Технологии и предприемачество | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 

Технологии и предприемачество | 7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас

 
Технологии и предприемачество | 7. клас | Просвета – София
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

• Учебникът предоставя на учителя по-голяма свобода при избора на изделия за изработване.
• Включени са разнообразни задачи с интелектуална и практическа насоченост, които изискват от учениците съобразителност, инициативност, предприемчивост.
• В удобна за ученика форма са предложени тестове и задачи за самоконтрол.
Това не е рекламно представяне, а част от констатациите на оценители на МОН за учебника на „Просвета – София”. Той е написан на достъпен за седмокласниците език. Текстовете са изчерпателни и с богат илюстративен материал. Новите понятия са добре обозначени и обяснени. Авторите предлагат въпроси за обсъждане и задачи за самостоятелна работа, както и за работа в малки екипи.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

КРАТЪК Е-УРОК 

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той допълва и разнообразява печатния с:
• кратки електронни уроци;
• видеофилми;
• интерактивни тестове и задачи.
Чрез тях учениците не само обогатяват, но и проверяват и затвърдяват знанията си, както и получават възможност да се забавляват, докато учат.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

С тетрадката се изпълняват предвидените в програмата упражнения и практически дейности. Тя съдържа:
• разнообразни практически задачи, упражнения и тестове;
• приложения от картон и хартия, включително за графични упражнения;
• учебни технологични карти;
• допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката.
Специално внимание е отделено на проучванията, работата по малки проекти, работата в екип и деловите игри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Книгата дава полезни методически насоки на учителите за разработването на всяка тема от учебника. Подробно е описан ходът на всеки урок, както и дейностите по задачите и въпросите. В помощ на учителя са и указанията за провеждането на упражненията и практическите дейности.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Технологии и предприемачество | 7. клас | Просвета Плюс
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Предимство на учебника са кратките и богато илюстрирани текстове, съобразени с познавателните възможности на учениците. С него се продължава традицията от 5. и 6. клас за осигуряване на образователно съдържание в съответствие със съвременните технически, технологически и педагогически технологии.
Образователното съдържание е диференцирано както по отношение на дидактическата специфика на своите носители – учебник, електронни ресурси, учебна тетрадка, така и по отношение на различната материална осигуреност на училищата.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

КРАТЪК Е-УРОК 

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той предлага:
• кратки е-уроци;
• видеофилми;
• интерактивни упражнения и задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Задачите в тетрадката са разнообразни:
• за припомняне и повторение на информация;
• за проверка на усвоените знания;
• за прилагане на знанията и уменията в различни ситуации;
• за съотнасяне и за допълване на информация;
• за съобразителност;
• за вземане на решение от ученика дали да работи сам или в екип.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

В книгата са представени кратки методически съвети за осъществяване на педагогическо взаимодействие по всяка тема от учебното съдържание. Те са изцяло съобразени със задачите от учебника и с възрастовите и познавателните особености на седмокласниците. Разработени са различни възможности за стимулиране на активността на учениците чрез проектна работа, групова работа и екипно взаимодействие, за да се формират качествата инициативност, предприемчивост и отговорност.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

Технологии и предприемачество | ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас

 
Технологии и предприемачество | 6. клас | Просвета – София
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Текстовете в учебника са изчерпателни и с богат илюстративен материал – снимки, схеми, чертежи, таблици. Новите понятия са добре обозначени и обяснени. Учебното съдържание е насочено към:
• разширяване на дигиталната и технологичната компетентност;
• обогатяване на икономическите знания и умения;
• начало на формиране на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той предлага кратки дигитални уроци, интерактивни тестове и допълнителни задачи за затвърдяване и проверяване на знанията.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

В тетрадката е отделено специално внимание на:
• проучванията;
• работата по малки проекти;
• работата в екип;
• деловите игри.
Включени са и допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Технологии и предприемачество | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът се отличава с:
• ясно и точно представяне на новите понятия;
• кратки и богато илюстрирани текстове;
• тестове за проверка на входното и изходното равнище на учениците;
• тестове за текуща проверка на знанията след всеки раздел.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той предлага кратки дигитални уроци, интерактивни тестове и допълнителни задачи за затвърдяване и проверяване на знанията.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебната тетрадка съдържа комплект с допълнителни материали: алуминиево фолио, медни проводници и др., необходими за изработването на изделията от учебника и тетрадката.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Технологии и предприемачество | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
Технологии и предприемачество | 5. клас | Просвета – София
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Учебникът притежава следните предимства:
• използват се точни научни термини и разбираем език;
• понятията в уроците по предприемачество са добре обяснени;
• всяка тема е представена с много примери, дейности и задачи;
• графичното оформление значително улеснява ученето;
• предложена е система за активно учене.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той предлага кратки дигитални уроци, интерактивни тестове и допълнителни задачи за затвърдяване и проверяване на знанията.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

Тетрадката съдържа:
• картонени приложения;
• пакет с материали за изработване на изделията от учебника;
• практически упражнения към всеки урок;
• контролен тест след всеки раздел.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Технологии и предприемачество | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Уроците за нови знания са написани на достъпен за петокласниците език. Уроците за дейности и за упражнения дават възможност на учениците да приложат на практика наученото. Предложени са:
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• 5 теста, съдържащи въпроси за самооценяване с примерна скала за определяне на постиженията на ученика;
• показалец на новите понятия.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник се намира в образователната платформа е-просвета. Той предлага кратки дигитални уроци, интерактивни тестове и допълнителни задачи за затвърдяване и проверяване на знанията. 

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Тетрадката съдържа разнообразни въпроси и задачи към всяка тема за нови знания. Включва приложения от картон и хартия, които ще позволят на петокласниците лесно да изработят предвидените в учебника и учебната тетрадка изделия. Към тетрадката има и пакет с допълнителни материали:
• дървени летвички за изработване на статив;
• пирончета;
• разноцветни шнурове за гривна;
• парче кожа за изработване на ключодържател.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

Технологии и предприемачество | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: