се мисловната им дейност и им се дава възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 9.90 лв.

Сборникът по математика за 3. клас с автори проф. Владимира Ангелова и Жана Колева, е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета Плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката.
Чрез тях се постигат:
– усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000;
– овладяване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник, квадрат, права линия, крива линия, лъч и ъгъл;
– разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– изграждане на система за решаване на текстови задачи;
– усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в помагалото са поднесени по разнообразен, достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него. Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Сборникът е разработен в съответствие с изискванията на новата учебна програма по математика за 3. клас. Включените в него упражнения са насочени към овладяване на умения за:
– съкратено записване на текстова задача;
– допълване на различните части на текстова задача;
– решаване на текстови задачи с повече от две пресмятания;
– изследване на връзките между даденото и търсеното чрез промяна на различни части на текстова задача;
– онагледяване на текстови задачи чрез съкратен запис, чертеж и схема;
– решаване на текстови задачи, които са зададени в косвена форма;
– съставяне на текстови задачи по чертеж;
– работа с текстови задачи с недостатъчни и с излишни данни;
– разчитане на данни, представени таблично и в схематичен вид, и използването им за съставяне на текстови задачи. 
Задачите и упражненията в сборника може да се използват по преценка на учителя както в задължителните, така и в избираемите учебни часове по математика. Много подходящи са за диференциране на работата с текстови задачи. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването на сборника и за самостоятелна работа вкъщи. За улеснение на учителя и родителя са дадени отговори и решения на избрани задачи от сборника и указания за дейностите и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват текстовите задачи.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 3. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 8.90 лв.

Помагалото „Математически приключения за 3. клас” допълва и разширява учебното съдържание по математика за 3. клас. Може да се използва за допълнителна работа на учениците, които проявяват интерес към математиката. Задачите в помагалото са изключително разнообразни. По този начин се избягва решаването им с помощта на заучени и запаметени действия и разсъждения. Всяка задача поставя детето в нова ситуация и търсенето на отговор се превръща в истинско предизвикателство.
Помагалото осигурява постигането на различни цели: развиване на логическото и абстрактно мислене, на пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността на учениците, придобиване на умения за решаване на проблеми и избор на поведение и реакция в определени ситуации. Задачите са оформени по теми, а в края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.
Успешното справяне с различните предизвикателства, пред които ще се изправят третокласниците, ще ги направят по-уверени и мотивирани да продължават да развиват своите способности.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 3. КЛАС

(Катя Георгиева, Невена Чардакова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 7.90 лв.

Помагалото е изцяло преработено в съответствие с актуалната учебна програма. Промените в нея наложиха добавянето на няколко урока, промяна и допълване на други с материала за новия начин за представяне на частите от цяло, извличане на информация от различни източници – таблици, схеми и други.
Помагалото е предназначено за самоподготовка на учениците в училище и вкъщи. То съдържа разнообразни задачи, които съдействат за:
– затвърдяване и обогатяване на знанията;
– усъвършенстване на математическите умения и компетентности;
– развитие на логическото мислене и изграждане на разнообразни стратегии за решаване;
– успешно мотивиране на третокласниците да учат.
Достъпният характер на задачите и подходящото им представяне позволяват на учениците да работят със собствени темпове, да изпитват удоволствие от намерените решения и постигнатите резултати.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Катя Георгиева, Румяна Куманова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е преработено в съответствие с актуалната учебна програма по математика. То предлага разнообразни задачи − аритметични, текстови, геометрични. Начинът на представяне на решенията им е различен − изписване, допълване, решаване на тест или записване само на верния отговор. Включени са девет теми, всяка в два варианта, и един тест, разработен по формата за национално външно оценяване.
Задачите са категоризирани по трудност чрез броя кофички с мед, които носи пчеличката. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала те лесно се преобразуват в качествена оценка. Дадени са и верните отговори на всички задачи. За бързо успяващите ученици към всяка тема са предложени допълнителни задачи с логическа или практическа насоченост, изискващи прилагане на знанията в по-нестандартни ситуации.
Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.

 
3. клас. Компютърно моделиране
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка е предназначена за затвърдяване на знанията и уменията на учениците. Включени са разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети. Голяма част от тях са под формата на игри и изискват приложни и творчески дейности. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Дейностите в тетрадката може да се използват за диференциране на работата.

 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка по компютърно моделиране за 3. клас може да бъде използвана в часовете по задължителна, избираема или факултативна подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на учениците, когато не достигат устройства за всички деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат диференцираната, екипната и проектната работа в обучението. Голяма част от тях са под формата на:

– игри;
– приложни и творчески дейности;
– пъзели;
– блокове за движение.

С тяхна помощ учениците лесно и неусетно овладяват новите понятия, знания и умения. Предлагат се допълнителна любопитна информация и възможност за самооценка в края на всеки урок.

 
3. клас. Човекът и обществото
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото има подчертано патриотична насоченост. Учебното съдържание е разработено в съответствие с темите от актуалната учебна програма. Предложени са разнообразни подходи за забавно и увлекателно обучение чрез:
дидактични игри;
– състезания и викторини;
– казуси;
– кръстословици и решетки от думи;
– задачи за дешифриране;
– задачи за откриване на грешки, пропуски, съответствия и др.
Включени са любопитни текстове за четене с разбиране. Предоставена е и възможност за работа с географски и исторически карти.
Уроците за начален и годишен преговор са предвидени да се проведат под формата на отборни игри с кубчето на знанието. Във вид на работни листове са включени теми, свързани с отбелязването на важни празници, както и теми за ефективно провеждане на практически занятия – екскурзии и посещения на музеи. Предложени са разнообразни възможности за самостоятелна и групова работа.

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 3. клас. В него са включени интересни и разнообразни задачи, чрез които се затвърдява и разширява наученото за обществото, за историческото минало и за географското положение на България. Предвидени са текстове и упражнения за:
– развиване на критическо мислене;
– четене с разбиране;
– емоционална интелигентност във взаимоотношенията;
– индивидуална работа и работа в екип;
– изпълняване на проекти в класа.

 

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ И ТЕСТОВЕ
(Магдалена Димитрова, Мария Босева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Атласът отговаря на новата учебна програма и новите учебници. С помощта на едри и четивни карти децата опознават мястото на България в Европа и на Балканския полуостров, нейните равнинни земи, планини и водно богатство. Историческите карти създават представа за основни събития от миналото.

Над 100 снимки онагледяват природни обекти, събития, личности и културни паметници, а текстовете към тях разширяват информацията от учебниците.
Чрез задачите към картите учениците усвояват умения за работа с карта.
Приложението с контурни карти и тестове по раздели спомага за трайно и задълбочено овладяване на знанията и уменията от учебната програма.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Тошко Тонев и колектив)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 3.90 лв.

Помагалото може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 3. клас, тъй като е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Задачите са разнообразни, поднесени са в достъпна и занимателна форма, и обхващат всички изучавани теми. Добавени са:
– тестове за входяща и изходяща диагностика;
– творчески и изследователски задачи;
– ребуси и кръстословици.
Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираеми и факултативни часове.

 
3. клас. Човекът и природата
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 3.90 лв.

Вълшебството на това ключе е в универсалния му характер – то става за всяка ключалка, тоест за всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.
Помагалото е преработено и обогатено в съответствие с актуалната учебна програма. То покрива всички очаквани резултати и съдейства за формиране на ключовите компетентности, заложени в нея. Предназначено е за допълване и разнообразяване на урочната работа по човекът и природата. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, а така също и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
Авторите са разработили разнообразни практически задачи, свързани с природната среда. Чрез помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
– решаване на кръстословици и игрословици;
– търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи;
– попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
– извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
– съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
– посочване на вярно/грешно твърдение;
– проучване на информация и работа по проекти;
– решаване на казуси, проблемни ситуации и др.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

 
3. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 3.90 лв.

Тетрадката предлага забавни игри:
– плетеници;
– кръстословици;
– рисунки;
– картинки за оцветяване;
– задачи за затвърдяване на знанията;
– творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове.
С нея може да се работи по всички теми в клас и у дома. Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа работа, децата ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Със своите страници за диагностика тетрадката улеснява учителя при проверката и оценката на знанията. Тя допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Съдържа упражнения и занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които неусетно и атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия.
Музиката за слушане е указана в края на тетрадката. Съдържанието дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа, както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.
По приятен и увлекателен начин помагалото провокира интереса на децата към музикалното изкуство.

 

ТАБЛО „АЗБУКА НА МУЗИКАТА”
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Формат: 50х70 см

Цена: 10 лв.

Съдържа основни знаци на нотописа за тонови височини и трайности. Може да се използва независимо от избрания учебник.

 
3. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ + ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Клавдия Петрова)

Цена: 7.90 лв.

Информационни технологии + програмиране за 3. клас е част от поредицата помагала по информационни технологии, предназначени за часовете по избираема подготовка по:
– информационни и комуникационни технологии;
– компютърно моделиране;
– занимания по интереси; 
– клубове по компютърни науки;
– STEAM обучение.
Авторите на помагалото са учители с богат дългогодишен опит в преподаването на информационни технологии в начален етап. Те са носители на множество награди и утвърдени авторитети в областта. Отлично познават дигиталните възможности на съвременните деца и техните интереси.
Темите в помагалото обхващат областите на компетентност:
– дигитални устройства и компютърна система;
– дигитална идентичност и електронна комуникация;
– информация и информационни дейности;
– алгоритми.
Учебното съдържание е разпределено 24 теми. Всяка тема е разработена на разтвор и е предвидена за работа в един или два учебни часа. Учебното съдържание надгражда знанията и уменията на третокласниците за работа във визуална среда за блоково програмиране, придобити в часовете по компютърно моделиране.
Темите включват:
– работа в средите за първи стъпки в програмирането code.org и Scratch 3.0;
– работа с браузър;
– работа с приложен софтуер за създаване на 3D изображения, презентации и текстови документи.
Предвидени са проектни дейности, които интегрират знания от други учебни дисциплини, като български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, и музика.
Задачите са с различна сложност и са организирани така, че да подпомагат работа при големи групи, когато един компютър се споделя от две деца. Всяка задача може да бъде изпълнена както на компютър, така и в хартиения вариант на помагалото. Това дава възможност на учителя да прилага диференциран подход в обучението и осигурява плътност на часа.
Допълнителните електронни ресурси може да бъдат изтеглени свободно от сайта на издателство „Просвета”. Те не изискват инсталация, което улеснява работата на учителя и родителя. Всяка тема за ново знание е представена с видеоурок, който ученикът може да използва както в часа по информационни технологии, така и у дома.

 
3. клас. Час на класа
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. С РОБОТА РОБИ В СВЕТА НА ЗАГАДКИТЕ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИE ЗА 3. КЛАС

(Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева)

 

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на третокласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и аргументират заявена позиция и мнение. Учебното помагало има следните достойнства:
– формира у третокласниците умения да представят пред публика своите качества, умения и любими занимания;
– въвежда учениците в ситуации, които да провокират разговор за приятелството;
– насочва вниманието на учениците към значението на зоопарковете, като им дава възможност след проучване на фактите да изкажат лично мнение;
– предлага идеи за самостоятелно запознаване с бита на българите, както и за формиране на патриотична гордост;
– провокира творческото въображение, като предлага на третокласниците да изработят лого на държава от ЕС;
– дава възможност на учениците да използват знанията си по математика за решаване на практически казуси.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.

 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА.
ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 3. КЛАС

(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Цена: 5.90 лв.

За класния ръководител в началния етап е важно учениците му да се справят с уроците. Но има нещо по-важно – да ги научи да живеят безопасно и здравословно. В помагалото „Азбука на правилата” за 3. клас достъпно и разбираемо са предложени ценни съвети по безопасност на движението, гражданска защита, здравно образование и безопасен интернет. Децата с лекота овладяват знания и умения да се справят в извънредни ситуации и да оказват първа долекарска помощ.
За педагозите часът на класа е най-мощната форма на възпитателна работа. Затова наред с темите от жизненоважно значение в помагалото има и такива, които възпитават в морални ценности и толерантност. Те са разработени така, че да привличат вниманието на децата и да провокират интереса им. Учениците се запознават с правилата в училище и разбират необходимостта от спазването им.
В личностно-ориентираните теми са включени съвети за успешно учене, златни правила от азбуката на доброто, полезни знания за някои професии, техники за етично общуване. Децата научават, че многообразието и красотата на света около нас се дължат на различията, които правят хората интересни и неповторими.
В отделна група са застъпени празниците, които сплотяват децата и засилват чувството им на национална принадлежност.

 
3. клас. Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Антоанета Миланова)

Цена: 14 лв.

Помагалото „Знам и мога” за 3. клас продължава заложената концепция от 1. и 2. клас. То е подходящо за работа с ученици при целодневна организация на обучението – в часовете за занимания по интереси, клубове по STEM (наука, технология, инженерство и математика) или STEАM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика).
В помагалото са разработени 32 основни теми. Всяка тема е разположена на разтвор и по нея се работи около 10 учебни часа. Включени са разнообразни дейности, като четене, слушане на музика, познавателно гледане на видео, проучване, експериментиране, оцветяване, рисуване, проектиране и др. Включени са много образователни и развлекателни игри.
Тези дейности развиват интелектуалната и емоционалната интелигентност, като формират умения за работа в екип, отговорност, съзнателност, прецизност, точност. Интердисциплинарното съдържание съдейства учениците да опознаят и възприемат света в неговото единство. Научават се да анализират взаимовръзките между различни по своята същност процеси, явления и събития, да правят изводи, да развиват своята наблюдателност и фантазия.

Примерно годишно разпределение на заниманията по интереси. „Знам и мога” за 3. клас

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: