Руски език | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Руски език    7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас
 
МАТРËШКА. Руски език | 7. клас
 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС  (печатен)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Учебникът е създаден специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояването на руския език.
Съдържа:
• разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научнопопулярни, художествени текстове, обяви, инфографики, анкети, диаграми;
• задачи за развитие на устната реч, които развиват умения за общуване в обичайни ситуации, за кратък разказ или за несложно описание по изучаваните теми;
• модели за писане с ясна структура, които подготвят учениците да създават текст;
• преговорни уроци с тестове;
• руско-български поурочен речник и граматични таблици;
• интересна информация за Русия, за живота на руските тийнейджъри, за известни личности, градове, обичаи и др.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС  (електронен) – ДЕМО
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, чрез които преподаваното съдържание се затвърдява и систематизира;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
Е-уроците са разработени към уроците за нови знания и представляват кратки интерактивни презентации, които са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Включват упражнения с много визуален материал, а учениците могат да проверят отговорите, като обръщат двустранни карти и натискат вградени бутони. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. След всеки е-урок са предложени тестови въпроси за самопроверка.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Учебната тетрадка съдържа:
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за четене и за писане;
• четири постоянни рубрики: „Учим слова”, „Учим грамматику”, „Читаем”, „Пишем”;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език, което улеснява учениците при възприемането и разбирането на граматичната информация;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбиране: диалози, научнопопулярни, художествени текстове, обяви, както и инфографики, анкети, диаграми;
• тестове за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио, което учениците може да изрежат и да съхраняват в папка.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, диалози и текстове за слушане в учебника. Записите са направени от носители на езика и дават правилните образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРЁШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препоръки за провеждането им;
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете;
• текстове на звукозаписите;
• входни, междинни и изходни тестове със скала за оценяване, които може да се използват за провеждане на диагностика.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Руски език    ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас
 
МАТРËШКА. Руски език | 6. клас
 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС  (печатен)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова)

Учебникът предлага:
• преговор и актуализация на знанията и уменията на учениците досега, както и тяхното надграждане;
• въвеждане на новите езикови явления чрез текст и във вид на схема или таблица, които подпомагат логическото осмисляне и структуриране на информацията;
• задачи за развиване на устната реч, които подготвят учениците за естествено общуване;
• развиване на уменията за писане въз основата на модели с ясна структура;
• разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, обяви и други;
• информация за Русия, за живота на тийнейджърите в Русия, за известни личности, градове, обичаи и др.;
• преговорни уроци, които съдържат тестове за оценяване и самооценяване.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, чрез които преподаваното съдържание се затвърдява и систематизира;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
Е-уроците са разработени към уроците за нови знания и представляват кратки интерактивни презентации, които са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Включват упражнения с много визуален материал, а учениците могат да проверят отговорите, като обръщат двустранни карти и натискат вградени бутони. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. След всеки е-урок са предложени тестови въпроси за самопроверка.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата лексика и граматичния материал, развиване на уменията четене и писане чрез следните постоянни рубрики: „Учим слова”, „Учим грамматику”, „Читаем”, „Пишем”;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбиране: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, обяви и други;
• тест за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки раздел.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРЁШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Руски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
МАТРËШКА. Руски език | 5. клас
 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС  (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Учебникът предлага:
• четири модула с по четири урока, разработени чрез постоянни рубрики: Повторяем, Учим грамматику, Слушаем, Читаем, Говорим, Пишем, Играем, Страна и люди;
• обобщителен урок „Проверяем себя“ и проектна задача в края на всеки модул;
• структура на уроците, която осигурява преговор и разширяване на изучаваната в началния курс лексика;
• въвеждане на граматичните структури чрез кратки интересни текстове и усвояване с помощта на таблици и упражнения;
• едновременно развиване на езиковите умения четене, слушане, говорене и писане;
• задачи, които водят до постигане на основната цел на обучението: учениците да усвоят уменията, формулирани в програмата, да се научат да говорят и пишат за себе си и своя свят, да общуват.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

КРАТЪК Е-УРОК   АУДИОФАЙЛ   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, чрез които преподаваното съдържание се затвърдява и систематизира;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
Е-уроците са разработени към уроците за нови знания и представляват кратки интерактивни презентации, които са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Включват упражнения с много визуален материал, а учениците могат да проверят отговорите, като обръщат двустранни карти и натискат вградени бутони. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. След всеки е-урок са предложени тестови въпроси за самопроверка.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на лексикалния и
граматичния материал;
• обобщителен урок „Проверяем себя“ в края на всеки раздел за оценяване и самооценяване;
• рубрика „Для тех, кто любит читать“ в края на всеки
обобщителен урок, която съдържа тематично обвързани кратки текстове, написани специално за учебния
комплект;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;
• тест за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки раздел.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРЁШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

  

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Руски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: