Биология и здравно образование | 7. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета – София
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Учебникът е преработен според промените в учебната програма по биология и здравно образование от 2024/2025 г. Повечето теми са олекотени чрез съкращаване на основни и допълнителни текстове. Запазена е успешната формула на структуриране на уроците за нови знания:
• ясни и разбираеми обяснения, допълнени с подробни схеми и таблици;
• богато илюстрирано съдържание;
• стимулиращи интереса към биологията задачи и проекти;
• рубрики с любопитна информация, с предложения за домашни опити и с полезни здравни съвети.

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ТЕСТ

Електронният учебник осигурява използването на интерактивни методи и организирането на различни учебни дейности. Съдържа видеофилми, разнообразни задачи, тестове за проверка на знанията и др. Учебният материал е представен под формата на кратки електронни уроци с най-важната информация, илюстрирана с допълнителни изображения, схеми и примери.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебна програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2024/2025 г.
Тетрадката съдържа групи от задачи, съответстващи на всеки урок в учебника. В тетрадката са включени:
• над 250 разнообразни задачи – отговаряне на въпроси, означаване на фигури, съставяне на схематични рисунки, сравняване на биологични обекти, провеждане на експерименти, игри и др.
• протоколни страници за изпълнение на задачите от лабораторните уроци в учебника;
• допълнителна информация и илюстрации, които стимулират интереса на учениците към изучаваните теми.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Книгата за учителя е преработена съобразно промените в учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2024/2025 г. В нея са представени методически разработки на уроци от различен тип (за нови знания, за упражнение, лабораторни, дискусия и др.) и примерни насоки за работа по проекти. Включени са още тестове за входно и изходно ниво в два варианта.

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета Плюс
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Учебникът е преработен според промените в учебната програма по биология и здравно образование от 2024/2025 г. Промените са насочени към преработка на уроците за нови знания и увеличаване на уроците за упражнение. Съхранени са подробните и ясни обяснения на изучаваните теми.
Учебникът се отличава с:
• многобройни фигури с подробни означения, улесняващи усвояването на учебния материал;
• систематизиращи таблици и схеми, представящи новите знания по достъпен начин;
• интригуващи лабораторни уроци, практикуми и уроци за екскурзии.

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага разнообразни мултимедийни ресурси, които позволяват учениците да проверят и да затвърдят знанията си.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2024/2025 г.
Тетрадката съдържа разнообразни упражнения към всяка урочна единица в учебника. Задачите включват:
• попълване на таблици и схеми;
• конструиране на модели;
• работа с текст и илюстрации;
• разпознаване и групиране на представители;
• означаване на структури върху схематични изображения на биологични обекти и много други.
Решаването им в клас или за домашна работа е сигурен път към затвърдяването на новите знания.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова)

Книгата за учителя е преработена съобразно промените в учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2024/2025 г. Тя включва кратки методико-технологични пояснения, примерни критерии за оценяване на различни дейности на учениците и методически разработки на теми от учебното съдържание. Приложени са тестови задачи за текущ контрол и тестове за входно и изходно ниво.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Биология и здравно образование | 7. клас
 

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ „STEM ПРОСВЕТА ЗА 7. КЛАС”
(Елица Вълчанова, Любомира Иванова, Михаела Димитрова, Станислава Стефанова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 7. клас” е част от нова поредица на Издателска група „Просвета”, която е разработена в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод.
В него са комбинирани 12 STEM теми от печатната книжка и 12 електронни урока. Достъпът до електронните уроци става с помощта на QR код в края на всяка тема в книжката. STEM уроците интегрират успешно природни науки с математика, информационни технологии, изкуства, български език и литература и други дисциплини. Те провокират интереса на учениците, разпалват въображението им,
осмислят изучаването на важни и сложни процеси и явления, които намират приложение в реалния живот.
Седмокласниците ще наблюдават и ще достигат сами до важни изводи. Ще си направят лимонова батерия и калейдоскоп, ще узнаят приложения на киселините и на солите, чрез експерименти ще установят ролята на трептението при говора и при земетресенията, ще разгадават оптични илюзии, ще влязат в ролята на детективи и на алхимици.

Софтуерните пакети „STEM Просвета” дават по-интересен и по-практичен поглед към света. Възползвайте се от тях сега!

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Светла Буковска)

Учебното помагало съдържа тестови задачи върху основните раздели – Едноклетъчни организми, Царство Растения, Царство Гъби, Царство Животни, Устойчиво развитие и здравословен начин на живот, както и за проверка на входното и изходното ниво. Всеки тест е наличен в два варианта, с отговори и скали за самооценка.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: