География и икономика | 5., 6. и 7. клас


 

 

 ⇒  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 5. клас, вижте ТУК.

 ⇒  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 6. клас, вижте ТУК.

 
География и икономика | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
География и икономика | 5. клас | Просвета – София
 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 5. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева,  Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в най-новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г., като в него са запазени основните достойнства на предходния учебник:
• кратки и увлекателни урочни статии, разположени на един разтвор;
• теми за нови знания, които включват мотивационна част и завършват с различни по трудност въпроси и задачи;
• богат илюстративен материал;
• уроци за прилагане на усвоените знания и умения;
• начален и годишен преговор;
• рубриката „Географска мозайка”, речникът с новите понятия и двете големи карти на света – природогеографска и политическа.


Новост са:
• пълният набор от теми – за 68 учебни часа;
• увеличеният брой уроци за дейности и за обобщение;
• уроците за контрол и самоконтрол със скала за оценяване.

 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Стела Дерменджиева,  Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронният учебник не е просто копие на печатния учебник, а е с вградено мултимедийно съдържание. Отделните електронни страници съдържат електронни уроци, видео уроци, тестове, както и разнообразни образователни ресурси. Кратките електронни уроци синтезират най-важното по съответната тема, като го представят на разбираем и достъпен език. Всеки кратък урок завършва с тест за проверка на наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. В електронния учебник са вградени над 160 допълнителни ресурса. Част от тях са различни задачи, в които се отчита резултатът, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание на тетрадката включва:
• общо 200 задачи;
• два тренировъчни теста за начален и годишен преговор.
Дава възможност за:
• затвърдяване на знанията по всяка тема;
• индивидуален подход на обучение със задачи с различна трудност;
• упражняване на различен тип задачи – с избираем отговор, за свързване, за попълване, за локализиране на географски обекти върху карта, буквословици и др.;
• работа в клас, за домашна работа, за текущо оценяване или за самоподготовка вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Надежда Николова,
Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
География и икономика | 5. клас | Просвета Плюс
 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Учебникът е преработен съобразно промените в най-новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г. В него са включени:
• теми за 68 учебни часа;
• уроци за нови знания с мотивационна част, ясно структуриран основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и рубрика „Запомнете”;
• разнообразни илюстрации;
• уроци за дейности и за обобщение;
• тестове за самостоятелна работа „Аз се оценявам”;
• рубрика за любознателните „Аз искам да знам и да мога повече”;
• речник с новите понятия.
 

 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник е с вградено мултимедийно съдържание. В него са разработени кратки електронни уроци, видео уроци, тестове и интерактивни дидактически ресурси. Кратките електронни уроци синтезират най-важното от всяка тема за нови знания и завършват с тестове, които проверяват наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. Електронният учебник предлага над 200 допълнителни ресурса, които подпомагат усвояването на сложни географски понятия и процеси. Платформата дава възможност за контрол и самоконтрол.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Преработеното издание на тетрадката:
• съдържа над 240 въпроса и задачи, разпределени в 30 теми;
• включва различни типове задачи: за усвояване на новите понятия, за работа с географска карта, за разпознаване на изображения, за попълване на таблици, за съставяне на текст по зададени опори и др.;
• дава възможност за прилагане на усвоените знания и умения;
• може да се използва в час или при самоподготовката на учениците вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Коцев)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 5. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание на „Тестови задачи по география и икономика за 5. клас” е съобразено с най-новата учебна програма по география и икономика. То е универсално и може да се използва от всички петокласници без значение по кой учебник се обучават.
Помагалото включва 275 задачи, които са разпределени в 11 теста. Всеки тест съдържа 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 са със свободен отговор. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки тест има скàла за превръщане на сбора от точки в оценка. Това улеснява самооценяването.
С помощта на тестовете учениците могат да проверяват знанията си в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Помагалото е подходящо и за подготовка за олимпиадата по география и икономика.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е подходящо за задължителните и за избираемите часове по география и икономика. То съдържа:
• 18 карти на света и 7 карти на Африка;
• два комплекта тестови задачи за начален и за годишен преговор;
• разнообразни задачи за затвърдяване на знанията и практическото им прилагане.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Преработеното издание на атласа:
• включва 25 карти, разпределени в два раздела;
• съдържа 18 карти на света и 7 карти на Африка;
• следва логиката на темите в учебниците;
• улеснява ученето, разширява и задълбочава новите знания.

 
География и икономика | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас  
 
География и икономика | 6. клас | Просвета – София
 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание следва най-новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г. Новост в него са:
• пълният набор от теми за 68 учебни часа;
• по-големият брой уроци за дейности и за обобщение;
• уроците за контрол и самоконтрол със скала за оценяване.
Запазени са някои сериозни предимства на предходния учебник:
• урочни статии за нови знания на един разтвор;
• отличен графичен дизайн;
• уроци за прилагане на усвоените знания и умения;
• начален и годишен преговор;
• рубриката „Географска мозайка”;
• речник с новите понятия;
• две големи карти на света – природогеографска и политическа.
 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова )

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник е виртуален учител при самоподготовката на учениците вкъщи и добър помощник на родителите, когато искат да установят равнището на знания на децата си. В отделните електронни страници са вградени кратки електронни уроци, видео уроци, тестове, както и разнообразни образователни ресурси. Кратките електронни уроци синтезират най-важното по съответната тема, като го представят на разбираем и достъпен език. Всеки кратък урок завършва с тест за проверка на наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален учебен час, защото учителят обяснява, показва, задава въпроси, дава отговори. В електронния учебник са вградени над 150 допълнителни ресурса. Повечето от тях са различни видове задачи: със структуриран отговор; с множествен отговор; за свързване; за подреждане по алгоритъм; за откриване на грешки; за попълване на пропуснати думи в текст; за локализиране на географски обекти и др. Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Стела Дерменджиева,  Петя Събева,  Надежда Николова, Цветелина Пейкова )

В преработеното издание са разработени:
• общо 210 задачи;
• два тренировъчни теста за начален и годишен преговор.
Тетрадката предлага:
• от 4 до 6 задачи към всяка тема за нови знания с различна степен на трудност;
• задачи, свързани с обясняване на нови понятия, за работа с географска карта, за попълване, за създаване на текст по ключови думи, с избираем отговор и др.;
• задачи за затвърдяване на знанията и уменията на учениците в клас или вкъщи, за текущ контрол или за самоподготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
География и икономика | 6. клас | Просвета Плюс
 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев)

Изданието е преработено според най-новата учебна програма по география и икономика от 2022/2023 г. и включва:
• теми, които са модел за работа в 68 учебни часа;
• уроци за нови знания с мотивационна част, ясно структуриран основен текст, различни по сложност въпроси и задачи и рубрика „Запомнете”;
• разнообразни изображения;
• уроци за дейности и за обобщение;
• рубрика „Аз се оценявам” с тестове за самостоятелна работа;
• „Аз искам да знам и да мога повече” – рубрика за любознателните;
• речник с новите понятия.
 

 

НОВО! ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев )

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник се отличава с висока функционалност, предоставя възможност за активно учене и преподаване, осигурява разнообразна по характер и сложност самостоятелна работа на учениците, повишава емоционалната им готовност за участие в образователния процес, предлага учене чрез забавление. В него са разработени кратки електронни уроци, видео уроци и интерактивни дидактически ресурси: тестови задачи; упражнения; визуализации тип презентация. Кратките електронни уроци синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Завършват с тестове, които проверяват наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. Софтуерните решения позволяват бързо и лесно ориентиране на учителя и учениците при работа с електронния учебник, дават свобода на учителя при избора на ресурси съобразно локалните условия, целите и задачите на урока и достигнатото от учениците равнище на познание.
 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова,Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Преработеното издание предлага:
• над 290 въпроса и задачи, които следват логиката на учебното съдържание;
• от 5 до 15 разнообразни задачи във всяка тема за нови знания;
• възможност за по-задълбочено разбиране на учебното съдържание, за усвояване на понятията и за прилагането им в различни ситуации;
• различни типове задачи: за работа с географска карта, за разпознаване на изображения, за попълване на таблици, за съставяне на текст по зададени опори и др.;
• инструментариум за работа в клас или вкъщи, за текущ контрол или за самоподготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Люсила Цанкова,Емилия Лазарова, Нели Гетова )

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 6. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Преработеното учебно помагало:
• проверява знанията в началото на учебната година, след всеки раздел и в края на учебната година;
• съдържа 11 теста, всеки от 25 задачи – 18 с избираeм отговор и 7 със свободен отговор;
• има точкова система за оценяване на всяка задача;
• предлага скала за превръщане на сбора от точки в оценка.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков) 

Преработеното издание на атласа:
• включва 30 карти, разпределени в шест раздела;
• съдържа 2 карти на света, 7 карти на Южна Америка, 7 карти на Северна Америка, 7 карти на Азия, 5 карти на Австралия и Океания и 2 карти на Антарктида;
• следва логиката на учебното съдържание;
• улеснява ученето, разширява и задълбочава новите знания.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова) 

Преработеното издание е подходящо за задължителните и за избираемите часове по география и икономика. Съдържа:
• карти на Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида;
• два комплекта тестови задачи за начален и за годишен преговор;
• разнообразни задачи за затвърдяване на знанията и практическото им прилагане.

 
География и икономика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас  
 
География и икономика | 7. клас | Просвета – София
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова,
Надежда Николова)

Учебникът е с добре балансирано учебно съдържание и прецизно графично оформление; създаден е с уважение към работата на учителя и подготовката на учениците. Сред предимствата на учебника са:
• оптималният обем, който осигурява баланс между географското познание и изискванията на учебната програма;
• методическите решения в различните типове уроци, които е достатъчно учителят да следва, за да постигне ключовите компетентности по темата;
• разнообразните карти, диаграми, снимки, които подпомагат пълноценното усвояване на новите знания;
• различните по тип и степен на трудност задачи. Към изданието са разработени тетрадка, атлас, контурни карти, тестови задачи и електронен учебник.
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова,
Надежда Николова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

С електронния учебник ученето е вълнуващо и пълноценно. В учебника са вградени кратки електронни уроци, видео уроци с учител, тестове и над 300 допълнителни ресурса. Кратките електронни уроци синтезират най-важното от всяка тема за нови знания. Завършват с тестове, които проверяват наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален час, достъпно и отлично онагледено. Чрез 30-те висококачествени филма учениците могат „на живо” да видят някои природни забележителности, защитени територии и градове в България. Електронният учебник включва и над 270 разнообразни задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Надежда Николова)

Тетрадката съдържа задачи, които са групирани по теми. Разработени са два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор. За всяка тема са предложени задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географска карта, попълване на таблици, съставяне на текст по ключови думи и др.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева)

Функцията на книгата за учителя като основен компонент от учебния комплект е да подкрепи и улесни професионалната дейност на учителите в прилагането на основните дидактически средства – учебник, учебна тетрадка, електронен учебник. Книгата съдържа идеи за осъществяване на всички типове уроци, както и тестови варианти за входно и изходно ниво.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
География и икономика | 7. клас | Просвета Плюс
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

Учебникът предлага нов тип взаимодействие между учителя и учениците, основано на интеракцията, развива компетентности за самостоятелно учене, критично мислене и творческа активност. Учи учениците на методология – как да учат, стимулира интереса им към географското знание, предлага учене чрез забавление. Учебникът гарантира постигането на очакваните резултати в учебната програма чрез дейност и на базата на мотиви. Той дава възможност за разбиране и осмисляне от учениците на географските процеси с акцент върху тяхното единство, взаимна обусловеност и зависимост. Учебникът прави възможно прилагането на разнообразни географски методи и подходи.
 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

С електронния учебник часовете по география и икономика стават още по-динамични и увлекателни. В него са вградени кратки електронни уроци, които обобщават най-важното от изучаваните теми за нови знания. Всеки кратък урок завършва с тест за проверка на наученото. Видео уроците с учител са подходящи при самоподготовката на учениците. Преподаването в тях е като в реален учебен час, защото учителят обяснява, показва, задава въпроси, дава отговори. В електронния учебник са добавени и над 230 разнообразни ресурса – галерии от снимки, интерактивни упражнения и карти. Платформата дава възможност за отчитане на резултата от задачите, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална информация.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

Тетрадката съдържа система от разнообразни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покриват цялото учебно съдържание на уроците за нови знания. Чрез въпросите и задачите в тетрадката се постигат по-задълбочено разбиране на учебния материал, усвояване на понятията, както и прилагане на знанията и уменията в различни ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Люсила Цанкова, Мая Василева, Нели Гетова )

Книгата за учителя представя модела на обучение по предмета в този клас. Съчетава иновациите в географското образование и традициите при изучаването на географията на континентите и на по-малки по обхват територии. Книгата има практико-приложна насоченост. Всички типове уроци са разгледани в система чрез извеждане на основните им характеристики.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Изданието включва 10 комплекта с общо 250 тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, от които 18 със структуриран отговор и 7 със свободен отговор. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, както и скала за превръщане на сбора от точки в оценка.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков) 

Атласът съдържа 24 карти, разпределени в четири раздела: карта на света (природогеографска); карти на Европа (9 броя); карти на Балканския полуостров (4 броя); карти на България (10 броя). Съдържанието на картите е съобразено с номенклатурата в учебната програма по география и икономика за 7. клас.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова) 

Помагалото съдържа 27 контурни карти със задачи, които имат за цел да помогнат на учениците по-лесно да запомнят названията и местоположението на изучаваните географски обекти от Европа, Балканския полуостров и България. Изданието е подходящо за работа в задължителните и избираемите учебни часове.

 
География и икономика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: