История и цивилизации | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 

История и цивилизации | 7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас

 
История и цивилизации | 7. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

В учебника са разработени 41 урока за нови знания, 8 урока за упражнение и 7 урока за преговор. Онагледени са с 274 снимки, 120 писмени извора, 13 карти, линии на времето и др. Задачите развиват критическото мислене на учениците. Рубриката „Машина на времето” ги поставя в роли и ситуации за съпреживяване на миналото. „Парламент на класа” насърчава изразяването на лична позиция. Проектите развиват умения за екипна работа. В упражненията децата работят с разнообразни източници. Рубриката „Стъпка по стъпка” предлага опори за писане на доклад, работа със снимки и електронни архиви, провеждане на интервю и др. Учебникът възпитава уважение към героите на България и към ценностите на демокрацията.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

В е-учебника са включени 14 документални филма на БНТ, 15 съвсем нови филма от поредицата „5 минути София” и на Сдружение „Българска история”, аудиозаписи на документи, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти. Важна новост са видеоуроците с учител, електронните тестове и кратките е-уроци, с които децата по-лесно научават урока си във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Необходимо и ефикасно допълнение към учебника, което:
• съдържа разработки по всички теми за нови знания;
• предлага баланс между задачи за самоподготовка и за овладяване на умения;
• предизвиква учениците да мислят и да изразяват позиция;
• помага им да създават заложените в програмата писмени текстове.
Всеки раздел завършва с тест за самопроверка на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев)

Книгата е практически ориентирана. Запознава учителите с новата учебна документация и с възможностите за активно обучение. Съдържа учебна програма и годишно разпределение на учебните часове. Предоставя разработки на всички теми, като за повечето от тях има по няколко варианта. В сценариите на уроците са залегнали идеи за съчетаване на ресурси от печатния и от електронния учебник.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
История и цивилизации | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Учебникът е интерактивен и разнообразен и спомага за изграждането на широк кръг практически умения.
Съдържа 38 теми за нови знания, 26 карти, схеми и диаграми, 21 линии на времето. Рубриката „Лицата на историята” разкрива многоликия характер на българското минало. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти. Седем урока за упражнение задават проблеми, върху които учениците разсъждават с помощта на разнообразни източници. В уроците за практически дейности „Работилница” се усвояват умения за извличане на информация от художествената литература и периодичния печат. Полезни справочници в края на учебника са „Азбучен показалец на новите думи и понятия” и „Личности в историята”.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

КРАТЪК Е-УРОК

Учебникът е обогатен с разнообразни мултимедийни формати: десетки документални филми, аудиозаписи на документи, интерактивни задачи. Сред новите ресурси ще откриете: филми на Сдружение „Българска история” за периода на войните, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти, видеоуроци с учител, електронни тестове и кратки е-уроци за успешно преподаване и учене във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова)

С тетрадката учениците продължават да развиват своите умения, да изпитват своята наблюдателност и въображение. Тя предлага:
• разнообразни задачи, които поставят децата в конкретни ситуации;
• работа с документи за развиване на функционалната грамотност
• задачи за усъвършенстване на уменията за работа с карта и изображения;
• материали за самопроверка: тестове за начален и годишен преговор и четири обобщителни теста по раздели.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Книгата за учителя предоставя: учебната програма и примерно годишно тематично разпределение; методически насоки към всички теми; попълнени сравнителни таблици за обобщаване на информация. Като отделен безплатен онлайн ресурс за нуждите на дистанционното обучение всеки учител може да свали от сайта на издателството отговорите на задачите от тетрадката.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 7. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

• Сложните исторически процеси са представени чрез лесно четими условни знаци.
• Картографирани са всички теми от програмата: промени в държавните граници на България, политически режими, войни, стопански живот, културни постижения.
• Атласът е съвместим с всички одобрени учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Дойкова) 

Помагалото вече е цветно, което значително улеснява работата с карти и изображения. Включва 11 теста, които обхващат цялото учебно съдържание:
• 6 теста върху големите теми от програмата във варианти за две групи;
• 2 теста за входно и изходно равнище и 3 обобщителни;
• баланс между задачите с избираем и свободен отговор;
• акцент върху задачи за прилагане и упражняване на уменията.
Отговорите и скàлата за оценяване помагат учениците да установят нивото си. Задачите са подходящи за текущ контрол, за избираемите учебни часове и за подготовка за олимпиади.

 
История и цивилизации | ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас
 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Най-търсеният и харесван учебник, носител на Европейската награда БЕЛМА, осигурява за шестокласниците активно обучение на съвременно европейско ниво:
• 40 кратки, ясни, отлично илюстрирани теми с адаптирани исторически извори;
• 10 специални упражнения, в които стъпка по стъпка се усвояват умения;
• оригинални предложения за екипна работа по проучвания, проекти и игри;
• интригуващи задачи за развиване на критическо мислене;
• достатъчно теми за преговор и самопроверка на знанията.
Във всеки урок „машина на времето” пренася шестокласниците сред хората от средновековните общества, за да разберат тази далечна епоха и да обикнат историята.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Електронният учебник разширява информацията с различни медийни формати и задачи. Триизмерни възстановки запознават учениците със средновековната къща и бойно изкуство, романския и готическия стил, уредбата на средновековните манастири, с паметници като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де Шевалие” и др. Документалните филми на БНТ са посветени на владетели като кан Крум, княз Борис I, цар Петър, цар Калоян, цар Иван Асен II, на духовни водачи като Патриарх Евтимий, на победните битки във Върбишкия проход, при Ахелой и Траянови врата, Одрин и Клокотница. Филми на сдружение „Българска история” запознават децата с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости и др. Панорамни снимки и клипове, заснети с дрон, показват Голямата базилика в Плиска, Рилския манастир, Асеновата крепост, Боянската църква, Бачковския манастир, Царевец и др. Звукозаписите на документи допринасят за тяхното възприемане и разбиране. Анимираните задачи са от различен тип: въпроси с избираем и множествен отговор, попълване на текстове със или без опорни думи, откриване на грешки и разлики, сравняване на общества и държави, подреждане на събития във времето.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката осигурява възможности за активно учене, творческа работа и трайни знания. Шестокласниците попълват, пишат, рисуват, проучват, осмислят и научават чрез:
• набор от задачи върху всички теми за нови знания;
• задачи върху уменията за работа с: карта, линия на времето, схема, таблица, изображение, писмени извори;
• задачи за четене с разбиране и отговор на исторически въпрос;
• тестови задачи за преговор и самопроверка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Методически прецизен, достъпен и интересен, учебникът предлага:
• 39 теми за нови знания;
• 5 теми „Работилница” за овладяване и прилагане на техники на историята;
• 7 интригуващи урока за тематични упражнения;
• 3 обобщения и годишен преговор със задачи „Работя самостоятелно”.
Всеки урок осигурява комбинация от източници: писмени извори, рубрики, изображения: 24 карти, 15 схеми, линии на времето, реконструкции.
Рубриките „Лицата на историята” и „Любопитно” запознават учениците с личности, факти и исторически обекти, за да разберат по-добре средновековната епоха.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Допълнителните тематични задачи поставят учениците в игрова ситуация, за да затвърдят основни факти, събития и личности в края на часа. Възможностите за увеличаване на отделните елементи от методическия апарат позволяват тяхното успешно използване през целия урок. Интерактивните задачи помагат на учениците да упражняват своите умения с разнообразни източници чрез съответното название: ориентирам се по карта, схема, във времето, работя с изображение, реконструкция и др.
Включените в учебника кратки документални филми за цар Самуил и битката при Траянови врата, св. св. Кирил и Методий, въстанието на Петър Делян, св. Патриарх Евтимий и др. събуждат интереса учениците към българската история. Триизмерните реконструкции са посветени на Европейското средновековие: домове, манастири, стилове в изкуството, паметници на ЮНЕСКО, като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де Шевалие” и др. Филми на сдружение „Българска история” и видеоклипове, заснети с дрон, запознават учениците с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости, Голямата базилика в Плиска, Царевец и др.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Тетрадката насърчава учениците да развиват своите умения, наблюдателност и въображение. Предлага по 3 – 4 задачи към всяка тема, ориентирани към компетентностите:
• работа с извори, научен и художествен текст за развиване на четивната грамотност;
• задачи от типа: „Допиши”, „Попълни”, „Открий”, „Свържи”;
• задачи върху исторически карти и изображения.
Тестовете за начален и годишен преговор и върху всеки раздел правят тетрадката ценен помощник при проверката на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 6. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Как учениците в 6. клас да разберат средновековната епоха? Това е възможно само чрез големи панорамни, лесно четими карти, каквито предлага учебният атлас.
• Той проследява всички изучавани държави и процеси от Великото преселение на народите до миналото на българите под османско владичество.
• Чрез въпроси към всяка карта учениците развиват умение за пространствена локализация и разбират връзката между природа и общество.
• Атласът може да се използва с всички одобрени от МОН учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Пенка Стоянова, Катя Бранкова) 

Целият учебен материал е обхванат в 187 задачи, обособени в 11 теста с пълноцветни изображения, карти и схеми.
• Задачите са два типа: с избираем и със свободен отговор.
• Помагалото цели както проверка на знанията, така и прилагане на уменията, предвидени в учебната програма.
• Чрез отговорите и скалата за оценяване всеки ученик лесно установява нивото си.
• Учителят може да използва тестовете за текущ контрол.

 

ВЕЛИКАТА БЪЛГАРИЯ НА ВОЛГА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ
(Георги Владимиров) 

Изследването представя историята на втората средновековна българска държава, известна като Волжка България. То запълва информационната празнина по темата.
Авторът разкрива обществото, бита, всекидневния живот на волжките българи. Проследява възникването, разцвета и края на държавата Велики Болгар на Волга, разказва за нейните завети и наследство в Европейския североизток.


 

История и цивилизации | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас

 
История и цивилизации | 5. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5. КЛАС (печатен)
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Увлекателно и достъпно учебникът въвежда децата в древната история.
Темите за нови знания са отлично подредени, с въвеждаща задача, кратък, ясен текст и резюме. Писмени извори, изображения, карти и схеми разширяват информацията. Въпросите и задачите „Помислете, обсъдете, проучете” развиват критическото мислене. Задачите
„Машина на времето” пренасят петокласниците в света на древните и насърчават ученето чрез съпреживяване. „Стъпка по стъпка”, чрез достъпни примери, децата овладяват умения по зададени опори: да работят с карта, възстановка, материални и писмени извори, да описват обекти, да учат чрез интернет, да характеризират исторически личности. Гражданското образование е неотменна част от изучаването на история. В 5. клас децата се запознават с механизми на пряката демокрация: дебати, избори, гласуване, и ги прилагат. Обобщенията дават „Най-важното накратко” и спомагат за трайно усвояване на знанията чрез различни дейности, работа по двойки и в малки групи, игри и състезания.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Учебникът предлага видеоразходки из Акропола и Колизея – такива, каквито не сте ги виждали; реалистичните 3D анимации ви предоставят изключителна възможност да видите някои от Седемте чудеса на античния свят. Електронният учебник предлага и десетки допълнителни интерактивни задачи, които позволяват мигновен контрол и самоконтрол на наученото. Към тях непрекъснато се добавят нови ресурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни изображения.
Видеоуроците, кратките е-уроци, тестовете и аудиоуроците са неразделна част от обучението, тъй като дават възможност материалът да се изучава в различни формати. С тяхна помощ часовете ще станат много по-занимателни и интерактивни. 

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 39 теми за нови знания.
• Петокласниците изработват контурни карти и усвояват алгоритъм за работа с карта.
• Попълват линии на времето и хронологични таблици, за да се ориентират в периодите и датите на събитията.
• Учат се да извличат информация от писмени извори и изображения. Усвояват понятията и основните факти, като попълват текстове, буквени ребуси и кръстословици.
• Откриват важните закономерности чрез сравнителни таблици и схеми.
• Ритмичното редуване на дейности с учебника и тетрадката гарантира на учителя ефективност на обучението, а на учениците – отлично овладяване на знанията и компетентностите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Александър Николов)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
История и цивилизации | 5. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

Уроците в учебника запознават ученика с вълнуващия свят на древните цивилизации. Текстовете разказват на ясен, достъпен език за достиженията на Елада и Рим, които са в основата на съвременната европейска цивилизация, а също и за историята на днешните български земи, където преди милиони години са се заселили едни от първите хора в Европа.
Рубриките във всеки урок подпомагат затвърждаването на знания. Въпросите и задачите провокират интереса на учениците и поощряват към формирането на дискусии, подходящите илюстрации онагледяват преподавания материал, речникът пояснява непознатите за петокласниците думи, а историческите документи стимулират самостоятелната работа. Важен компонент от структурата на учебника са уроците за практически умения, наречени „Работилница” – с тях учениците ще се почувстват като истински откриватели.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

Електронният учебник предлага десетки допълнителни интерактивни задачи, които позволяват мигновен контрол и самоконтрол на наученото. Към тях непрекъснато се добавят нови ресурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни изображения. Реалистичните 3D анимации ни връщат към античното минало – към Седемте чудеса на света, към храмовете на Изида и Зевс, и ни показват отблизо Акропола и Колизея, редом с много други забележителности, които може да видим и до днес.
Във все по-динамично развиващата се дигитална среда видеоуроците, кратките е-уроци, тестовете и аудиоуроците са неразделна част от обучението, тъй като дават възможност материалът да се изучава в различни формати.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова)

• Тетрадката предоставя на петокласника възможност не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но да изпитва и своята наблюдателност и въображение.
• Към всеки урок за нови знания са дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник на ученика в откриването на най-важната информация в урока и в хронологията на събитията.
• Освен задачи от типа: „Допиши”, „Размести”, „Свържи”; задачи към контурни карти, към изображения, има и такива за попълване на информация в таблица, които учениците може да изпълняват в часа или като домашна работа.
• Тетрадката за ученика съдържа и четири обобщителни теста, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Георги Иванов)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 5. клас
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Десислава Николова, Теодора Борисова-­Петрова)

С помощта на упражненията и задачите в помагалото учениците ще се научат да свързват събития и процеси, случили се в древността, със съвремието и да откриват тяхното влияние върху развитието на човечеството. „Въпроси за изследване” стимулират учениците да разсъждават по глобални и важни за историята проблеми. Рубриката „Проучете, направете” дава възможност на ученика – сам или със своите съученици, да влезе в ролята на историк. Помагалото стимулира работата в екип и креативността.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Стоянова)

Акцент в задачите в помагалото е развиването на умения и  компетентности за разпознаване на събития и личности; за представяне на археологически обекти; за тълкуване на писмени извори; за работа с линия на времето и историческа карта. Учениците имат възможност за самопроверка с помощта на отговорите и скалата за оценяване, а учителите могат да използват тестовете за текущ контрол.

 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът включва 26 панорамни учебни карти, които са четивни и съобразени с възможностите на петокласниците. Те представят всички исторически про­цеси, общества и държави от новата програма в нейните пет раздела: Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и елинистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Чрез опорните въпроси към всяка карта учениците овладяват умение за четене на карта и ос­мислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на цивилизациите. Информацията е синхронизирана с учебниците на „Просвета” и „Просвета Плюс”.

 

История и цивилизации | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | ▲ 5. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: