Математика | 5., 6. и 7. клас
 

 

 ⇒  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 5. клас, вижте ТУК.

 ⇒  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 6. клас, вижте ТУК.

 
Математика | 5. и 6. клас | ▼ 7. клас
 
Математика | 5. клас | Просвета – София
 

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Преработеният според новата учебна програма за 2022/2023 г. учебник се състои от две части. Включени са уроци за 156 учебни часа. Той предлага:
• атрактивно и забавно представен материал;
• повече уроци за упражнение;

• намаляване на теоретичната информация;
• уроци за измерване и чертаене, с които се учи чрез практика;
• урок „Използвам и прилагам наученото” в края на всяка тема;
• тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам” в края на всяка тема – придружен от отговорите на задачите;
• задачи за изграждане на умения за общуване, аргументиране и избор по зададени критерии;
• задачи за проучване и изготвяне на проект.


НОВО! МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


НОВО!
 МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

Новите тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева,
Ирина Шаркова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 5. клас | Просвета Плюс
 

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

Преработеният според новата учебна програма за 2022/2023 г. учебник се състои от две части.
Той предлага:
• структурирано съдържание и логически свързани теми;
• спираловиден принцип на изложение на знанието;
• задачи, подходящи за различни стилове на учене;
• разнообразни учебни дейности;

• рубрика „Петминутка” – диагностициране на знанията на учениците;
• рубрики „Тестови задачи” и „Самостоятелен контрол” в края на всяка тема – възможност учениците сами да установят нивото на знанията си и да отстранят допуснатите пропуски.


НОВО! МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


НОВО!
 МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Новите тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 6. клас | Просвета – София
 

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)Новият атрактивен учебник е преработен в съответствие с учебната програма за 2022/2023 г.
Състои се от две части и съдържа уроци за 156 учебни часа.
Основни предимства:
• съчетава най-добрите методически подходи и практики;
• предлага повече уроци за упражнение;
• осигурява по-лесно и ефективно усвояване на новите знания;
• дава възможност за анализ и преценка на избора на рационално решение на даден проблем;
• включва разнообразни задачи, игри и любопитни факти от реалния живот;
• използва различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания;
• подпомага формирането на логическо и критично мислене и комуникативни умения.
• задачи за проучване и изготвяне на проект.
 

НОВО! МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


НОВО! 
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

Новите тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

НОВО!
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева,
Ирина Шаркова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 6. клас | Просвета Плюс
 

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 1. ЧАСТ (печатен)

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

НОВО!
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС 2. ЧАСТ (печатен)

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)


Преработеният в съответствие с новата учебна програма от 2022/2023 г. учебник се състои от две части. Той включва:
• ярко обособени типове задачи, пояснителни текстове, схеми и диаграми;
• нови знания, които се усвояват съобразно интересите и личностните качества на учениците;
• обобщителни уроци – функционален минисправочник за новите знания;
• задачи с практико-приложен характер;
• задачи проекти – възможност учениците да проучват и изследват;
• рубрика „Петминутка” – диагностициране на знанията на учениците;
• рубрики „Тестови задачи” и „Самостоятелен контрол” – дават възможност на учениците сами да отстранят пропуските си.

НОВО! МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


НОВО! 
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 2. ЧАСТ (електронен) – ДЕМО

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ   УПРАЖНЕНИЕ


Електронният учебник (в две части) съдържа:
• кратки е-уроци, които синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Те завършват с тестове, които проверяват наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител. Те са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено;
• интерактивни ресурси от разнообразен тип – анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи; задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал.
Електронният учебник е ефективно средство за организиране на интерактивна и занимателна среда, отговаряща на потребностите на съвременния ученик.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Новите тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков,
Тинка Бонина-Христова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Математика | 5. и 6. клас
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Невена Чардакова, Диана Стефанова)

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Ганка Желязкова)

 
Задачите в преработените помагалата са подредени по достъпност и трудност.
При решаването им учениците могат да прилагат различни методи:
• изчерпване на всички възможности;
• определяне на дадено твърдение дали „винаги”, „понякога” или „никога” е вярно;
• преценяване на рационалност при решаване на задачи и др.
Задачите са онагледени с таблици, схеми, графики и диаграми и са комбинирани в уроци, които завършват с рубриката „Проверявам какво знам”.
В края на помагалата са дадени отговорите на задачите.

 

НОВО!
СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1325 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

НОВО!
СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1350 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Николина Петрова)
 

 

Преработените сборници предлагат:
• впечатляващо количество задачи, подредени в съответствие с новите учебни програми по математика;
• кратка справочна част с основните понятия и твърдения;
• задачи с различна степен на трудност, подредени в три групи, и подходящи за всички ученици, включително и за тези, които се подготвят за състезания и олимпиади;
• възможност за поетапна подготовка за НВО по математика след 7. клас;
• 2 варианта на 10 теми за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

НОВО!
КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработените помагала:
• подпомагат учителите при разработване на колективни писмени изпитвания;
• подготвят учениците за писмени изпитвания и самоконтрол;
• съдържат писмени работи в два варианта и в различни нива според времетраенето, както и класни работи;
• посочват съответния брой точки за всяка задача и предлагат формула за трансформирането им в оценка.

 

НОВО!
ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)


НОВО!
ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех. Затова изберете нашите преработени помагала. Те съдържат:
• тестове, които следват темите от учебната програма и са съобразени с формата на НВО след 7. клас;
• верните отговори и критерии за оценяване в края на помагалото – възможност за самооценка на учениците;
• лист за отговорите – изгражда навици и умения за работа с тест.

 

НОВО! КАКВО НАУЧИХ В ТОЗИ ЧАС ПО МАТЕМАТИКА? ИЗХОДНИ БИЛЕТИ ЗА 5. КЛАС
(Елица Вълчанова) 

Новото помагало включва задачи за проверка на усвоените знания и умения от учениците в края на всеки урок за нови знания под формата на изходни билети.
Всеки изходен билет съдържа:
• заглавието на съответния урок за нови знания;
• една задача, която проверява придобитите знания и умения от ученика;
• кратка рецензия от учителя;
• самооценка на ученика;
• място за подпис на родител.
Изходните билети са в помощ:
на учителя, за да получава обратна връзка в края на часа за нивото на разбиране на новия учебен материал както на целия клас, така и на всеки ученик;
на ученика, за да обобщава и затвърдява новите знания и умения, които е придобил по време на урока и своевременно да установява евентуални свои пропуски;
на родителя, за да проследява ежедневно напредъка на своето дете.

 

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Иванова, Таня Стоева)

ОЧАКВАЙТЕ!
ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС

(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова)

Задачите в помагалата:
• илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот;
• развиват логическата и четивната грамотност на учениците.
В помагалата са включени отговори, упътвания и решения, които дават възможност за самопроверка.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Математика | ▲ 5. и 6. клас | 7. клас
 
Математика | 7. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

Учебникът съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови атрактивни подходи, които са доказали своята ефективност. Разнообразните задачи, подтикващи към изказване на хипотези и използване на различни подходи и стратегии при решаването им, допринасят за представянето на учебния материал по атрактивен и забавен начин. С помощта на таблици, схеми, цветови ефекти и новата рубрика „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание. В края на всяка тема има урок „Подготвям се за НВО”. Чрез решаване на задачи, давани на националното външно оценяване, учениците ще придобият самочувствие и увереност, че системното овладяване на учебния материал ще подпомогне успешното им представяне на този изпит.


МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

НОВО! ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Любка Раденкова)

НОВО! ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Нинкова)

Учебните тетрадки са преработени в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2023/2024 г.
За всяка тема са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите.
Тетрадките предлагат:
• различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците;
• стъпките за решаване на някои от задачите – изграждат се умения за правилно записване и подреждане на решенията;
• текстови задачи – тренират прилагане на математическите знания в различни житейски ситуации;
• примерна тема за класна работа;
• в края на всяка тема към урок „Подготвям се за НВО” задачи давани на НВО по математика, което ще подпомогне успешното представяне на учениците на този важен изпит.
Тетрадките може да се използват от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Любка Раденкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Нинкова)

Учебните тетрадки са по досега действащата учебна програма. Може да се използват както в учебния час, така и за домашна работа. Чрез решаването на задачите, свързани със  затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите. Тестовите задачи са прекрасно средство за самооценка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

В книгата за учителя е представена обща характеристика на структурата на учебника. В нея ще намерите още:
• методически акценти;
• количествено разпределение на видовете уроци;
• примерен тест в два варианта към всеки цикъл от уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Математика | 7. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнение, обобщение, преговор и за практически дейности.
Задачите с практико-приложен характер подпомагат учениците при изграждането на полезни междупредметни връзки и на умения да моделират и решават житейски ситуации с помощта на математиката.
Задачите проекти дават възможност на учениците да проучват и изследват, да задават въпроси и да търсят техните отговори с помощта на математиката. Тестовите задачи в края на всяка тема са с формат, близък до този на националното външно оценяване по математика в края на 7. клас. Приложеното примерно точкуване на задачите от тези тестове улеснява самооценката на учениците.


МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци по изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват мисленето, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с
тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

НОВО! ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

НОВО! ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Учебните тетрадки са преработени съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Учебните тетрадки са по досега действащата учебна програма. Може да се използват както в учебния час, така и за домашна работа. Чрез решаването на задачите, свързани със затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите. Тестовите задачи са прекрасно средство за самооценка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента:
• количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи;
• примерни разработки на темите по уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.
Особено полезни са методическите бележки по всяка тема.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Математика | 7. клас
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Таня Стоева, Елена Маринова, Зорница Кънева, Николина Петрова)

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че по темите да може да се работи едновременно с изучаването им в училище. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността, творческото и логическото мислене на учениците. Разнообразният формат на задачите и примерните тестове дават възможност не само за усвояване и затвърдяване на учебния материал, но и за успешна подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Диференцирането на задачите по трудност в три групи дава възможност за успешно използване на сборника както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 7. клас. Моделът на контролните работи съответства на теста за националното външно оценяване по математика в края на 7. клас. Темите за писмени работи са разработени на три нива, в по два варианта (съответно ниво А – с времетраене 10 мин, ниво Б – 20 мин, и третото ниво – 11 контролни работи, всяка с времетраене един учебен час, като две от тях са съответно входно и изходно ниво и две са класни работи, предвидени за първия и за втория учебен срок). За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В 7. КЛАС

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Помагалото ще осигури на седмокласниците целогодишна работа с тестове за успешно представяне на националното външно оценяване по математика, тъй като може да се използва от началото на 7. клас.
Сборникът съдържа 40 теста, изградени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас. Първите тестове обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове покриват целия учебен материал за 5., 6. и 7. клас и са предназначени за интензивна подготовка. В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните три задачи.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН МОДЕЛ НА МОН
 

(Юлия Нинова, Диана Раковска, Снежинка Матакиева)

Сборникът съдържа 12 теста, разработени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас:
• 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Сборникът включва и отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Математика | ▲ 5. и 6. клас | ▲ 7. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: