Химия и опазване на околната среда | 7. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета – София
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Учебникът е разработен в съответствие с новите изисквания на учебната програма, която влиза в сила от 2024/2025 учебна година. Всеки раздел съдържа:
• въвеждащ текст;
• уроци за нови знания и упражнение;
• рубрика „Основното – накратко”;
• тест за самоконтрол „Проверете можете ли…”;
• речник с новите термини.
В учебника се акцентира върху причинно-следствените връзки между състава, свойствата на веществата и тяхната употребата, както и връзката им с екологичните проблеми. Развива се логическото мислене на учениците. Уроците са онагледени с подходящи илюстрации, които осигуряват разнообразие на възприятията и формирането на трайни представи. Разработени са текстове към уроците с практическа насоченост, за да осъзнаят учениците полезността и необходимостта от изучаване на учебния предмет химия и опазване на околната среда.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

ВИДЕОАНИМАЦИЯ   ВИДЕОАНИМАЦИЯ

Е-учебникът предлага множество ресурси – видеофилми и интерактивни задачи за: свързване, намиране на съответствие, поставяне на надписи на правилните места. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Георгиева, Лена Недялкова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2024/2025  година. Съдържа разнообразни задачи, които са разпределени в съответствие с уроците в учебника. С тях учениците упражняват, затвърдяват и прилагат знанията си по предмета. Всеки раздел завършва с тест за самоконтрол  към рубриката „Проверете напредъка си в химичното познание”. Задачите и тестовете може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Представя съдържанието на учебната програма с методически коментар; конкретизирани са целите и очакваните резултати от обучението; коментирани са съществени признаци от съдържанието на някои понятия. В приложението се съдържа примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета Плюс
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебникът е разработен на достъпен и разбираем език в съответствие с новите изисквания на учебната програма за 2024/25 учебна година. Разделите имат сходна структура:
• уроци за нови знания;
• уроци за упражнение и експериментална работа на учениците;
• уроци за семинар, дискусия, ролеви игри и други;
• Всеки раздел завършва с обобщение и набор от задачи. Дадени са отговорите и скала за самооценка
Свойствата на веществата са въведени чрез описание на опити, които са онагледени с богат снимков материал. Освен връзката състав → строеж → свойства → приложение на веществата, водеща е и здравно-екологичната тематика. За любознателните е предвидена информация извън задължителния материал. Насочва се вниманието на учениците към техниката за безопасна работа и указания за оказване на първа помощ.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОАНИМАЦИЯ

Е-учебникът предлага допълнителни мултимедийни ресурси, които позволяват на учениците да затвърдят знанията си. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от учебната 2024/2025 година.
Тетрадката съдържа работни листове и задачи с различна степен на трудност. Работните листове за лабораторни упражнения са оформени като протоколи с указания за работа и с мерки за безопасност. Описан е и алгоритъм за изпълнение на експерименталните задачи, анализ на данните и изводите. Тетрадката съдържа тестови задачи за самопроверка и оценка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

В книгата за учителя ще намерите общи указания, някои особености на организацията на учебния процес, примерни тестови задачи за проверка на знанията на учениците, както и примерно годишно тематично разпрeделение. Включени са и тестови задачи за входяща и изходяща проверка и за контрол и оценка на знанията на учениците.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Химия и опазване на околната среда
7. клас
 

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ „STEM ПРОСВЕТА ЗА 7. КЛАС”
(Елица Вълчанова, Любомира Иванова, Михаела Димитрова, Станислава Стефанова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 7. клас” е разработен в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод. Печатната книжка включва 12 STEM теми, като всяка от тях завършва с QR код, чрез който се осъществява достъп до съответния електронен урок.
STEM уроците интегрират успешно природни науки с математика, информационни технологии, изкуства и други дисциплини. Те провокират интереса на учениците, разпалват въображението им, осмислят изучаването на важни процеси и явления, които намират приложение в реалния живот.
Седмокласниците ще правят лимонова батерия и калейдоскоп, ще установят ролята на трептението при говора и при земетресенията, ще влязат в ролята на детективи и алхимици и ще извършват още много други интересни дейности и експерименти.

 

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова)

Помагалото предлага на учениците:
• тестови задачи за упражнение;
• тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи);
• входен и изходен тест за самоконтрол.
Учителите получават възможност за:
• контрол и проверка на постигнатите резултати;
• анализ на типични грешки и пропуски в знанията.


 
Споделете с приятели


Открий ни в: