Немски език | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Немски език    7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас
 
DEUTSCH GEMEINSAM. Немски език | 7. клас
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебникът е съставен от седем учебни и три преговорни единици, които обогатяват знанията на учениците за немскоезичните страни и за България.
Учебникът предлага:
• усъвършенстване на четирите елемента на езиковата компетентност във всяка учебна единица;
• рубриките „Преговор и обобщение” и „Спирка”, които чрез допълнителни упражнения систематизират граматиката и лексиката и помагат на учениците да преценят до каква степен са подобрили своите езикови знания и умения;
• удобно оформление – новият лексически материал и граматичните структури са представени на отделни страници;
• работа по проект в края на всеки раздел.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• интересни факти от живота в немскоезичните страни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката;
• допълнителни текстове за развиване на умението четене;
• разнообразни поводи за говорене;
• упражнения за произношението и правописа във всяка учебна единица;
• възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и самооценка.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Аудиодискът съдържа всички задачи за слушане с разбиране от учебника и учебната тетрадка, както и разнообразни упражнения за подобряване на произношението и интонацията.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Книгата за учителя включва:
• основните цели на системата, както и нейната структура и компоненти;
• практически указания за провеждане на учебния процес;
• коментиране на различните видове упражнения;
• ключ с отговори на задачите в учебната тетрадка, текстовете за слушане с разбиране и за работа върху произношението;
7 теста с отговорите в Word формат, готови за ползване в секцията „За учителя”
в www.e-prosveta.bg.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Немски език    ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас
 
DEUTSCH GEMEINSAM. Немски език | 6. клас
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебникът съдържа седем учебни единици, които предлагат:
• интересни, актуални и информативни текстове, чрез които се въвеждат новият лексически материал и граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетентност чрез трениране на уменията слушане и четене с разбиране, интегриране на граматиката в езикови дейности, творчески задачи за писане и работа по проекти;
• рубриките „Преговор и обобщение”, „Аз мога…” и „Спирка”, които систематизират граматиката и лексиката и помагат на учениците да преценят до каква степен са подобрили своите езикови знания и умения.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• интересни факти от живота в немскоезичните страни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диалози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите за работа върху произношението в работната тетрадка. Записите са направени от носители на езика, което осигурява високо качество на обучението чрез правилно произношение и интонация. Учениците имат възможност да слушат автентична немска реч с нормален темп на говорене.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Немски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
DEUTSCH GEMEINSAM. Немски език | 5. клас
 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебникът съдържа седем учебни единици, които предлагат:
• интересни, актуални и информативни текстове, чрез които се въвеждат новият лексически материал и граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетентност чрез трениране на уменията слушане и четене с разбиране, интегриране на граматиката в езикови дейности, творчески задачи за писане и работа по проекти;
• рубриките „Преговор и обобщение”, „Аз мога…” и „Спирка”, които систематизират граматиката и лексиката и помагат на учениците да преценят до каква степен са подобрили своите езикови знания и умения.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците.
• интересни факти от живота в немскоезичните страни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диалози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите за работа върху произношението в учебната тетрадка. Записите са направени от носители на езика, което осигурява високо качество на обучението чрез правилно произношение и интонация. Учениците имат възможност да слушат автентична немска реч с нормален темп на говорене.

 

DEUTSCH GEMEINSAM. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Немски език   ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: