Помагала по философия за 8., 9. и 10. клас


8. клас. Философия
 
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
(Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев)

Работните листове са разработени като допълнение към учебните ресурси в учебника по философия за 8. клас на „Просвета – София”. Те са 14 и са към уроците за нови знания в учебника. Предложените в помагалото упражнения са подбрани така, че да допълват и разширяват знанията, уменията и компетентностите на учениците за себепознание и критическо мислене. Те са практически ориентирани, интересни и провокативни. Чрез тях се подпомага разбирането на философски концепции, които обикновено затрудняват учениците. Включени са и психологически тестове.
Работните листове може да се използват в клас за систематизиране на новото знание, проверка на наученото или оценяване на напредъка на учениците. Те са подходящи и за самоподготовка или домашна работа.

 
9. клас. Философия
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
(Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев)

Работните листове са разработени като допълнение към учебните ресурси в учебника по философия за 9. клас на „Просвета – София”. Те са 15 и са към уроците за нови знания в учебника. Предложените в помагалото упражнения са практически ориентирани, интересни и провокативни. Чрез тях се подпомага разбирането на философски концепции, които обикновено затрудняват учениците.
Работните листове може да се използват в клас за систематизиране на новото знание, проверка на наученото или оценяване на напредъка на учениците. Те са подходящи и за самоподготовка или домашна работа

 
10. клас. Философия
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС
(Евелина Иванова-Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев)

Помагалото съдържа 30 работни листа, които може да се използват в клас за систематизиране на новото знание, за проверка на наученото и за оценяване на напредъка на учениците. Те са подходящи и за самоподготовка или за домашна работа. Разработени са като допълнение към уроците за нови знания в учебника по философия за 10. клас на „Просвета – София”. Но са приложими и към всички учебници, одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН).
Предложените в помагалото практически упражнения са практически ориентирани, интересни и провокативни. Някои задачи позволяват да се комбинира индивидуално изпълнение с работа в малки групи и проекти.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: