Човекът и природата | 5. и 6 клас


Човекът и природата 5. клас | ▼ 6. клас
 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета – София
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Отличителното в учебника са модерно поднесеното съдържание, съвременното оформление и богатите илюстрации.
Уроците в него включват:
• схеми и таблици, които улесняват усвояването на новите знания;
• множество лабораторни и домашни опити и задачи;
• творчески проекти, свързани с актуални проблеми за опазване на околната среда и човешкото здраве.
Приложенията включват:
• систематизирани правила за безопасна работа в учебната лаборатория;
• примерен лабораторен протокол;
• полезна информация за младите изследователи.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник по човекът и природата за 5. клас на издателство „Просвета – София” е разработен по новата учебна програма и е обогатен с разнообразни интерактивни ресурси. Визуализацията на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки го прави привлекателен спътник на учителя и на ученика. Дизайнът улеснява използването му, като ориентира учениците към новите знания и умения, към най-важното, а също и към интересни факти, свързани с учебното съдържание, идеи за самостоятелна експериментална дейност вкъщи и др.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Тетрадката съдържа:
• задачи за преговор и обобщение на основните знания по човекът и природата в 3. и 4. клас;
• упражнения за затвърдяване на компетентностите, заложени в учебната програма;
• разнообразни изследователски и експериментални задания.

Тетрадката е подходяща за самостоятелна работа в учебните часове и вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ренета Петкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета Плюс
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Новите знания в учебника са под формата на отговори на интригуващи въпроси и лесни за изпълнение опити.
Уроците:
• са поднесени увлекателно и подробно, на достъпен и ясен език;
• съдържат сполучливо подбрани илюстрации и схеми;
• информират за ключови постижения на науката и съвременните ѝ приложения;
• предлагат множество любопитни научни факти.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник по човекът и природата на издателство „Просвета Плюс” осигурява възможност за демонстрация на процеси и явления в тяхното развитие. При използването на електронните ресурси ученикът се превръща в активен участник в учебния процес, знанията и уменията му придобиват по-голяма трайност и дълбочина. Учебникът съдържа кратки е-уроци, тестове и интерактивни задачи от различен тип.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Тетрадката включва:
• страница с упражнения към всеки урок – за нови знания, за практически дейности, за преговор и обобщение;
• тестови задачи с избираем отговор;
• задачи за попълване на текст, за разчитане на графики и диаграми, за решаване на кръстословици, за самостоятелно илюстриране на дадено явление или процес и други.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета АзБуки
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Добре познатият учебник по човекът и природата е класическият пътеводител за учениците и учителите в природните науки.
Уроците за нови знания:
• последователно и разбираемо въвеждат новия материал под формата на отговори на ключови въпроси по изучаваните теми;
• съдържат рубрика с изводи, които обобщават най-важната информация от урока;
• включват рубрика „Любопитно“ с допълнителни научни факти.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник ще помогне на петокласниците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Той поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия, като събужда интереса им към природните процеси и явления. Включените в него над 90 ресурса илюстрират нагледно темите от учебната програма. Над 25 видеоклипа и анимации разказват за природни явления и процеси, за животинския и растителния свят на планетата, за необходимостта хората да пазят природата чиста.
За затвърждаване на учебния материал са предложени различни типове задачи: за свързване, за намиране на съответствие, за попълване на пропуснати думи и др.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

Учебната тетрадка предлага задачи, които изискват извършване на разнообразни учебни дейности:
• пренос на знания и умения в нови ситуации;
• наблюдение и описание на обекти (физични, химични, биологични);
• измерване и пресмятане на величини и константи;
• конструиране на прости модели на изучавани обекти;
• попълване на данни в текстове, таблици и схеми;
• изпълнение на наблюдения и опити при домашни условия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Човекът и природата | 5. клас
 

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ „STEM ПРОСВЕТА ЗА 5. КЛАС”
(Десислава Чергарска, Елица Вълчанова, Любомира Иванова, Марияна Василева, Силвия Георгиева, Станислава Стефанова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 5. клас” е разработен в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод. Печатната книжка включва 12 STEM теми, като всяка от тях завършва с QR код, чрез който се осъществява достъп до съответния електронен урок.
STEM уроците интегрират успешно природни науки с математика, информационни технологии, изкуства и други дисциплини. Те провокират интереса на учениците, разпалват въображението им, осмислят изучаването на важни процеси и явления, които намират приложение в реалния живот.
Петокласниците ще правят умален модел на клетка и на Слънчевата система, ще изстрелват изработена от тях ракета, ще се научат да подквасват мляко, ще узнаят тайните на водата и ще извършват още много други интересни дейности и експерименти.

 
Човекът и природата ▲ 5. клас | ▼ 6. клас
 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета – София
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

Модерен учебник за съвременните млади хора и за съвременните учители.
Неговите предимства са:
• кратки и ясни текстове в уроците;
• четири типа рубрики – с най-важното от темата; с допълнителна интересна информация; с разнообразни задачи и с домашни опити и наблюдения;
• множество илюстрации, снимки и детайлни схеми на експериментални установки;
• карта за самооценка на края на всеки раздел, с която учениците сами да проследят нивото на усвояване на новите знания и умения.
Учебникът предизвиква интерес към природните науки и е подходящ за основа на STEM занятия.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник съдържа множество мултимедийни ресурси: видеофилми, експерименти, задачи, тестове и др. Кратките електронни уроци представят богато илюстрирана най-важната информация. Изобилието от оригинални решения за усвояване на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки прави електронния учебник привлекателен спътник и помощник на учителя и на ученика. Той е незаменимо средство за формиране у учениците на мотивация за учебна дейност и за развиване на траен интерес към природните науки.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Учебната тетрадка съдържа групи от задачи за самостоятелна работа на учениците. Сред тях ще откриете:
• задачи за преговор на основните знания от човекът и природата в 3., 4. и 5. клас;
• тестови задачи;
• упражнения за разчитане и означаване на схеми;
• задачи за попълване на текстове и таблици;
• експериментални и изследователски задания.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета Плюс
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Учебникът предлага:
• модерна визия и изчерпателно разработено учебно съдържание;
• умело и постепенно въведени специализирани научни методи, терминология и методика на преподаване;
• експерименти, които може да се извършат не само в клас, но и вкъщи, и които дават на учениците самочувствието на откриватели;
• семинарни уроци, които подтикват към работа в екип и към творчество.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронните ресурси към уроците включват голям брой тестове с избираеми и свободни отговори, кръстословици, заснети експерименти, като по този начин се преодолява абстрактният характер на преподавания материал и се провокира интересът на учениците. Новите знания са представени и чрез кратки е-уроци – лек и ефективен начин за затвърждаване и преговор на знанията.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

На всеки урок от учебника съответства страница от тетрадката, където по разнообразен и интригуващ начин учениците допълват и затвърдяват преподавания в час материал.
Тетрадката съдържа:
• задачи с избираем и със свободен отговор (за изчисление; за попълване на текст; за съставяне и означаване на схеми на опитни установки и други).
• протоколи за лабораторните упражнения, които изграждат у шестокласниците умения за систематизация и обобщение.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета АзБуки
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

Учебникът е с достъпен език, научна издържаност и класическо оформление.
Уроците включват:
• увод;
• разработки върху основни въпроси по темата;
• обобщения под формата на изводи в рубрика накрая.

Заложените практически дейности, като решаване на задачи, лабораторни експерименти, наблюдения в природата, дискусии, семинари, успешно затвърдяват новите знания и умения.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия. В него са добавени много мултимедийни ресурси – задачи, видеоклипове и др. Разработените кратки е-уроци и тестови задачи позволяват на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Налично е автоматично разбъркване на отговорите, което дава възможност за многократна проверка.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

Учебната тетрадка:
• допълва и разнообразява работата по темите в учебника;
• включва задачи, които подпомагат усвояването на основните понятия и изискват извършване на разнообразни учебни дейности;
• е подходяща за използване при различни форми на работа както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова, Гергана Комитска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Човекът и природата | 6. клас
 

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ „STEM ПРОСВЕТА ЗА 6. КЛАС”
(Десислава Чергарска, Елица Вълчанова, Михаела Димитрова, Станислава Стефанова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 6. клас” е разработен в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод. Печатната книжка включва 12 STEM теми, като всяка от тях завършва с QR код, чрез който се осъществява достъп до съответния електронен урок.
STEM уроците интегрират успешно природни науки с математика, информационни технологии, изкуства и други дисциплини. Те провокират интереса на учениците, разпалват въображението им, осмислят изучаването на важни процеси и явления, които намират приложение в реалния живот.
Шестокласниците ще правят дъга от захарен сироп, ще узнаят, че и пчелите учат геометрия, ще пътешестват с балони във въздуха и с велосипеди сред природата, ще търсят съкровища и ще извършват още много други интересни дейности и експерименти.

 
Човекът и природата ▲ 5. клас | ▲ 6. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: