Помагала по химия и опазване на околната среда за 8. и 9. клас


Химия и опазване на околната среда | 8. клас | ▼ 9. клас
 
8. клас. Химия и опазване на околната среда
 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС
(Стефан Манев, Кирил Атанасов, Людмила Михова)

Тетрадката по химия и опазване на околната среда за 8. клас е част от учебния комплект на издателство „Просвета”. Разработена е под формата на работни листове, които следват логиката на изложението на материала в учебника. Предложени са задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи, които допринасят за по-пълното осмисляне на изучаваните химични явления, закономерности и вещества.
Тетрадката може да се използва както за самостоятелна, така и за колективна или групова работа в клас.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Тетрадката по химия и опазване на околната среда за 8. клас е част от учебния комплект на издателство „Просвета Плюс”. Разработена е под формата на работни листове, които следват логиката на изложението на материала в учебника. Предложени са задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи, които допринасят за по-пълното осмисляне на изучаваните химични явления, закономерности и вещества. Включени са и тестови задачи за самоконтрол и самооценка.
Тетрадката може да се използва както за самостоятелна, така и за колективна или групова работа в клас.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 
 

Химия и опазване на околната среда | ▲ 8. клас | 9. клас

 
9. клас. Химия и опазване на околната среда
 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 9. КЛАС
(Донка Ташева, Кирил Атанасов, Стефан Манев, Людмила Михова)

Тетрадката е част от учебния комплект по химия и опазване на околната среда за 9. клас на издателство „Просвета – София”. Разработена е под формата на работни листове, които следват логиката на изложението на материала в учебника. Предложени са задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи, които допринасят за по-пълното осмисляне на изучаваните химични явления, закономерности и вещества.
Тетрадката може да се използва както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 9. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Тетрадката е част от учебния комплект по химия и опазване на околната среда за 9. клас на издателство „Просвета Плюс”. Разработена е под формата на работни листове, които следват логиката на изложението на материала в учебника. Предназначението им е да се използват предимно вкъщи за затвърдяване на знанията. Част от работните листове са предназначени за обобщаване и систематизиране на знанията в клас.
Всички лабораторни упражнения са разработени като протоколи за отразяване на резултатите от проведените от учениците опити, анализ на данните и обобщаване на резултатите и изводите.
В тетрадката са включени и тестови задачи, подобни на тези в учебника. Повечето от тях са с избираем отговор, но има и задачи с отворен отговор. При възлагането им учителите трябва да се съобразят с възможностите на учениците си и по своя преценка да включат всички задачи или част от тях.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 
 

Химия и опазване на околната среда | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: