Помагала по руски език и за 8., 9. и 10. клас


Руски език | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ 1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ, А1 – А2
(Виолета Миланова, Антония Радкова, Елена Корчагина)

Учебната тетрадка следва структурата на учебника. В нея са разработени разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения. В тетрадката са включени проекти по всяка тема, упражнения по фонетика, а също и портфолио.

 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ 1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ, А1 – А2
(Елена Корчагина, Христина Грозданова)

Учебната тетрадка следва структурата на учебника. В нея са разработени разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения. В тетрадката са включени упражнения за слушане и проекти по всяка тема.

 
 

Руски език | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС (В1)
(Елена Корчагина, Владислав Лесневски)

Тетрадката допълва учебника и дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката: „Грамматический и лексический практикум” – развиват се уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания – и „Моя русская энциклопедия” – дава възможност на учениците да създадат  своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
9. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС (А1.1)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка „Привет!” А1.1 е част от учебния комплект по руски език „Привет!”,  предназначен за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попйлване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.
 
 

Руски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС (В1)
(Владислав Лесневски, Христина Грозданова)

Тетрадката допълва учебника и дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката: „Грамматический и лексический практикум” – развиват се уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания – и „Моя русская энциклопедия” – дава възможност на учениците да създадат  своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
10. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС (А1.2)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка „Привет!” А1.2 (за 10. клас) е част от учебния комплект по руски език „Привет!”, предназначен за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас и продължават в 10. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попйлване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включени са и граматични таблици със склонение на съществителните имена, местоименията и спрежение на глаголите.
 
 

Руски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: