Английски език | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Английски език    7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас
 
HELLO! NEW EDITION. Английски език | 7. клас
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебникът предлага:
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове за упражнения и преговор, проектна работа, оценяване и самооценяване;
• основен преговор на граматиката, изучавана в предходните класове, и успешно приключване на ниво А2 CEF;
• ясно и последователно въвеждане на новия граматичен материал;
• упражняване и затвърждаване на граматичните конструкции чрез градирани по трудност задачи;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на уменията слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• интригуваща страноведска информация за англоезичните страни.


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите и текстовете в упражненията, отбелязани със знак за слушане;
• познавателни видеоматериали;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения, анимации и кратки видеофилми.

 


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебните тетрадки съдържат упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за трениране на умението четене с разбиране. Предложени са и упражнения с по-висока трудност, подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа обяснение на граматичните понятия на български език.
Учениците изпълняват следните видове задачи:
• попълване на правилната дума/граматична форма;
• подреждане на думи в изречение;
• ограждане/подчертаване на верен отговор;
• съставяне на изречение;
• свързване на дума с дефиниция/изображение;
• решаване на кръстословици;
• четене с разбиране с фокус върху избираем и свободен отговор.

 

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 7. КЛАС

(Десислава Петкова, Яна Спасова)

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 7. КЛАС

(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

HELLO! NEW EDITION. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Книгата за учителя съдържа:
• концепцията на авторите и конкретни препоръки за работа;
• поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
6 примерни теста в Word формат и аудиофайлове към тях, готови за ползване в секцията „За учителя” в www.e-prosveta.bg.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• четири преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
Английски език    ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас
 
HELLO! NEW EDITION. Английски език | 6. клас
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;

• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения, анимации и кратки видеофилми.

 


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н. Упражненията, означени със символ ракета, са с по-висока трудност и са подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при изпълнението на домашната работа;
• Девет постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Mind the prepositions!, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил.

 

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 6. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на текстовете към задачите за слушане в тестовите материали.

 

HELLO! NEW EDITION
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 6TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
Английски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
HELLO! NEW EDITION. Английски език | 5. клас
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;

• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• допълнителна културологична рубрика Mind your manners!;
• изграждане на междупредметни връзки и обогатяване на знанията за англоезичната култура и света като цяло;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения, анимации и кратки видеофилми.

 


HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н.;
• осем постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил;
• езиково портфолио.

 

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 5. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на текстовете към задачите за слушане в тестовите материали.

 
 

HELLO! NEW EDITION.
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 5TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената практическа граматика по английски език е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
Английски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: