Помагала по английски език и за 8., 9. и 10. клас


Английски език | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. Английски език, неинтензивно и неразширено изучаване
 

TEEN ZONE A1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A1 за 8. клас съдържа 12 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи. 

Тетрадката съдържа:
 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Пет постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация, четене и писане.
 
8. клас. Английски език, интензивно и разширено изучаване
 

FOR REAL A1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебната тетрадка е незаменим помощник при изучаването на английски език по учебната система „FOR REAL”. Тетрадката:

 • предоставя изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника;
 • предоставя в началото на всеки урок синтезирания граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика;
 • включва задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
 • включва тест за самооценка в края на всеки модул.
 

FOR REAL A2.УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебната тетрадка е незаменим помощник при изучаването на английски език по учебната система „FOR REAL”. Тетрадката:

 • предоставя изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника;
 • предоставя в началото на всеки урок синтезирания граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика;
 • включва задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
 • включва тест за самооценка в края на всеки модул.
 

FOR REAL B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебната тетрадка е незаменим помощник при изучаването на английски език по учебната система „FOR REAL”. Тетрадката:

 • предоставя изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника;
 • предоставя в началото на всеки урок синтезирания граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика;
 • включва задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
 • включва тест за самооценка в края на всеки модул.
 

FOR REAL PRE-INTERMEDIATE (A2). STARTER. ПРЕГОВОРНА КНИГА
(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Катрин Станет)

Преговорната книга Starter pre-intermediate представлява синтезиран преговор на изученото в предходното ниво на системата FOR REAL – elementary. Учебният материал в книгата е предназначен за затвърдяване на ниво А2 и плавен преход към ниво В1, преди да се премине към книгата за ученика FOR REAL pre-intermediate. Starter се предлага с безплатна Учебна тетрадка и аудиозаписи за работа в клас.

Учебна тетрадка към FOR REAL pre-intermediate (A2). Starter
Аудиофайлове към FOR REAL pre-intermediate (A2). Starter

 
 

Английски език | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. Английски език, неинтензивно и неразширено изучаване
 

TEEN ZONE A2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2.1 за 9. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи. 

Тетрадката съдържа:
 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Пет постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация, четене и писане.
 
9. клас. Английски език, интензивно и разширено изучаване
 

FOR REAL INTERMEDIATE (B1) WORKBOOK 1.
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебна тетрадка № 1 към FOR REAL Intermediate (B1) предлага:

 • синтезирания граматичен материал и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
 • изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника и надграждат знанията на учениците;
 • страници „Improve your word power” за овладяване на основните словообразувателни модели;
 • страница за самооценка „Things I can do now” в края на всеки модул;
 • упражнения по форма̀та на изпитите на Кеймбридж (KET, PET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II);
 • указания за създаване на различни видове текст;
 • упражнения с междупредметни връзки.
 
9. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС,
ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A1 по английски като втори чужд език за 9. и 10. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи. 

Тетрадката съдържа:
 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Пет постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация, четене и писане.
 
9. клас. Английски език, други помагала
 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
 

Английски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. Английски език, неинтензивно и неразширено изучаване
 

TEEN ZONE A2.2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2.2 за 10. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи. 

Тетрадката съдържа:
 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Пет постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация, четене и писане.
 
10. клас. Английски език, интензивно и разширено изучаване
 

FOR REAL INTERMEDIATE (B1) WORKBOOK 2.
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебна тетрадка № 2 към FOR REAL Intermediate (B1) предлага:

 • синтезирания граматичен материал и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
 • изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника и надграждат знанията на учениците;
 • страници „Improve your word power” за овладяване на основните словообразувателни модели;
 • страница за самооценка „Things I can do now” в края на всеки модул;
 • упражнения по форма̀та на изпитите на Кеймбридж (KET, PET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II);
 • указания за създаване на различни видове текст;
 • упражнения с междупредметни връзки.
 
10. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС,
ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A1 по английски като втори чужд език за 9. и 10. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи. 

Тетрадката съдържа:
 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Пет постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация, четене и писане.
 
10. клас. Английски език, други помагала
 

ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 10. КЛАС
(Райна Костова, Ана Пипева)

Сборникът е предназначен за подготовка на учениците за националното външно оценяване (НВО) по английски език в 10. клас за ниво B1. Включените в него тестове са изградени изцяло върху указанията на Министерството на образованието и науката за съдържанието и формата на изпита. 

Сборникът съдържа:
 • информация за изискванията на МОН, продължителността на изпита и вида на задачите;
 • 5 примерни теста със задачи за четене с разбиране, слушане с разбиране и писане;
 • лист за отговори към всеки тест;
 • две ученически есета като модел за добре изпълнена задача за създаване на писмен текст;
 • пълния текст на текстовете от упражненията за слушане с разбиране;
 • отговори на задачите.
Всеки тест съдържа 40 задачи, от които: 
 • 36 задачи с избираем отговор;
 • 4 задачи с разширен свободен отговор.
Сборникът е подходящо помощно средство както в подготовката на всеки десетокласник за НВО по английски език, така и за цялостна проверка на знанията по английски език на ниво B1.
 
Аудиозаписите към помагалото може да изтеглите ОТТУК.
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
(Волфганг Бюхел, Р. Матес, Х. Матес, М. Шефер, В. Шефер)

Учебното помагало съдържа основни технически знания и комуникативни компетенции, които са изключително важни за успех на пазара на труда.
Учебното съдържание включва десет теми: „Информационни технологии”, „Машинно инженерство”, „Електроинженерство”, „Качество на материалите и стандарти (ISO)”, „Бизнес пътувания”, „Кандидатстване за работа в Европа” и др.
Помагалото съдържа разнообразни текстове, свързани с професионалното ежедневие, граматични упражнения и граматичен обзор.

АНГЛИЙСКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ е прекрасно помагало за учениците от професионалните гимназии, техническите училища, професионалните колежи и за студентите от висшите учебни заведения с техническа насоченост.

 

ENGLISH FOR THE NEW BUSINESS WORLD. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НОВИЯ БИЗНЕС СВЯТ
(Майкъл Брукс)

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е предназначен за всички, които ще се занимават с бизнес или вече работят в тази сфера. Изданието включва тестове и упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки, преговори и комуникация. Материалите обхващат широк кръг от най-важните области в съвременния свят на бизнеса: представяне на фирмата, кандидатстване за работа, реклама и маркетинг, продукция, бизнес командировки и конференции, счетоводство, застрахователно дело, информационни технологии, икономически анализи, банково дело и търговия, финанси и инвестиции.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е модерен учебник, подходящ както за работа в група, така и за самостоятелна подготовка.
В комплекта са включени два аудиодиска.

 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
 

Английски език | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: