Помагала по история и цивилизации за 8., 9. и 10. клас


История и цивилизации | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Бистра Стоименова, Кирил Славчев)

Тетрадката предлага разработки по всички теми за нови знания от учебника. Основният акцент е върху развиване на уменията на учениците за анализ на текст и изображение чрез система от въпроси и задачи. Като сравняват документи, те откриват различни гледни точки и перспективи в историческото познание. Учат се да открояват характерни особености на епохата и да проследяват промени, синхрон и асинхрон в развитието на държави и общества, да посочват причинно-следствените връзки между събития и явления. Част от задачите са посветени на пространствено-времевата им ориентация – попълване на контурни карти и съставяне на линия на времето и хронологична таблица. Други задачи изискват систематизиране на знанията в таблица, създаване на текст по исторически проблем, анализ на статистически данни, търсене и подбор на информация от интернет.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Помагалото съдържа разнообразни задачи по темите от историята на Новото време. Авторите предлагат 19 работни листа с различен обем и акценти и 2 теста за входяща и изходяща диагностика. Всеки работен лист комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Помагалото може да се използва в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящо е както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Теодора Борисова-Петрова)

Атласът може да се използва както при работа с учебниците на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, така и с всички учебници, одобрени от Министерството на образованието и науката.
Съдържа 26 карти, представящи началото на Новото време (XVI – XVII в.), Просвещението (XVIII в.) и XIX в.
Сложните исторически процеси са представени чрез система от лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята.

 
 

История и цивилизации | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Борис Стоянов, Кирил Славчев)

В тетрадката са разработени задачи върху всички теми за нови знания от учебника. Те имат за цел да улеснят деветокласниците във възприемането и усвояването на знания за основните процеси, събития и явления през съвременната епоха; да развиват техните умения за работа с документи; да развиват способността им за критическо възприемане и осмисляне на историческа информация.
Тетрадката е насочена към формиране на активни и критично мислещи млади хора, пълноценни членове на гражданското общество.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Помагалото е подходящо за работа с всеки учебник, одобрен от МОН, тъй като следва стриктно учебната програма. То съдържа 18 работни листа. Всеки лист комбинира въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Работните листове може да се използват в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящи са както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Теодора Борисова-Петрова)

Атласът има за цел да формира у учениците умението да извличат информация от карта, което ще затвърди и надгради знанията им, заложени в учебната програма. Атласът е подходящ за работа с учебниците по история и цивилизации за 9. клас на издателство „Просвета” и „Просвета АзБуки”, както и с всички останали одобрени от МОН учебници.
Съдържа 23 карти, представящи основните учебни дялове: Светът от Първата световна война до 1945 г. и Светът след Втората световна война.
Сложните исторически процеси са представени чрез система от лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята.  

 
 

История и цивилизации | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. История и цивилизации
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 10. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Помагалото съдържа 22 работни листа с различен обем и акценти по темите от историята на България. Всеки от тях комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с разнообразни източници на информация: документи, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Работните листове може да се използват:
– в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка;
– в общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации;
– за работа в клас;
– за самостоятелна подготовка.

 
 

История и цивилизации | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: