Физика и астрономия | 7. клас


Физика и астрономия | 7. клас | Просвета – София
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебникът е написан достъпно, а съдържанието е изложено научно, логично и последователно. Понятията и явленията са обяснени просто и ясно.
Учебникът съдържа още:
• лабораторни уроци с много упражнения, експерименти, творчески задачи и задачи с изследователски характер;
• уроци за преговор и обобщение, в които съдържанието е обобщено с понятийни карти;
• тестове за затвърдяване на знания и умения, за годишен преговор и за самоконтрол и самооценка.
Изчистеният графичен дизайн и прекрасните илюстрации ще стимулират интереса на седмокласниците към природната наука физика.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС

(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия, която влиза в сила от учебната 2023/2024 учебна година.
Тетрадката е част от учебния комплект по физика и астрономия за 7. клас на издателство „Просвета“. Тя съдържа различни типове задачи по всяка тема в учебника:
• за самостоятелна работа;
• за развиване на ключови компетентности;
• експериментални;
• изследователски.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа различни типове задачи по всяка тема в учебника, например за:
• самостоятелна работа;
• развиване на ключови компетентности;
• експериментална и изследователска работа.
Тетрадката може да се използва както за работа в клас, така и за домашна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Книгата за учителя предлага:
• интересни учебни дейности за по-лесно усвояване на учебния материал;
• тестове за входящ и тематичен контрол в два варианта, с включени отговори;
• примерно годишно тематично разпределение;
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Физика и астрономия | 7. клас | Просвета Азбуки
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебникът е написан достъпно за седмокласниците.
• Включва три раздела: „Електричен ток”, „Светлина и звук” и „От атома до Космоса”.
• Всеки раздел предлага уроци за нови знания, лабораторни работи, уроци за решаване на задачи, обобщителни уроци с тестови задачи.
• Уроците завършват с въпроси и задачи с нарастваща трудност, които проверяват равнището на усвояемост на преподадените знания и умения.
• Учебникът е онагледен с богат илюстративен материал.
• Тестовите задачи към всеки от трите обобщителни урока спомагат за оценяването на учениците.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС

(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по физика и астрономия, която влиза в сила от учебната 2023/2024 учебна година.
На всеки урок от учебника съответства по една страница от тетрадката, в която ученикът ще намери:
• интерактивни упражнения;
• тестови задачи;
• работа по проекти;
• задачи за проверка на изходното равнище.
Тяхната трудност постепенно нараства. Лабораторните упражнения в учебника са съпроводени с протокол в тетрадката, като по този начин учениците се подготвят за представяне на резултатите от експериментите и за анализа им, т.е. за бъдеща изследователска дейност, и то в екип.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Тя предлага:
• интерактивни упражнения;
• тестови задачи;
• работа по проекти;
• задачи за проверка на изходното равнище.
Лабораторните упражнения включват и протокол в тетрадката, което подготвя учениците за анализ на експериментите, т.е. за бъдеща експериментална работа, и то в екип.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Книгата за учителя разкрива някои тънкости, свързани със съдържателната и научната страна на преподавания материал, както и с възрастовите особености на учениците.
Тя предлага:
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за входно и изходно равнище в два варианта;
• отговорите на тестовете от учебника.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Физика и астрономия | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Десислава Чергарска)

Помагалото:
• служи за контрол и проверка на усвоените от учениците знания;
• съдържа тестове по основните раздели от учебната програма по физика и астрономия за 7. клас;
• предлага и тестове за проверка на входното и изходното ниво.
Включените отговори и решения на всички тестови задачи превръщат помагалото в чудесен вариант и за самопроверка и самоконтрол от страна на учениците.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: