Физика и астрономия | 7. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Физика и астрономия | 7. клас | Просвета – София
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебникът има функционален дизайн, съдържанието е изложено логично и последователно, съобразено е с новата учебна програма, която влиза в сила от 2024/2025 учебна година. Използван е достъпен език, а понятията и явленията са представени ясно, с познати за учениците примери от ежедневието. Това помага на седмокласниците по-лесно да разбират материала, и стимулира интереса им към науката.
Освен уроците за нови знания учебникът съдържа още:
лабораторни уроци с експерименти и творчески задачи с изследователски характер;
уроци за преговор и обобщение, чрез които се затвърдяват и систематизират понятията и закономерностите от изучения раздел;
тестове за самоконтрол и самооценка в края на всеки раздел, които затвърдяват знанията и уменията на учениците;
тест за изходно ниво в два варианта.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия от 2024/2025 учебна година.
Тетрадката съдържа различни типове задачи с нарастваща трудност по всяка тема от учебника. Задачите са подходящи за упражнение при работа в клас или за самостоятелна работа. Чрез тях учениците затвърдяват ключови компетентности, развиват експерименталните си умения и изследователския подход при разрешаване на научен казус.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Книгата за учителя предлага:
• интересни учебни дейности за по-лесно усвояване на учебния материал;
• тестове за входящ и тематичен контрол в два варианта, с включени отговори;
• примерно годишно тематично разпределение;
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Физика и астрономия | 7. клас | Просвета АзБуки
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебникът е съобразен с изискванията на новата учебна програма по физика и астрономия, която влиза в сила от 2024/2025 учебна година. Уроците за нови знания са поднесени увлекателно, на достъпен и ясен език като отговор на конкретни въпроси. Освен тях учебникът съдържа:
Уроци за лабораторни упражнения и домашни експерименти;
• В края на всеки раздел с рубриката „Нещо повече” се дават кратки биографични бележки за приноса на известни учени във физиката и се провокира творческото мислене на учениците с въпроси и задачи;
• Уроците в края на всеки раздел се отличават с обобщителни таблици, включващи изучените величини и закономерности;
• Към уроците има любопитни и малко известни научни факти.
Богатото илюстриране на учебника помага на учениците да получат ясна представа за непознати за тях измервателни уреди и опитни постановки.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия от 2024/2025 учебна година. Към всеки урок от учебника са предложени задачи за затвърдяване на знанията в учебната тетрадка. Към уроците за лабораторни упражнения има протокол, които учениците да попълват, докато извършват указаните дейности. В обобщителните уроци, като попълват предложените таблици, учениците систематизират и обобщават знанията си върху раздела. Тетрадката предлага тестови задачи за проверка на изходното ниво

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Книгата за учителя разкрива някои тънкости, свързани със съдържателната и научната страна на преподавания материал, както и с възрастовите особености на учениците.
Тя предлага:
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за входно и изходно равнище в два варианта;
• отговорите на тестовете от учебника.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Физика и астрономия | 7. клас
 

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ „STEM ПРОСВЕТА ЗА 7. КЛАС”
(Елица Вълчанова, Любомира Иванова, Михаела Димитрова, Станислава Стефанова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 7. клас” е част от нова поредица на Издателска група „Просвета”, която е разработена в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод.
В него са комбинирани 12 STEM теми от печатната книжка и 12 електронни урока. Достъпът до електронните уроци става с помощта на QR код в края на всяка тема в книжката. STEM уроците интегрират успешно природни науки с математика, информационни технологии, изкуства, български език и литература и други дисциплини. Те провокират интереса на учениците, разпалват въображението им,
осмислят изучаването на важни и сложни процеси и явления, които намират приложение в реалния живот.
Седмокласниците ще наблюдават и ще достигат сами до важни изводи. Ще си направят лимонова батерия и калейдоскоп, ще узнаят приложения на киселините и на солите, чрез експерименти ще установят ролята на трептението при говора и при земетресенията, ще разгадават оптични илюзии, ще влязат в ролята на детективи и на алхимици.

Софтуерните пакети „STEM Просвета” дават по-интересен и по-практичен поглед към света. Възползвайте се от тях сега!

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Десислава Чергарска)

Книжката с тестови задачи обхваща учебното съдържание по физика и астрономия за 7. клас. Подходяща е както са самоконтрол на ученика, така и за проверка и оценка на знанията на учениците след всеки раздел. Съдържа:
• два варианта на тестове за входно и изходно ниво;
• въпроси с избираем и отворен отговор;
• задачи за допълване на таблици и начертаване на схеми;
• изчислителни и допълнителни задачи, които изискват комплексно прилагане на изучените физични закономерности;
• решения и пояснения за самопроверка.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: