Изобразително изкуство | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 

Изобразително изкуство | 7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас

 
Изобразително изкуство | 7. клас | Просвета – София
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Създаден от колектив от утвърдени автори, учебникът се отличава със следните преимущества:
• кратки, но изчерпателни уроци;
• ясно обозначени и достъпно обяснени нови понятия;
• разнообразни задачи, насочени към художествената практика;
• картинен речник на новите понятия;
• тестове за установяване на входно и изходно равнище.
Текстовете на уроците и задачите в тях са насочени към развиване в максимална степен на личните умения, способностите и творческата свобода на учениците.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

КРАТЪК Е-УРОК   ТЕСТ

Е-учебникът допълва печатния с:
• кратки електронни уроци;
• презентации за известни художници;
• допълнителна информация за изобразителни техники и стилове;
• любопитни факти.
Електронните ресурси са илюстрирани с образци от българското и световното изобразително изкуство.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС
(Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Карапантева)

Книгата за учителя дава конкретни методически указания за хода на всеки урок и допълнителна информация за художници, стилове, течения, понятия и др. За улеснение на учителите са включени също:
• примерно годишно тематично разпределение;
• разпределение на учебното съдържание по области на компетентност;
• учебната програма по изобразително изкуство за 7. клас.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Изобразително изкуство | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева)

Лесен за преподаване и лесен за разбиране, учебникът притежава много достойнства, сред които по-важните са:
• добре структурирани и стегнати уроци, написани на достъпен за седмокласниците език;
• ясно обозначени и обяснени нови понятия;
• нестандартни задачи за индивидуална и групова работа;
• занимателни рубрики и любопитни факти от света на изобразителното изкуство;
• речник на новите понятия;
• тестове за входяща и изходяща диагностика. Пояснения към илюстрациите подпомагат преподавателя при поднасянето на съдържанието и дават допълнителна информация.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Включващ над 200 електронни ресурса, това е може би най-интерактивният учебник по изобразително изкуство в 7. клас. В него ще намерите богат избор на:
• кратки електронни уроци;
• разнообразни интерактивни тестове;
• занимателни задачи;
• кръстословици;
• галерии със снимки;
• полезна и любопитна информация.
Е-учебникът се обогатява и актуализира постоянно.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС
(Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева)

Книгата за учителя включва примерно годишно тематично разпределение, учебната програма и методически планове на отделните уроци. Разработките съдържат и подробно описание на електронните ресурси, които подпомагат методическата работа на учителя.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

Изобразително изкуство | ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас

 
Изобразително изкуство | 6. клас | Просвета – София
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Учебникът се отличава с ясно обозначени и достъпно обяснени понятия и художествени термини. Отличава се с функционално и естетично графично оформление.
Основен методически принцип, избран от авторите за обучение, е:
• учебните задачи да са насочени към художествена практика;
• да обхващат широк спектър от изобразителни дейности;
• да провокират индивидуалните умения и творческата свобода на учениците.
Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник разширява и допълва печатния чрез: видеофилми, които показват изобразителни техники; презентации; интерактивни задачи. С тях уроците по изобразително изкуство стават още по-увлекателни и забавни.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС
(Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Карапантева)

Книгата за учителя дава методически указания за хода на всеки урок. За улеснение на учителите са включени също:
• примерно годишно разпределение;
• учебната програма.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Изобразително изкуство | 6. клас | Просвета Плюс
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Съдържанието е поднесено с кратки текстове на достъпен език. Допълнено е с богат илюстративен материал по всяка тема.
Атрактивните рубрики обогатяват знанията на учениците чрез:
• забавни изобразителни задачи;
• любопитни факти от света на изобразителното изкуство;
• предложения за творчески дейности за развитие на ключови компетентности.
Разработената от авторите учебна информация допринася:
• за развитие на мотивация за учене;
• за активно участие в учебния процес;
• за създаването на по-експресивни ученически творби.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   ГАЛЕРИЯ

Допълнителните електронни ресурси са над 150! Заредени с богат визуален материал, те включват: интерактивни тестове; въпроси; занимателни задачи; кръстословици; игри и мозайки; 75 галерии със снимки; полезна и любопитна информация и др.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Книгата за учителя включва: учебната програма; примерно годишно разпределение; методически планове на отделните уроци. Разработките съдържат подробно описание на електронните ресурси, които подпомагат методическата работа на учителя.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Изобразително изкуство | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
Изобразително изкуство | 5. клас | Просвета – София
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Учебникът е написан на достъпен за петокласниците език и има за цел да събуди интереса им към теми от теорията и историята на изкуството. В него са представени творби на известни български и чуждестранни художници в живописта, графиката и скулптурата. Текстовете са придружени от богат илюстративен материал.
• Уроците, свързани с художествената практика, са експериментирани в учебна среда и дават възможност за интерактивни подходи за обучение.
• Всички задачи в учебника са насочени към създаване на зрителни представи и развиват практическите умения на учениците.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

КРАТЪК Е-УРОК   ТЕСТ   УПРАЖНЕНИЕ

Съдържа допълнителни интерактивни задачи, които мотивират учениците и засилват техния интерес към изобразителното изкуство. Информацията от печатния учебник се разширява с презентации за художници и за изкуството на древните цивилизации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Книгата съдържа: методически насоки, които подпомагат творческата работа на учителя; примерно тематично годишно разпределение; учебната програма.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Изобразително изкуство | 5. клас | Просвета Плюс
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Учебникът съдържа кратки, научно издържани текстове на достъпен език, съобразен с възрастта на учениците. Въпросите и поясненията към илюстрациите помагат на учителя да поднесе съдържанието в уводната част на урока.
• Във всеки урок са включени по три нестандартни изобразителни задачи, които предполагат индивидуална или групова форма на работа.
• Предложени са интересни изобразителни техники, свързани със задачите.
• Текстовете са придружени от богат илюстративен материал.
• Разработените рубрики провокират любопитството на учениците и мотивират интереса им към поставената тема.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

КРАТЪК Е-УРОК   ТЕСТ   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник подпомага учителя при поднасянето на съдържанието на урока и го прави още по-интересен и провокиращ. Предлага много галерии с репродукции, кръстословици, занимателни и интересни въпроси и задачи. Включените задачи дават на учителя обратна информация доколко са усвоени съдържанието на урока и новите понятия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Книгата включва статия за характеристиките на новото поколение ученици и предлага нови стратегии за работа с тях. Съдържа: методически разработки и стъпките за всеки от уроците в учебника; примерно годишно тематично разпределение по седмици; тестове за проверка на усвоените знания.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

Изобразително изкуство | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: