Помагала за 3. клас


3. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”

Цена: 5.90 лв.

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усвояване на учебния материал по български език и литература за 3. клас. Съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници.
В помагалото са предложени учебни задачи, които:
– подпомагат изучаването на книжовните норми за правилна употреба на българския език; 
– съдействат за затвърдяване на знанията за правописа;
– съчетават обучението със занимателни елементи.одбраните текстове улесняват работата за правописа и съдействат за подобряване на четивната техника. По този начин третокласниците постигат напредък в езиковата си култура.

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1 час / 2 часа седмично

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”

Цена: 5.90 лв.

Учебното помагало е изцяло съобразено с новата учебна програма по български език и литература за 3. клас. Всяка тема е разработена на две страници и съобразно учебния план може да се използва в два варианта:
– 1 час седмично или 32 часа годишно;
– 1,5 часа седмично или 48 часа годишно.
И към двата варианта са разработени примерни годишни разпределения.
В помагалото са включени разнообразни учебни задачи, насочени към затвърдяване и надграждане на:
– уменията за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст;
– езиковите понятия и свързаните с тях правописни и пунктуационни правила и норми;
– уменията за преразказ на кратък повествователен текст;
– уменията за съчиняване на текст по нагледна и словесна опора.
Изданието съдържа и две приложения с допълнителни езикови задачи и примерни текстове за диктовка. То е надеждно средство за ефективна работа в избираемите часове по български език и литература в 3. клас.

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 3 КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 7.90 лв.

Помагалото е част от добре познатата и харесвана от много начални учители поредица „Езикови задачи”. То е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самостоятелна работа вкъщи, за часовете по избираема или факултативна подготовка.
Авторите са дългогодишни учители в начален етап и отлично познават възрастовите особености и способностите за възприемане на малките ученици. Те залагат на игровите похвати, които:
– ангажират вниманието на ученика;
– стимулират познавателната активност;
– формират езикова култура.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са и много междупредметни връзки с математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС
(Татяна Ангелова, Диана Димитрова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Помагалото е преработено основно, за да отговаря на актуалната учебна програма по български език и литература за 3. клас. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която обхваща всички учебни предмети в началния етап. Авторите предлагат упражнения и задачи, които съчетават дидактически и игрови елементи. Включените кръстословици, игрословици, интересни и познавателни текстове правят заниманията полезни и забавни. Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват знанията си за правописа, за езиковите единици, изреченията и текста. Помагалото улеснява и работата на учителя, като му предоставя допълнителен материал за уплътняване на работата в клас.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 6.90 лв.

Помагалото улеснява учителя, като му дава готов универсален инструмент за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението, независимо с какъв учебник работи. То е част от поредица. Чрез него се проверяват и оценяват знанията и уменията, които третокласниците придобиват след всеки от основните раздели в обучението по български език и литература. По този начин системно се проследява темпът на езиково развитие на всеки от учениците през цялата учебна година.
Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка от които е в два варианта, за да може да се работи по групи. По преценка на учителя третокласникът може да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка на наученото, а другия – за упражнение и обобщение.
Помагалото може да послужи успешно и на родители, които искат да проследяват системно напредъка на своите деца. Може да се използва и за самостоятелна дейност на ученика – под формата на упражнения за затвърдяване на наученото.
Втората част на помагалото съдържа указания за проверяващия, като за всяка самостоятелна работа са предложени по 3 таблици:
– първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
– втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
– третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани качествени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на третокласника към по-висок резултат.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 3. КЛАС.
ПОДГОТОВКА ЗА PIRLS

(Стоян Иванов, Тина Велева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 6.90 лв.

Как е измислена дъвката, кой е най-дългият шоколадов влак, колко струва най-скъпият сладолед в света... Все вкусни въпроси, чиито отговори третокласниците ще открият тук. И докато се облизват, неусетно ще се подготвят за външното оценяване в 4. клас.
„Четене с разбиране за 3. клас” съдържа 20 теми. Повечето от тях съчетават различни по стил текстове, обединени от тестови въпроси, с помощта на които ученикът:
– научава нови любопитни факти;
–тренира наблюдателността си;
–отсява важната информация;
–разбира това, което чете.
Помагалото може да бъде използвано за упражняване и самоподготовка у дома, за работа в клас, в различни организационни форми и извънкласни дейности.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН
И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК, 1. – 4. КЛАС

(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Цена: 5.90 лв.

 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
3. клас. Английски език
 

FUNFAIR. ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Аделина Кръстева)

Цена: 4.90 лв.

Занимателната тетрадка FUNFAIR е предназначена за учениците, изучаващи английски език в 3. клас, и е съобразена с идеята, че децата учат най-лесно и най-ефективно, когато се забавляват. Помагалото дава възможност за интегрирано развиване на уменията за четене, писане и говорене и е универсален помощник към всяка езикова система в избираемите учебни часове. Може да се използва също за допълнителна работа у дома и за преговор през ваканциите.
Занимателната тетрадка FUNFAIR включва разнообразни и занимателни задачи, които подпомагат затвърдяването на лексиката и правилната употреба на граматичните конструкции, заложени в новата учебна програма за 3. клас. Предложени са и задачи за развиване на уменията за четене с разбиране, както и на комбинативността и логиката на учениците. Писмените умения на учениците се развиват неусетно чрез писане на думи, отделни изречения и създаване на кратък текст. Упражненията са градирани по трудност, което дава възможност за прилагане на индивидуален подход.

 
3. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 8.90 лв.

Помагалото е разработено към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета”. То предлага разнообразни дейности и задачи за:
– надграждане на знанията;
– затвърдяване на знанията за числата до 1000;
– усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на числата до 1000 и умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– разширяване на представите за геометричните фигури;
– задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
– усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи;
– развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение на учениците.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания, умения и интерес към математиката. Съдържа 32 теми, разделени в 4 нива. Упражненията в тях съдействат за равитие на индивидуалните интелектуални възможности на третокласниците, насърчават изследователските им умения и подкрепят познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности. Помагалото за избираемите учебни часове по математика ще помогне на третокласниците да станат по-уверени в знанията и уменията си, ще ги мотивира и ще осигури ефетивна работа на учителя.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА.
УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 3. КЛАС

(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 9.90 лв.

Преработено съобразно новата учебна програма, помагалото улеснява учениците при усвояването на учебния материал. Предложените в него разнообразни задачи са естествено продължение на всеки урок от задължителната подготовка и формират навик за системно учене, както и траен интерес към математиката. Освен това може успешно да се използват като допълнителен учебен материал в часовете по математика. В помагалото са включени задачи за домашна работа, които може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото от всеки урок. Предложените теми осигуряват:
– постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;
– възможност за самостоятелна работа на учениците;
– затвърдяване на знанията и развиване на логическото мислене.
Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на третокласниците и да се стимулира познавателната им активност. С помагалото учениците ще затвърдят знанията си за числата до 1000, за събиране и изваждане с тях, както и за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число, ще разширят представите си за геометрични фигури, ще задълбочат знанията си за мерните единици за дължина, маса и време, ще затвърдят и усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел и извличане на информация от схеми, таблици и чертежи.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 3. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 8.90 лв.

„Голямото приключение” с Мат и Ема продължава и в 3. клас с помагалото на „Просвета Плюс”, което е предназначено за избираемите учебни часове. Темите, разработени от авторите проф. д-р Владимира Ангелова и Александра Николова, съдържат задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията; за прилагане на знанията и уменията в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. В края на помагалото са представени решенията и отговорите на някои от логическите задачи.
С помощта на своите приятели Мат и Ема третокласниците ще станат по-уверени в събирането, изваждането, умножението и делението на числата до 1000, ще задълбочат знанията си за равнинните геометрични фигури и за мерните единици за дължина, маса и време. И не само това – те ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това се насърчават изследователските умения на учениците, активизира се мисловната им дейност и им се дава възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 9.90 лв.

Сборникът по математика за 3. клас с автори проф. Владимира Ангелова и Жана Колева, е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета Плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката.
Чрез тях се постигат:
– усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000;
– овладяване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник, квадрат, права линия, крива линия, лъч и ъгъл;
– разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– изграждане на система за решаване на текстови задачи;
– усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в помагалото са поднесени по разнообразен, достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него. Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 5.90 лв.

Сборникът е разработен в съответствие с изискванията на новата учебна програма по математика за 3. клас. Включените в него упражнения са насочени към овладяване на умения за:
– съкратено записване на текстова задача;
– допълване на различните части на текстова задача;
– решаване на текстови задачи с повече от две пресмятания;
– изследване на връзките между даденото и търсеното чрез промяна на различни части на текстова задача;
– онагледяване на текстови задачи чрез съкратен запис, чертеж и схема;
– решаване на текстови задачи, които са зададени в косвена форма;
– съставяне на текстови задачи по чертеж;
– работа с текстови задачи с недостатъчни и с излишни данни;
– разчитане на данни, представени таблично и в схематичен вид, и използването им за съставяне на текстови задачи. 
Задачите и упражненията в сборника може да се използват по преценка на учителя както в задължителните, така и в избираемите учебни часове по математика. Много подходящи са за диференциране на работата с текстови задачи. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването на сборника и за самостоятелна работа вкъщи. За улеснение на учителя и родителя са дадени отговори и решения на избрани задачи от сборника и указания за дейностите и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват текстовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 3. КЛАС

(Катя Георгиева, Невена Чардакова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 7.90 лв.

Помагалото е изцяло преработено в съответствие с актуалната учебна програма. Промените в нея наложиха добавянето на няколко урока, промяна и допълване на други с материала за новия начин за представяне на частите от цяло, извличане на информация от различни източници – таблици, схеми и други.
Помагалото е предназначено за самоподготовка на учениците в училище и вкъщи. То съдържа разнообразни задачи, които съдействат за:
– затвърдяване и обогатяване на знанията;
– усъвършенстване на математическите умения и компетентности;
– развитие на логическото мислене и изграждане на разнообразни стратегии за решаване;
– успешно мотивиране на третокласниците да учат.
Достъпният характер на задачите и подходящото им представяне позволяват на учениците да работят със собствени темпове, да изпитват удоволствие от намерените решения и постигнатите резултати.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Катя Георгиева, Румяна Куманова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е преработено в съответствие с актуалната учебна програма по математика. То предлага разнообразни задачи − аритметични, текстови, геометрични. Начинът на представяне на решенията им е различен − изписване, допълване, решаване на тест или записване само на верния отговор. Включени са девет теми, всяка в два варианта, и един тест, разработен по формата за национално външно оценяване.
Задачите са категоризирани по трудност чрез броя кофички с мед, които носи пчеличката. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала те лесно се преобразуват в качествена оценка. Дадени са и верните отговори на всички задачи. За бързо успяващите ученици към всяка тема са предложени допълнителни задачи с логическа или практическа насоченост, изискващи прилагане на знанията в по-нестандартни ситуации.
Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.

 
3. клас. Компютърно моделиране
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка по компютърно моделиране за 3. клас може да бъде използвана в часовете по задължителна, избираема или факултативна подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на учениците, когато не достигат устройства за всички деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат диференцираната, екипната и проектната работа в обучението. Голяма част от тях са под формата на:

– игри;
– приложни и творчески дейности;
– пъзели;
– блокове за движение.

С тяхна помощ учениците лесно и неусетно овладяват новите понятия, знания и умения. Предлагат се допълнителна любопитна информация и възможност за самооценка в края на всеки урок.

 
3. клас. Човекът и обществото
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото има подчертано патриотична насоченост. Учебното съдържание е разработено в съответствие с темите от актуалната учебна програма. Предложени са разнообразни подходи за забавно и увлекателно обучение чрез:
дидактични игри;
– състезания и викторини;
– казуси;
– кръстословици и решетки от думи;
– задачи за дешифриране;
– задачи за откриване на грешки, пропуски, съответствия и др.
Включени са любопитни текстове за четене с разбиране. Предоставена е и възможност за работа с географски и исторически карти.
Уроците за начален и годишен преговор са предвидени да се проведат под формата на отборни игри с кубчето на знанието. Във вид на работни листове са включени теми, свързани с отбелязването на важни празници, както и теми за ефективно провеждане на практически занятия – екскурзии и посещения на музеи. Предложени са разнообразни възможности за самостоятелна и групова работа.

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 3. клас. В него са включени интересни и разнообразни задачи, чрез които се затвърдява и разширява наученото за обществото, за историческото минало и за географското положение на България. Предвидени са текстове и упражнения за:
– развиване на критическо мислене;
– четене с разбиране;
– емоционална интелигентност във взаимоотношенията;
– индивидуална работа и работа в екип;
– изпълняване на проекти в класа.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Тошко Тонев и колектив)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 3.90 лв.

Помагалото може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 3. клас, тъй като е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Задачите са разнообразни, поднесени са в достъпна и занимателна форма, и обхващат всички изучавани теми. Добавени са:
– тестове за входяща и изходяща диагностика;
– творчески и изследователски задачи;
– ребуси и кръстословици.
Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираеми и факултативни часове.

 
3. клас. Човекът и природата
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 3.90 лв.

Вълшебството на това ключе е в универсалния му характер – то става за всяка ключалка, тоест за всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.
Помагалото е преработено и обогатено в съответствие с актуалната учебна програма. То покрива всички очаквани резултати и съдейства за формиране на ключовите компетентности, заложени в нея. Предназначено е за допълване и разнообразяване на урочната работа по човекът и природата. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, а така също и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
Авторите са разработили разнообразни практически задачи, свързани с природната среда. Чрез помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
– решаване на кръстословици и игрословици;
– търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи;
– попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
– извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
– съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
– посочване на вярно/грешно твърдение;
– проучване на информация и работа по проекти;
– решаване на казуси, проблемни ситуации и др.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

 
3. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Цена: 3.90 лв.

Тетрадката предлага забавни игри:
– плетеници;
– кръстословици;
– рисунки;
– картинки за оцветяване;
– задачи за затвърдяване на знанията;
– творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове.
С нея може да се работи по всички теми в клас и у дома. Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа работа, децата ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Цена: 4.90 лв.

Със своите страници за диагностика тетрадката улеснява учителя при проверката и оценката на знанията. Тя допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Съдържа упражнения и занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които неусетно и атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия.
Музиката за слушане е указана в края на тетрадката. Съдържанието дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа, както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.
По приятен и увлекателен начин помагалото провокира интереса на децата към музикалното изкуство.

 
3. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ + ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Клавдия Петрова)

Цена: 7.90 лв.

Информационни технологии + програмиране за 3. клас е част от поредицата помагала по информационни технологии, предназначени за часовете по избираема подготовка по:
– информационни и комуникационни технологии;
– компютърно моделиране;
– занимания по интереси; 
– клубове по компютърни науки;
– STEAM обучение.
Авторите на помагалото са учители с богат дългогодишен опит в преподаването на информационни технологии в начален етап. Те са носители на множество награди и утвърдени авторитети в областта. Отлично познават дигиталните възможности на съвременните деца и техните интереси.
Темите в помагалото обхващат областите на компетентност:
– дигитални устройства и компютърна система;
– дигитална идентичност и електронна комуникация;
– информация и информационни дейности;
– алгоритми.
Учебното съдържание е разпределено 24 теми. Всяка тема е разработена на разтвор и е предвидена за работа в един или два учебни часа. Учебното съдържание надгражда знанията и уменията на третокласниците за работа във визуална среда за блоково програмиране, придобити в часовете по компютърно моделиране.
Темите включват:
– работа в средите за първи стъпки в програмирането code.org и Scratch 3.0;
– работа с браузър;
– работа с приложен софтуер за създаване на 3D изображения, презентации и текстови документи.
Предвидени са проектни дейности, които интегрират знания от други учебни дисциплини, като български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, и музика.
Задачите са с различна сложност и са организирани така, че да подпомагат работа при големи групи, когато един компютър се споделя от две деца. Всяка задача може да бъде изпълнена както на компютър, така и в хартиения вариант на помагалото. Това дава възможност на учителя да прилага диференциран подход в обучението и осигурява плътност на часа.
Допълнителните електронни ресурси може да бъдат изтеглени свободно от сайта на издателство „Просвета”. Те не изискват инсталация, което улеснява работата на учителя и родителя. Всяка тема за ново знание е представена с видеоурок, който ученикът може да използва както в часа по информационни технологии, така и у дома.

 
3. клас. Час на класа
 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА.
ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 3. КЛАС

(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Цена: 5.90 лв.

За класния ръководител в началния етап е важно учениците му да се справят с уроците. Но има нещо по-важно – да ги научи да живеят безопасно и здравословно. В помагалото „Азбука на правилата” за 3. клас достъпно и разбираемо са предложени ценни съвети по безопасност на движението, гражданска защита, здравно образование и безопасен интернет. Децата с лекота овладяват знания и умения да се справят в извънредни ситуации и да оказват първа долекарска помощ.
За педагозите часът на класа е най-мощната форма на възпитателна работа. Затова наред с темите от жизненоважно значение в помагалото има и такива, които възпитават в морални ценности и толерантност. Те са разработени така, че да привличат вниманието на децата и да провокират интереса им. Учениците се запознават с правилата в училище и разбират необходимостта от спазването им.
В личностно-ориентираните теми са включени съвети за успешно учене, златни правила от азбуката на доброто, полезни знания за някои професии, техники за етично общуване. Децата научават, че многообразието и красотата на света около нас се дължат на различията, които правят хората интересни и неповторими.
В отделна група са застъпени празниците, които сплотяват децата и засилват чувството им на национална принадлежност.

 
3. клас. Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Антоанета Миланова)

Цена: 14 лв.

Помагалото „Знам и мога” за 3. клас продължава заложената концепция от 1. и 2. клас. То е подходящо за работа с ученици при целодневна организация на обучението – в часовете за занимания по интереси, клубове по STEM (наука, технология, инженерство и математика) или STEАM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика).
В помагалото са разработени 32 основни теми. Всяка тема е разположена на разтвор и по нея се работи около 10 учебни часа. Включени са разнообразни дейности, като четене, слушане на музика, познавателно гледане на видео, проучване, експериментиране, оцветяване, рисуване, проектиране и др. Включени са много образователни и развлекателни игри.
Тези дейности развиват интелектуалната и емоционалната интелигентност, като формират умения за работа в екип, отговорност, съзнателност, прецизност, точност. Интердисциплинарното съдържание съдейства учениците да опознаят и възприемат света в неговото единство. Научават се да анализират взаимовръзките между различни по своята същност процеси, явления и събития, да правят изводи, да развиват своята наблюдателност и фантазия.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: