Помагала по физика и астрономия за 8. и 9. клас


8. клас. Физика и астрономия
 
 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 8. КЛАС
(Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Мариета Иванова)

В тетрадката към всеки урок от учебника са предложени разнообразни задачи за упражнения, затвърдяване на знанията, развитие на творческото мислене и откривателството у учениците. Към всеки лабораторен урок е предвиден и вариант на протокол, който не само подпомага осмокласниците при извършването на конкретните дейности, но и ги учи на систематизация, обобщение и най-вече – на правене на изводи.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 
9. клас. Физика и астрономия
 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 9. КЛАС
(Виктор Иванов, Мариета Иванова)

Тетрадката е логично продължение на учебника по физика и астрономия за 9. клас на „Просвета”. Ограниченият брой часове за преподаване в този клас я прави почти задължителна, за да могат учениците да задълбочат и затвърдят своите знания. Тетрадката улеснява този процес чрез следните задачи:
– интерактивни – за упражняване;
– тестови – за проверка на знанията;
– екипни;
– лабораторни упражнения.
Накратко: и учениците, и учителите, и родителите разполагат с много възможности за проверка на знанията и уменията.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: