Математика | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Математика | 7. клас | ▼ 6. и 5. клас
 
Математика | 7. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

Новият учебник се състои от две части и е преработен в съответствие с учебната програма от 2024/2025 г., според която отпадат построяването на триъгълник по дадени елементи, построяването на кръгова диаграма и понятията „контур” и „полуравнина”. Включват се понятието „проста лихва” и приложението ѝ в практически задачи, изучавани до сега в 5. клас.

Учебникът предлага:
• теми за 158 учебни часа;
• атрактивно и забавно представен материал;
• повече уроци за упражнение;
• намаляване на теоретичната информация;
• задачи, подтикващи към изказване на хипотези и използване на различни подходи и стратегии при решаването;
• в края на всяка тема урок „Подготвям се за НВО” със задачи, давани на Национално външно оценяване;
• тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам” в края на всяка тема. След решаването на теста учениците може да проверят отговорите на посочената страница и да се оценят. В последната колонка на теста са дадени страниците, където те може да видят решенията на подобни задачи;
• различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на знанията;
• рубрика „Практическо правило” – подчертават се основни моменти от учебното съдържание и се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците.


МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Любка Раденкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Учебните тетрадки са преработени в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2024/2025 г.
Тетрадките предлагат:
• за всяка тема достатъчен брой задачи, които имат тренировъчен характер;
• олекотяване на техническите пресмятания;
• различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците;

• задачи, решени стъпка по стъпка – изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията;
• две примерни теми за класна работа;
• в края на всяка тема задачи, давани на НВО по математика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

В книгата за учителя е представена обща характеристика на структурата на учебника. В нея ще намерите още:
• обща характеристика на учебното съдържание по теми и някои методически акценти;
• количествено разпределение на видовете уроци;
• примерен тест в два варианта към всеки цикъл от уроци.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 7. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

Новият учебник се състои от две части и е преработен в съответствие с учебната програма от 2024/2025 г., според която отпадат построяването на триъгълник по дадени елементи, построяването на кръгова диаграма и понятието полуравнина. Включват се понятието „проста лихва” и приложението ѝ в практически задачи, изучавани до сега в 5. клас.

Учебникът предлага:
• спираловиден принцип на изложение на знанието;
• задачи, подходящи за различни стилове на учене;
• задачи с практико-приложен характер;
• обобщителни уроци – функционален минисправочник за новите знания;
• рубрика „Петминутка” – диатностициране на знанията на учениците;
• рубрика „Примерни задачи по формат на НВО” с включени различни стратегии при решаването на задачите с избираем отговор и примери за обосновано описание на решението на задачите с отворен отговор. Така постепенно се формира нагласата на учениците към форма̀та на предстоящия им изпит в края на 7. клас.


МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Новите тетрадки са преработени в съответствие с учебната програма по математика от 2024/2025 г.
Тетрадките предлагат:
• многообразие от задачи, които подпомагат обучението и самоподготовката на учениците;
• място за решаване, за чертежи, схеми и диаграми;
• тестови задачи – задачи с избираем отговор; задачи, на които ученикът трябва да запише правилния отговор; задачи за изписване на аргументирано решение;

• задачи за приложение на уменията по математика в реални ситуации;
• в края на всяка тема тестове (в два варианта), озаглавени „Примерни задачи по форма̀та на НВО”.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента:
• количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи;
• примерни разработки на темите по уроци.
• Особено полезни са методическите бележки по всяка тема.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Математика | 7. клас
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Таня Стоева, Елена Маринова, Зорница Кънева, Николина Петрова)

Преработеният в съответствие с учебната програма по математика от 2024/2025 г. сборник е структуриран така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище.
Всяка тема предлага:
• кратка справочна част с основните понятия и твърдения;
• впечатляващо количество задачи с различна степен на трудност, подредени в три групи, и подходящи за всички ученици, включително и за тези, които се подготвят за олимпиади и състезания;
• 2 варианта на тема за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.
Сборникът ще допринесе както за отличното усвояване на учебния материал по математика, така и за успешна подготовка на учениците за външното оценяване след 7. клас.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
(Боянка Савова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов) 

Преработеният сборник съдържа 40 теста, изградени по модела на МОН на изпита за национално външно оценяване в 7. клас за учебната 2023/2024 г. и съдържащи:
20 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират писмено решението.
Сборникът ще осигури на седмокласниците целогодишна и целенасочена подготовка по математика за успешно представяне на външното оценяване.
Първите тестове обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове покриват целия учебен материал за 5., 6. и 7. клас и са предназначени за интензивна подготовка.
В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните 3 задачи.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН МОДЕЛ 2023/2024 Г.

(Юлия Нинова, Диана Раковска, Снежинка Матакиева) 

Преработеното помагало е предназначено за финална нетематична подготовка на седмокласниците. То съдържа:
• модел на МОН на националното външно оценяване по математика в 7. клас за учебната 2023/2024 г.;
• 12 теста, разработени по новия модел.
Всеки тест съдържа 23 задачи, от които:
20 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират писмено решението.
В края на помагалото ще откриете верните отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

СТО НА СТО УСПЕХ. ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ С РАЗЯСНЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ В 7. КЛАС
(Мария Лилкова, Невена Чардакова) 

Помагалото съдържа 5 теста по математика, изградени по модела на МОН за Национално външно оценяване в 7. клас за учебната 2023/2024 г.
Първите два теста са съобразени с материала, който се изучава през първия учебен срок в 7. клас, затова може да се използва и за подготовка за класна работа. Останалите тестове са предвидени за работа в края на учебната година. В тези тестове е включено цялото учебно съдържание по математика, което е определено в програмата на МОН за Националното външно оценяване в края на 7. клас.
Всеки тест съдържа 23 задачи, разпределени в две части, както следва:
• 20 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 3 задачи със свободен отговор – учениците описват и аргументират писмено решението.
Препоръчително е времето за решаване на всеки тест да е съобразено с времето, предвидено за работа по време на самия изпит:
• първа част – 75 мин;
• втора част – 90 мин.
В края на помагалото ще откриете верните отговори. За всяка задача са дадени кратки упътвания, насоки и инструкции за работа. Авторите са акцентирали върху основни моменти в решението и са посочили често допускани грешки. На последните 3 задачи от всеки тест са дадени пълни и аргументирани решения, както и критерии за оценяването им.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработеното в съответствие с учебната програма по математика от 2024/2025 г. помагало:
• подпомага учителите при разработване на колективни писмени изпитвания;
• подготвя учениците за писмени изпитвания и самоконтрол;
• съдържа писмени работи в два варианта и на различни нива според времетраенето, както и класни работи;
• посочва съответния брой точки за всяка задача и предлага формула за трансформирането им в оценка.

 

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА В ТАБЛИЦИ. МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС
(Елица Вълчанова)

Новото помагало е наръчник за базисни знания и умения по математика от 5., 6. и 7. клас, представени кратко в табличен вид за по-лесно откриване на необходимата информация при решаване на конкретни задачи.
Помагалото съдържа:
• дефиниции на математически понятия;
• важни твърдения и формули;
• правила и стъпки за решаване на най-често срещаните математически ситуации;
• примери и чертежи за онагледяване на теорията.
Помагалото има за цел да улесни затвърждаването на новите знания и умения по математика, да подпомогне систематизирането на учебния материал през годините и да осигури успешна подготовка за Националното външно оценяване на седмокласниците.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително. Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Математика | ▲ 7. клас | 6. и 5. клас
 
Математика | 6. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)
Новият атрактивен учебник е преработен в съответствие с учебната програма за 2022/2023 г.
Състои се от две части и съдържа уроци за 156 учебни часа.
Основни предимства:
• съчетава най-добрите методически подходи и практики;
• предлага повече уроци за упражнение;
• осигурява по-лесно и ефективно усвояване на новите знания;
• дава възможност за анализ и преценка на избора на рационално решение на даден проблем;
• включва разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;
• използва различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания;
• подпомага формирането на логическо и критично мислене и комуникативни умения.
• задачи за проучване и изготвяне на проект.
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

Преработените според учебната програма от 2022/2023 г. тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева,
Ирина Шаркова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 6. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)


Преработеният в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. учебник се състои от две части. Той включва:
• ярко обособени типове задачи, пояснителни текстове, схеми и диаграми;
• нови знания, които се усвояват съобразно интересите и личностните качества на учениците;
• обобщителни уроци – функционален минисправочник за новите знания;
• задачи с практико-приложен характер;
• задачи проекти – възможност учениците да проучват и изследват;
• рубрика „Петминутка” – диагностициране на знанията на учениците;
• рубрики „Тестови задачи” и „Самостоятелен контрол” – дават възможност на учениците сами да отстранят пропуските си.

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработените според учебната програма от 2022/2023 г. тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков,
Тинка Бонина-Христова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 5. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Преработеният според новата учебна програма за 2022/2023 г. учебник се състои от две части. Включени са уроци за 156 учебни часа. Той предлага:
• атрактивно и забавно представен материал;
• повече уроци за упражнение;• намаляване на теоретичната информация;
• уроци за измерване и чертаене, с които се учи чрез практика;
• урок „Използвам и прилагам наученото” в края на всяка тема;
• тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам” в края на всяка тема – придружен от отговорите на задачите;
• задачи за изграждане на умения за общуване, аргументиране и избор по зададени критерии;
• задачи за проучване и изготвяне на проект.


МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

Преработените според учебната програма от 2022/2023 г. тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева,
Ирина Шаркова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 5. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

Преработеният според новата учебна програма за 2022/2023 г. учебник се състои от две части.
Той предлага:
• структурирано съдържание и логически свързани теми;
• спираловиден принцип на изложение на знанието;
• задачи, подходящи за различни стилове на учене;
• разнообразни учебни дейности;


• рубрика „Петминутка” – диагностициране на знанията на учениците;
• рубрики „Тестови задачи” и „Самостоятелен контрол” в края на всяка тема – възможност учениците сами да установят нивото на знанията си и да отстранят допуснатите пропуски.


МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработените според учебната програма от 2022/2023 г. тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Математика | 5. и 6. клас
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Невена Чардакова, Диана Стефанова)

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Ганка Желязкова)


Задачите в преработените според учебната програма от 2022/2023 г помагала са подредени по достъпност и трудност.
При решаването им учениците могат да прилагат различни методи:
• изчерпване на всички възможности;
• определяне на дадено твърдение дали „винаги”, „понякога” или „никога” е вярно;
• преценяване на рационалност при решаване на задачи и др.
Задачите са онагледени с таблици, схеми, графики и диаграми и са комбинирани в уроци, които завършват с рубриката „Проверявам какво знам”.
В края на помагалата са дадени отговорите на задачите.

 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1325 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1350 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА
(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Николина Петрова)
 

 

Преработените сборници предлагат:
• впечатляващо количество задачи, подредени в съответствие с учебните програми от 2022/2023 г. по математика;
• кратка справочна част с основните понятия и твърдения;
• задачи с различна степен на трудност, подредени в три групи, и подходящи за всички ученици, включително и за тези, които се подготвят за състезания и олимпиади;
• възможност за поетапна подготовка за НВО по математика след 7. клас;
• 2 варианта на 10 теми за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработените в съответствие с учебните програми от 2022/2023 г помагала:
• подпомагат учителите при разработване на колективни писмени изпитвания;
• подготвят учениците за писмени изпитвания и самоконтрол;
• съдържат писмени работи в два варианта и в различни нива според времетраенето, както и класни работи;
• посочват съответния брой точки за всяка задача и предлагат формула за трансформирането им в оценка.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)


ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех. Затова изберете нашите преработени помагала. Те съдържат:
• тестове, които следват темите от учебната програма и са съобразени с формата на НВО след 7. клас;
• верните отговори и критерии за оценяване в края на помагалото – възможност за самооценка на учениците;
• лист за отговорите – изгражда навици и умения за работа с тест.

 

КАКВО НАУЧИХ В ТОЗИ ЧАС ПО МАТЕМАТИКА? ИЗХОДНИ БИЛЕТИ ЗА 5. КЛАС
(Елица Вълчанова) 

В помагалото са включени 75 изходни билети, предвидени за изпълнение в рамките на 3 – 4 мин. в края на всеки урок за нови знания. Всеки изходен билет съдържа заглавието на съответния урок за нови знания, една задача, която проверява придобитите знания и умения от ученика, кратка рецензия от учителя и самооценка на ученика.
Изходните билети са в помощ:
• на учителя, за да получава обратна връзка в края на часа за нивото на разбиране на новия учебен материал както на целия клас, така и на всеки ученик;
• на ученика, за да обобщава и затвърдява новите знания и умения, които е придобил по време на урока и своевременно да установява евентуални свои пропуски;
• на родителя, за да проследява ежедневно напредъка на своето дете.

 

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Иванова, Таня Стоева)

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова)

Задачите в помагалата са по формата PISA и:
• илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот;
• развиват логическата и четивната грамотност на учениците.
В помагалата са включени отговори, упътвания и решения, които дават възможност за самопроверка.

 

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА В ТАБЛИЦИ. МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС
(Елица Вълчанова)

Новото помагало е наръчник за базисни знания и умения по математика от 5., 6. и 7. клас, представени кратко в табличен вид за по-лесно откриване на необходимата информация при решаване на конкретни задачи.
Помагалото съдържа:
• дефиниции на математически понятия;
• важни твърдения и формули;
• правила и стъпки за решаване на най-често срещаните математически ситуации;
• примери и чертежи за онагледяване на теорията.
Помагалото има за цел да улесни затвърждаването на новите знания и умения по математика, да подпомогне систематизирането на учебния материал през годините и да осигури успешна подготовка за Националното външно оценяване на седмокласниците.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Математика | ▲ 6. и 5. клас | ▲ 7. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: