Компютърно моделиране и информационни технологии


Компютърно моделиране и информационни технологии | 7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас
 
Компютърно моделиране и и нформационни технологии
7. клас | Просвета – София
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Няколко основателни причини да изберете този учебник:
• Информацията е поднесена достъпно, интересно и разбираемо.
• Всяка тема съдържа разнообразни задачи организирани във вид на мисия.
• Всяка мисия по същество е минипроект.
• Мисията става възможна с помощта на разнообразни дидактически средства.
• Чисто и ясно графично оформление.
• Предложени са интересни упражнения, свързани с овладяване на умения за работа със скриптов текстов език.
• Въпроси и задачи с различно ниво на сложност
• Задачи за самостоятелна или екипна работа
• В края на всяка тема има тест за самопроверка.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева) 

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Към книгата за учителя е приложен диск, съдържащ ресурсни файлове към задачите от учебника. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
7. клас | Просвета Плюс
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Учебникът се отличава с:
• достъпен и точен език;
• ясно и стройно графично оформление.
Съдържа:
• теоретично съдържание, организирано във въпроси и отговори;
• практически задачи за мотивиране на новите знания и умения;
• рубрика „Да припомним!” за целогодишно актуализиране на основни знания;
• рубрика „Речник” с термини на английски език и техния превод на български език;
• допълнителни рубрики с любопитни факти и ценни насоки за работа;
• въпроси и задачи с различно ниво на сложност;

• задачи за самостоятелна или екипна работа;
• препоръчителни задачи за включване в портфолиото;
• примерни тестове.
Работата с учебника гарантира:
• овладяване на базисни знания, умения и отношения;
• изграждане и приложение на дигитални компетентности;
• развиване на дигитално творчество.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Към книгата за учителя е приложен диск, съдържащ ресурсни файлове към задачите от учебника. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала
Компютърно моделиране и информационни технологии
 | 7. клас
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 7. КЛАС

(Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диaна Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Помагалото съдържа:
• работни листове по отделните теми от новата учебна програма;
• разнообразни задачи с различна степен на трудност.
Всеки работен лист:
• затвърдява и задълбочава знанията и уменията на учениците;
• насочва към практическо прилагане на придобитите компетентности.
Помагалото осигурява възможност за работа:
• самостоятелно или заедно с учебника;
• индивидуално или в екип;
• в учебния час или за самоподготовка вкъщи. 

 

Компютърно моделиране и информационни технологии  | ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
6. клас | Просвета – София
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС (печатен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов) 

Уроците в този учебник включват интригуващи игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат. Те изправят учениците пред нови предизвикателни мисии. Шестокласниците ще се запознаят с нови инструменти и възможности. Вече по-зрели и опитни, те ще изпълняват по-уверено различни задачи с практически приложим резултат. В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват придобитите до този момент знания и умения от учениците. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси. Допълнителните ресурси към учебника са предварително подготвени файлове със задачи и видеоматериали.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник е обогатен с множество интерактивни задачи и електронни инструменти. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача. В края на всяка тема има тест за самопроверка. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов) 

Към книгата за учителя е приложен диск, съдържащ ресурсни файлове към задачите от учебника. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 


 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
6. клас | Просвета Плюс
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС (печатен)

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова) 

Теоретичното съдържание на уроците за нови знания е поднесено под формата на въпроси и отговори. Рубриката „Да припомним!” присъства в целия учебник и осигурява целогодишно актуализиране на знанията за основни понятия и процедури. Рубриката „Речник” включва термини на английски език и техния превод на български език. Допълнителните рубрики „Важно!”,
„Забележка” и „Упътване” съдържат ценни насоки и съдействат за избягване на евентуални проблеми.
Въвеждането на новите знания и умения се мотивира чрез изпълнението на разнообразни задачи. Задачите са с различно ниво на сложност. Предложени са интересни упражнения, свързани с овладяване на начални умения за работа със скриптов текстов език.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове, което значително улеснява работата в клас.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

КРАТЪК Е-УРОК   ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В електронния учебник има допълнителни ресурси: интерактивни упражнения за затвърдяване на знанията, демонстрационни видеоклипове, интерактивно представяне на тестовете за проверка на знанията и уменията на учениците, както и кратки тестове към уроците за нови знания. Електронният учебник е обогатен с разбираеми видеоуроци, записани от опитни учители, както и с кратки е-уроци, представящи теоретичното съдържание по интересен и достъпен начин. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС + CD
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Към книгата за учителя е приложен диск, съдържащ ресурсни файлове към задачите от учебника. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.


 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала
Компютърно моделиране и информационни технологии
 | 6. клас
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6. КЛАС

(Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диaна Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

• Помагалото допълва учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас на Издателска група „Просвета“.
• То съдържа разнообразни типове задачи, с различна степен на трудност, които са разработени по темите от новата учебна програма.
• Всеки работен лист от помагалото е с различен обем и цели да затвърди и задълбочи знанията и уменията на учениците и да ги насочи към практическо прилагане на придобитите компетентности.
• Към задачите има ресурсни файлове, които може да се изтеглят от www.prosveta.bg/infoteh.
Освен с учебника работните листове може да се използват и самостоятелно по време на час или за самоподготовка вкъщи.

 

 

Компютърно моделиране и информационни технологии  | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
5. клас | Просвета – София
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС (печатен)

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов) 

Темите в учебника са разработени така, че да изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високо ниво на дигитална компетентност у младите хора. Всеки урок включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат. Основният обект е т.нар. мисия, която учениците трябва да изпълнят. Това е проблемна ситуация, организирана като минипроект. Изпълнението на мисията гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. Включени са и задачи, изискващи екипна работа.
В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват знанията, които учениците са придобили до този момент. Комплектът включва и допълнителни ресурсни файлове.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Всеки урок в електронния учебник включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат:
• видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача;
• множество интерактивни задачи;
• заготовки на проекти по компютърно моделиране;
• примерни проекти за изпълнение по компютърно моделиране;
• електронни инструменти;
• електронен тест за самопроверка.
При създаването на електронния учебник авторският екип е интегрирал своя дългогодишен опит от много национални и международни проекти, свързани със съвременните методи на обучение по информационни технологии. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

Към книгата за учителя е приложен диск с ресурсни файлове към задачите от учебника, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Компютърно моделиране и информационни технологии
5. клас | Просвета Плюс
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС (печатен)

(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова) 

Теоретичното съдържание на уроците в учебника е представено под формата на въпроси, изведени встрани от основния текст, и отговори. Това улеснява значително самостоятелната работа на учениците с учебника. Обособени са различни рубрики:
• „Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
• „Речник”, която съдържа термините, използвани в урока, на английски език и техния превод на български език;
• „Знаете ли, че...”, в която се представят любопитни факти;
• „Важно!”, „Забележка” и „Упътване”, с които се акцентира на евентуални проблеми при решаване на задачите от учебника.


Предложени са разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените нови понятия и процедури, за осъществяване на междупредметни връзки, за включване в портфолиото на ученика, както и задачи с по-висока сложност по компютърно моделиране за създаване на игри, свързани с учебното съдържание. Разработени са примерни тестове за оценяване на усвоените до момента знания и умения.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник обогатява съдържанието на печатния и включва разнообразни ресурси, подходящи за затвърдяване и проверка на наученото. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена дейност, например изрязване на част от изображение, изчертаване на фигура или крива и др. Разработени са множество кратки е-уроци, синтезиращи най-важното по достъпен и разбираем начин. Те са придружени от интерактивни тестове. Видеоуроците с учител са отлично средство за самоподготовка на учениците. 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС + CD
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

Към книгата за учителя е приложен диск с ресурсни файлове към задачите от учебника, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала
Компютърно моделиране и информационни технологии
 | 5. клас
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5. КЛАС

(Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диaна Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

• Помагалото е разработено като допълнение към учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас на Издателска група „Просвета“.
• Съдържа разнообразни типове задачи, с различна степен на трудност, които са организирани по отделните теми от новата учебна програма.
• Всеки работен лист от помагалото е с различен обем и цели да затвърди и задълбочи знанията и уменията на учениците и да ги насочи към практическо прилагане на придобитите компетентности.
• Към задачите има ресурсни файлове, които може да се изтеглят от www.prosveta.bg/infoteh.
Работните листове може да се използват заедно с учебника или самостоятелно, а работата със задачите в тях може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

 

Компютърно моделиране и информационни технологии  | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: