Помагала по руски език и за 8., 9. и 10. клас


8. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ 1. ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ, А1 – А2
(Виолета Миланова, Антония Радкова, Елена Корчагина)

Цена: 17.00 лв.

Учебната тетрадка следва структурата на учебника. В нея са разработени разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения. В тетрадката са включени проекти по всяка тема, упражнения по фонетика, а също и портфолио.

 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ 1. ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ, А1 – А2
(Елена Корчагина, Христина Грозданова)

Цена: 17.00 лв.

Учебната тетрадка следва структурата на учебника. В нея са разработени разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения. В тетрадката са включени упражнения за слушане и проекти по всяка тема.

 
9. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС (В1)
(Елена Корчагина, Владислав Лесневски)

Цена: 9.00 лв.

Тетрадката допълва учебника и дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката: „Грамматический и лексический практикум” – развиват се уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания – и „Моя русская энциклопедия” – дава възможност на учениците да създадат  своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
9. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС (А1.1)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Цена: 9.00 лв.

Учебната тетрадка „Привет!” А1.1 е част от учебния комплект по руски език „Привет!”,  предназначен за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попйлване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.
 
10. клас. Руски език, интензивно и разширено изучаване
 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС (В1)
(Владислав Лесневски, Христина Грозданова)

Цена: 9.00 лв.

Тетрадката допълва учебника и дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката: „Грамматический и лексический практикум” – развиват се уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания – и „Моя русская энциклопедия” – дава възможност на учениците да създадат  своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
10. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС (А1.2)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Цена: 5.00 лв.

Учебната тетрадка „Привет!” А1.2 (за 10. клас) е част от учебния комплект по руски език „Привет!”, предназначен за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас и продължават в 10. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попйлване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включени са и граматични таблици със склонение на съществителните имена, местоименията и спрежение на глаголите.
 
10. клас. Руски език, други помагала
 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. - 11. КЛАС
(Анаит Киркорова, Виолета Миланова)

Цена: 6.90 лв.

Помагалото е предназначено за учениците в 10.—11. клас, изучаващи руски като първи или втори чужд език, профилирана подготовка. Състои се от три части: тренировъчни граматически упражнения, тестови задачи ниво В1 и тестови задачи ниво В2, според Европейската езикова рамка. Всяко ниво съдържа по 5 комплексни теста, проверяващи уменията слушане и четене с разбиране, и езикови упражнения, проверяващи владеенето на граматиката. Всички упражнения имат ключ с отговори. Оценяването и самооценяването се извършва по точкова система, като точките се приравняват към оценки по шестобалната система.
Включените в помагалото задачи може да се използват за самоподготовка и самоконтрол от учениците и за контрол от учителите.

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
• Упражнения и задачи, съобразени с темите и граматиката в учебната програма за 10.—11. клас.
• Тестови задачи за проверка на слушането и четенето с разбиране, лексиката и граматиката, които проверяват и оценяват уменията на нива В1 и В2.
• Отговори на упражненията и възможност за самооценка.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ:
• Упражнения за допълване и разнообразяване на езиковото обучение.
• Възможност за подготовка за изпита за получаване на международен сертификат за владеене на праговото равнище по руски език.
• Прилагане на индивидуален подход.
• Подходящи материали за проверка и контрол на постигнатите резултати.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: