Компютърно моделиране и информационни технологии


Заявки за учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии
за 5. и 6. клас може да подавате от 23 юни до 11 юли съгласно графика на МОН.
Срокът за сключване на договори е до 15 юли 2022 година.

 

НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ЗАЯВКА ТУК


5. клас | 6. клас | 7. клас


Компютърно моделиране и информационни технологии
5. клас | Просвета – София
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС (печатен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

Темите в учебника са разработени така, че да изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високо ниво на дигитална компетентност у младите хора. Всеки урок включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат. Основният обект е т.нар. мисия, която учениците трябва да изпълнят. Това е проблемна ситуация, организирана като минипроект. Изпълнението на мисията гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. Включени са и задачи, изискващи екипна работа.
В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват знанията, които учениците са придобили до този момент. Комплектът включва и допълнителни ресурсни файлове.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Всеки урок в електронния учебник включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат:
• видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача;
• множество интерактивни задачи;
• заготовки на проекти по компютърно моделиране;
• примерни проекти за изпълнение по компютърно моделиране;
• електронни инструменти;
• електронен тест за самопроверка.
При създаването на електронния учебник авторският екип е интегрирал своя дългогодишен опит от много национални и международни проекти, свързани със съвременните методи на обучение по информационни технологии. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Книгата за учителя е изградена върху принципите за съвременно обучение:
• Индивидуализация
• Диференциация
• Паралелно развитие на нетехнически умения
• Публичност и признание
• Оценяване за учене.
В книгата за учителя към всяка тема от учебника ще намерите идеи и съвети за интерпретация на предложеното учебно съдържание, така че да осигури диференциация на обучението съгласно базовото ниво на различни групи ученици, ниво на мотивация и цели. Ще намерите и идеи за индивидуализация на процеса, основана на личните интереси и стил на учене на всеки конкретен ученик.
Авторският екип предлага насоки и примерни въпроси за оценяване на знанията и уменията на учениците, както и годишно тематично разпределение.


 

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
5. клас | Просвета Плюс
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС (печатен)

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

Теоретичното съдържание на уроците в учебника е представено под формата на въпроси, изведени встрани от основния текст, и отговори. Това улеснява значително самостоятелната работа на учениците с учебника. Обособени са различни рубрики:
• „Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
• „Речник”, която съдържа термините, използвани в урока, на английски език и техния превод на български език;
• „Знаете ли, че...”, в която се представят любопитни факти;
• „Важно!”, „Забележка” и „Упътване”, с които се акцентира на евентуални проблеми при решаване на задачите от учебника.


Предложени са разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените нови понятия и процедури, за осъществяване на междупредметни връзки, за включване в портфолиото на ученика, както и задачи с по-висока сложност по компютърно моделиране за създаване на игри, свързани с учебното съдържание. Разработени са примерни тестове за оценяване на усвоените до момента знания и умения.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

Електронният учебник обогатява съдържанието на печатния и включва разнообразни ресурси, подходящи за затвърдяване и проверка на наученото. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена дейност, например изрязване на част от изображение, изчертаване на фигура или крива и др. Разработени са множество кратки е-уроци, синтезиращи най-важното по достъпен и разбираем начин. Те са придружени от интерактивни тестове. Видеоуроците с учител са отлично средство за самоподготовка на учениците. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС + CD
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

В книгата за учителя ще откриете тематично разпределение на уроците и примерно годишно разпределение, съобразено с изискванията на МОН. В нея са разработени примерни тестове за оценяване на входното, междинното и изходното ниво в два варианта, както и верните отговори и скала за оценяването им. За всеки урок е направена подробна методическа разработка и е описана последователността на провеждането му.
Към част от задачите, включени в уроците от раздела „Компютърно моделиране” са дадени кодове, описващи примерни решения.
Към книгата за учителя е приложен диск с ресурсни файлове към задачите от учебника, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 

 
Препоръчани помагала
Компютърно моделиране и информационни технологии
 | 5. клас
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС

(Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диaна Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Помагалото е разработено като допълнение към учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас на Издателска група „Просвета”. То съдържа разнообразни типове задачи, с различна степен на трудност, които са организирани по отделните теми от новата учебна програма. Всеки работен лист от помагалото е с различен обем и цели да затвърди и задълбочи знанията и уменията на учениците и да ги насочи към практическо прилагане на придобитите компетентности. Към задачите има ресурсни файлове, които може да се изтеглят от www.prosveta.bg/infoteh.
Работните листове може да се използват заедно с учебника или самостоятелно, а работата със задачите в тях може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

 

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
6. клас | Просвета – София
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС (печатен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

Уроците в този учебник включват интригуващи игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат. Те изправят учениците пред нови предизвикателни мисии. Шестокласниците ще се запознаят с нови инструменти и възможности. Вече по-зрели и опитни, те ще изпълняват по-уверено различни задачи с практически приложим резултат. В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват придобитите до този момент знания и умения от учениците. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси. Допълнителните ресурси към учебника са предварително подготвени файлове със задачи и видеоматериали.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Електронният учебник е обогатен с множество интерактивни задачи и електронни инструменти. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача. В края на всяка тема има тест за самопроверка. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов) 

Книгата за учителя е изградена върху принципите за съвременно обучение:
• Индивидуализация
• Диференциация
• Паралелно развитие на нетехнически умения
• Публичност и признание
• Оценяване за учене.
В книгата за учителя са предложени различни интерпретации на учебното съдържание, така че да има възможност за диференцирана работа. Съдържа задания, равностойни на включените в учебника, но с постановки, които могат да отговорят на индивидуалните интереси на отделните ученици.
Авторският екип предлага насоки и примерни въпроси за оценяване на знанията и уменията на учениците, както и годишно тематично разпределение.

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
6. клас | Просвета Плюс
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС (печатен)

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

Теоретичното съдържание на уроците за нови знания е поднесено под формата на въпроси и отговори. Рубриката „Да припомним!” присъства в целия учебник и осигурява целогодишно актуализиране на знанията за основни понятия и процедури. Рубриката „Речник” включва термини на английски език и техния превод на български език. Допълнителните рубрики „Важно!”,
„Забележка” и „Упътване” съдържат ценни насоки и съдействат за избягване на евентуални проблеми.
Въвеждането на новите знания и умения се мотивира чрез изпълнението на разнообразни задачи. Задачите са с различно ниво на сложност. Предложени са интересни упражнения, свързани с овладяване на начални умения за работа със скриптов текстов език.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове, което значително улеснява работата в клас.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен)

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

В електронния учебник има допълнителни ресурси: интерактивни упражнения за затвърдяване на знанията, демонстрационни видеоклипове, интерактивно представяне на тестовете за проверка на знанията и уменията на учениците, както и кратки тестове към уроците за нови знания. Електронният учебник е обогатен с разбираеми видеоуроци, записани от опитни учители, както и с кратки е-уроци, представящи теоретичното съдържание по интересен и достъпен начин. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС + CD
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Книгата за учителя съдържа тематично разпределение на уроците, както и примерно годишно разпределение, съобразено с изискванията на МОН. В нея са дадени методически указания към всички уроци от учебника. Предложени са примерни решения на задачите от раздела „Компютърно моделиране”. Разработени са примерни тестове в два варианта за диагностика на входното ниво и за оценяване на знанията и уменията на учениците в края на първия и втория срок. Предоставени са верните отговори на задачите от тестовете и скала за оценяването им.
Към книгата за учителя е приложен диск, съдържащ ресурсни файлове към задачите от учебника. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.


 

 
Препоръчани помагала
Компютърно моделиране и информационни технологии
 | 6. клас
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС

(Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диaна Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Помагалото е разработено като допълнение към учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас на Издателска група „Просвета”. То съдържа разнообразни типове задачи, с различна степен на трудност, които са организирани по отделните теми от новата учебна програма. Всеки работен лист от помагалото е с различен обем и цели да затвърди и задълбочи знанията и уменията на учениците и да ги насочи към практическо прилагане на придобитите компетентности. Към задачите има ресурсни файлове, които ще може да се изтеглят от www.prosveta.bg/infoteh.
Работните листове може да се използват заедно с учебника или самостоятелно, а работата със задачите в тях може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

 

 
Информационни технологии | 7. клас | Просвета – София
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Темите в учебника изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високи дигитални компетентности у младите хора, така че те да бъдат пълноценни и пълноправни граждани на съвременното общество, уверени в света на дигиталните информационни и комуникационни технологии, независимо от сферата, в която ще се развиват. Всеки от уроците е организиран около една мисия – провокираща ученика проблемна ситуация, в процеса на чието разплитане се въвежда новото учебно съдържание. Мисията става възможна с помощта на разнообразни дидактически средства: игри, предизвикателства, откриване на съкровища, нови оръжия (умения за работа с високотехнологични средства).
Всяка мисия по същество е минипроект. Изпълнението є гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Всеки от уроците в електронния учебник включва провокиращи игрови моменти, както и допълнителни материали с практически приложим резултат:
• видеоматериали;
• множество интерактивни задачи;
• електронни инструменти.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

В книгата за учителя към всяка тема от учебника ще намерите идеи и съвети за интерпретиране на предложеното учебно съдържание. Авторският екип предлага насоки и примерни въпроси за оценяване на знанията и уменията на учениците, методология и матрици с критерии за оценка на ученически проекти и ученически портфолиа, както и годишно тематично разпределение.

 
Информационни технологии | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Написан на достъпен и точен език, с ясно и стройно графично оформление, учебникът напълно гарантира постигането на очакваните резултати, заложени в учебната програма. В него са включени:
• тестове за входяща, междинна и изходяща диагностика;
• въпроси и отговори за въвеждане на теорията в уроците за нови знания;
• рубрика „Да припомним!“ за актуализиране на знанията за основни понятия и процедури;
• рубрика „Речник“ с термини на английски език и техния превод на български език;
• практически задачи за усвояване и затвърдяване на основните знания и умения;
• препоръчителни задачи за включване в портфолиото на ученика;
• задачи за работа по проект и представяне на резултатите пред класа.
С учебника успешно се реализират междупредметни връзки с цел овладяване на ключовите компетентности, заложени в учебните програми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Е-учебникът съдържа: допълнителни интерактивни упражнения; демонстрационни видеоклипове; интерактивно представяне на трите теста за проверка на знанията и уменията. В него ще намерите също видеоуроци с учител и кратки е-уроци, които са изключителни полезни при самоподготовката на седмокласниците. Включени са и тестове за проверка и установяване на нивото на придобитите знания и умения.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Даниела Дурева, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

В книгата за учителя ще откриете тематично и примерно годишно разпределение. В нея са разработени примерни тестове за оценяване на входното, междинното и изходното ниво в два варианта, както и верните отговори и скала за оценяване им. За всеки урок е направена подробна методическа разработка и е описана последователността на провеждането му.
В книгата за учителя е приложен диск с ресурсни файлове към задачите от учебника, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: