Помагала по биология и здравно образование за 8. и 10. клас


8. клас. Биология и здравно образование
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС
(Емилия Илова, Ренета Петкова)

Работните листове съдържат 130 разнообразни по формат задачи, както и техните отговори. Включено е и приложение – таблица с устройството и функциите на системите в човешкия организъм.
Учебното помагало може да се използва при:
• самопроверка и самооценка или при контрол и оценка;
• работа в клас;
• възлагане на домашна работа.
То не само ще помогне на учениците да се чувстват по-подготвени и по-уверени в знанията си, но и ще направи учебните часове и усвояването на биологичното знание по-интересни.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 
9. клас. Биология и здравно образование
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС
(Донка Николова, Майя Маркова, Ренета Петкова)

Учебното помагало е подходящо за:
● самопроверка и самооценка;
● контрол и оценка;
● работа в клас;
● възлагане на домашна работа;
● подготовка за олимпиади;
● подготовка за кандидатстудентски изпити.
Съдържа 135 задачи, като тяхната последователност съответства на реда на темите в учебната програма. Форматът на задачите е разнообразен – включени са задачи с отворен и с избираем отговор, а също и експериментални. За правилното им решаване са необходими не само конкретни знания, но също така анализ, синтез, логика, практически умения и творчество. В част от задачите се съдържа допълнителна и интересна информация с цел да мотивира творческите и изследователските заложби на учениците и да подпомогне подготовката им за успешно представяне на олимпиади и на кандидатстудентски изпити. В края на учебното помагало са поместени отговорите на задачите.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 
10. клас. Биология и здравно образование
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС
(Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева)

Учебното помагало включва система от разнообразни задачи по всяка тема от учебника.
То ще подпомогне работата на учениците при усвояването на знания и умения във връзка с изучаваното в 10. клас биологично учебно съдържание. Може да се използва както за работа в учебния час, така и за самостоятелна работа вкъщи.
Задачите са съобразени с учебника по биология и здравно образование за 10. клас на издателство „Просвета АзБуки”, но може да се използват и при работа с алтернативен учебник.
Помагалото е полезно при подготовката за кандидатстудентските изпити по биология за биологичните факултети и медицинските университети.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: