Помагала по немски език за 8., 9. и 10. клас


8. клас. Немски език
 

PRÜFUNGSTRAINING. ДЕСЕТ ИЗПИТНИ ВАРИАНТА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В 8. КЛАС
(Катя Златкова, Елена Кендерова)

Учебно помагало е разработено на базата на интересни текстове с младежка тематика, подбрани от различни източници, и си поставя като основна цел успешна подготовка за изпита след 8. клас интензивно обучение по немски език. Съдържа десет тестови варианта, които са съобразени по формат и обем с изискванията на МОН. Всеки тест включва основните компоненти слушане с разбиране, четене с разбиране, проверка на знанията по лексика и граматика и задача за създаване на писмен текст. Предложени са и три варианта за устно изпитване.
Помагалото се предлага с аудио CD, на което са записани текстовете за слушане с разбиране.

 
9. и 10. клас. Немски език
 

РЕКЦИЯТА В НЕМСКИЯ ЕЗИК. ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ
(Детелина Мец)

Преработено и актуализирано издание на едно ценно учебно помагало, доказало полезността си през годините. Първата част за предлозите в немския език е изцяло обновена. Добавени са нови думи и актуални примери от различни области на живота. За улеснение на ползващите помагалото са посочени глаголите, съществителните, прилагателните и предлозите, включени в лексиката, необходима за получаване на „Zertifikat Deutsch”. Със знак В2+ са отбелязани думите, които показват високо ниво на владеене на езика.
Издателство Просвета предлага учебно помагало, необходимо както за ученици и студенти, така и за всички, желаещи да усъвършенстват знанията си по немски език.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: