Френски език | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 
Френски език    7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас
 
ARC-EN-CIEL. Френски език | 7. клас
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС  (печатен)
(Маргарита Котева)

Учебникът предлага:
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове за упражнения и преговор;
• уроци „Ressource de vocabulaire”, които въвеждат новия материал, преговарят и разширяват лексиката и граматиката, изучени до момента;
• обобщителни уроци „Reprise”, които обхващат основно учебната материя от трите предходни методични единици;
• едновременно развиване на четирите езикови умения във всички единици за нови знания;
• кратка граматика с примери и пълното спрежение на глаголи от първа, втора и трета група за изучаваните времена.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС  (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Котева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът предлага над 200 допълнителни ресурса. Уроците от печатния учебник са представени както в оригинален, така и в кратък електронен вид за по-лесното им усвояване. Всеки електронен урок завършва с тест за проверка на знанията. Учебникът е полезен не само за часовете в училище, но и при самоподготовката на учениците у дома.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка следва структурата на учебника и предлага:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката;
• задачи с игрово и творческо съдържание;
• възможност усвоените структури да се прилагат в нов контекст;
• развиване на самостоятелно учене.

 

ARC-EN-CIEL. АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

ARC-EN-CIEL. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Котева)

Книгата за учителя съдържа:
• методически указания и допълнителни идеи за работа със системата;
• отговори на всички упражнения от учебника и учебната тетрадка;
• тестове за оценка на знанията и уменията на учениците.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Френски език    ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас
 
ARC-EN-CIEL. Френски език | 6. клас
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС  (печатен)
(Маргарита Котева)

Учебникът се състои от 10 модула, които предлагат:
• диалози и интересни художествени текстове, чрез които се въвеждат новият лексикален материал и граматичните структури;
• достъпно поднесена граматика и многократно повторение на граматичните структури;
• трайно запаметяване на новата лексика;
• комуникативно ориентирани задачи и проекти;
• системна работа над правилното произношение, интонация и правопис.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС  (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Котева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и разширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи. Уроците от печатния учебник са представени както в оригинален, така и в кратък електронен вид за по-лесното им усвояване. Всеки електронен урок завършва с тест за проверка на знанията. Учебникът е полезен не само за часовете в училище, но и при самоподготовката на учениците у дома.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка предлага:
• разнообразни упражнения към всяка урочна единици за затвърдяване и задълбочаване на граматичните структури и лексиката;
• задачи за развиване на правописа;
• допълнителна работа върху развиване на умението четене с разбиране;
• поурочен речник.

 

ARC-EN-CIEL. АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

ARC-EN-CIEL. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Френски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
ARC-EN-CIEL. Френски език | 5. клас
 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС  (печатен)
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Учебникът се състои от 10 модула, които предлагат:
• диалози и интересни художествени текстове, чрез които се въвеждат новият лексикален материал и граматичните структури;
• достъпно поднесена граматика и многократно повторение на граматичните структури;
• трайно запаметяване на новата лексика;
• комуникативно ориентирани задачи и проекти;
• системна работа над правилното произношение, интонация и правопис.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС  (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и разширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи. Уроците от печатния учебник са представени както в оригинален, така и в кратък електронен вид за по-лесното им усвояване. Всеки електронен урок завършва с тест за проверка на знанията. Учебникът е полезен не само за часовете в училище, но и при самоподготовката на учениците у дома.

 

ARC-EN-CIEL. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Учебната тетрадка предлага:
• разнообразни упражнения към всяка урочна единици за затвърдяване и задълбочаване на граматичните структури и лексиката;
• задачи за развиване на правописа;
• допълнителна работа върху развиване на умението четене с разбиране;
• поурочен речник.

 

ARC-EN-CIEL. АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

ARC-EN-CIEL. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Френски език    ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: