Помагала по френски език и за 8., 9. и 10. клас


Френски език | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. Френски език, интензивно и разширено изучаване
 

RALLYE 1 А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Радост Цанева, Лилия Георгиева)

Учебната тетрадка допълва работата с учебника. Предлага упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи. Изпълняват се самостоятелно и в писмена форма, в клас или вкъщи. Специално място е отделено на овладяването на френския правопис и правоговор. Рубриката Sons et lettres съдържа каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения. В тетрадката се намират и упражнения с тестови характер, поместени в рубриката Contrôle technique. Те са предимно лексикално-граматически и за писмено изразяване. Чрез този вид упражнения се цели да се установи нивото на постигнатите знания, да се направят обобщения и оценяване. За оценяване служи и включеното портфолио, като чрез него учениците сами определят своето равнище. Освен за самооценка портфолиото допринася и за осъзнаване на изминатия път в усвояването на езика.

 

RALLYE 2 А2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Радост Цанева, Лилия Георгиева)

Учебната тетрадка допълва работата с учебника. Предлага упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи. Изпълняват се самостоятелно и в писмена форма, в клас или вкъщи. Специално място е отделено на овладяването на френския правопис и правоговор. Рубриката Sons et lettres съдържа каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения. В тетрадката се намират и упражнения от тестови характер, поместени в рубриката Contrôle technique. Те са предимно лексикално-граматически и за писмено изразяване. Чрез този вид упражнения се цели да се установи нивото на постигнатите знания, да се направят обобщения и оценяване. За оценяване служи и включеното портфолио, като чрез него учениците сами определят своето равнище. Освен за самооценка портфолиото допринася и за осъзнаване на изминатия път в усвояването на езика. Нов елемент в учебната тетрадка е рубриката Projet. В рамките на всяка учебна единица на учениците се предлага извършването на една по-комплексна дейност, свързана с тематиката и езиковия материал.

 

RALLYE 3 B1.1.  УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Емануела Свиларова)

Учебната тетрадка допълва работата с учебника. Предлага упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи. Изпълняват се самостоятелно и в писмена форма, в клас или вкъщи. Специално място е отделено на овладяването на френския правопис и правоговор. Рубриката Sons et lettres съдържа каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения. Предвидени са и три контролни упражнения за проверка на нивото на езиковите знания. За оценяване служи и включеното портфолио, като чрез него учениците сами определят своето равнище. Освен за самооценка портфолиото допринася и за осъзнаване на изминатия път в усвояването на езика. Нов елемент в учебната тетрадка е рубриката Projet. В рамките на всяка учебна единица на учениците се предлага извършването на една по-комплексна дейност, свързана с тематиката и езиковия материал.

 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК А1, А2, В1
(Вера Владова, Даниела Терзиева)

250 тренировъчни упражнения
За работа в клас и за самостоятелно обучение
За затвърдяване и разширяване на знанията по френски език
За покриване на  нивата  А1-А2-В1 по Европейската езикова рамка

Всеки раздел включва: илюстративна таблица, тренировъчни упражнения и обобщителни упражнения.
И още: 10 текста за четене с разбиране, 10 теми за създаване на писмен текст и ключ с верните отговори.

Помагалото е предназначено за :

 • ученици от 8. – 9. клас на профилираните гимназии, изучаващи френски като първи и втори чужд език,
 • ученици от професионалните гимназии с интензивно изучаване на френски език
 • всички, които желаят да затвърдят и разширят знанията си по френски език
 

LA VOIE DU SUCCÈS. УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Лилия Георгиева, Радост Цанева, Райна Тренева)

Новият сборник с тестове „Успешна подготовка за външно оценяване по френски език за 8. клас“ предлага тестови задачи, които развиват уменията за устно и писмено разбиране, за създаване на писмени текстове и са подходящи за проверка и обогатяване на познанията по лексика и граматика.

Работата с помагалото ще позволи на учениците да придобият навици за успешно справяне в изпитна ситуация. Те ще могат да установят нивото на своите знания и умения и да попълнят евентуални пропуски.

Сборникът е предназначен за осмокласниците от професионалните и профилираните гимназии и паралелки. Предложените примерни тестове ще улеснят и работата на преподавателите при подготвянето на учениците за външното оценяване по френски език.

 
 

Френски език | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. Френски език, интензивно и разширено изучаване
 

RALLYE 4 B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС
(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова)

Учебната тетрадка Rallye 4 (B1) допълва и разширява работата с учебника. Предвидени са: 

 • упражнения за овладяване на лексиката;
 • упражнения за овладяване на граматичните структури;
 • задачи за писмено изразяване;
 • задачи, развиващи творческите способности на учениците;
 • работа по проекти с практична насоченост.
 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК А1, А2, В1
(Вера Владова, Даниела Терзиева)

250 тренировъчни упражнения
За работа в клас и за самостоятелно обучение
За затвърдяване и разширяване на знанията по френски език
За покриване на  нивата  А1-А2-В1 по Европейската езикова рамка

Всеки раздел включва: илюстративна таблица, тренировъчни упражнения и обобщителни упражнения.
И още: 10 текста за четене с разбиране, 10 теми за създаване на писмен текст и ключ с верните отговори.

Помагалото е предназначено за :

 • ученици от 8. – 9. клас на профилираните гимназии, изучаващи френски като първи и втори чужд език,
 • ученици от професионалните гимназии с интензивно изучаване на френски език
 • всички, които желаят да затвърдят и разширят знанията си по френски език
 
 

Френски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. Френски език, интензивно и разширено изучаване
 

RALLYE 5 B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС
(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова)

Учебната тетрадка Rallye 5 (B1) допълва и разширява работата с учебника. Предвидени са: 

 • упражнения за овладяване на лексиката;
 • упражнения за овладяване на граматичните структури;
 • задачи за писмено изразяване;
 • задачи, развиващи творческите способности на учениците;
 • работа по проекти с практична насоченост.
 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК А1, А2, В1
(Вера Владова, Даниела Терзиева)

250 тренировъчни упражнения
За работа в клас и за самостоятелно обучение
За затвърдяване и разширяване на знанията по френски език
За покриване на  нивата  А1-А2-В1 по Европейската езикова рамка

Всеки раздел включва: илюстративна таблица, тренировъчни упражнения и обобщителни упражнения.
И още: 10 текста за четене с разбиране, 10 теми за създаване на писмен текст и ключ с верните отговори.

Помагалото е предназначено за :

 • ученици от 8. – 9. клас на профилираните гимназии, изучаващи френски като първи и втори чужд език,
 • ученици от професионалните гимназии с интензивно изучаване на френски език
 • всички, които желаят да затвърдят и разширят знанията си по френски език
 
 

Френски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: