Помагала по математика за 8., 9. и 10. клас


Математика | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. Математика
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС. 1260 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК ПО ВСЯКА ТЕМА

(Кирил Банков, Пенка Нинкова, Даниела Петрова, Илиана Цветкова, Ваня Захариева, Екатерина Банкова)

Преработен в съответствие с новия държавен образователен стандарт и новата учебна програма по математика за 8. клас, влезли в сила от учебната 2017/2018 г., сборникът запазва своята основна роля – да улеснява усвояването на математическите знания от осмокласниците и да развива тяхното логическо и творческо мислене.
Сборникът е предназначен за съвместна целогодишна работа с учебниците по математика за 8. клас. Подходящ е както за работа в задължителните и в избираемите учебни часове, така и за самостоятелна работа вкъщи. Съдържа 1260 задачи, подредени тематично и разделени според успеваемостта на учениците:
– задачи от група А, достъпни за всички ученици и предназначени за усвояване и затвърждаване на основни знания и умения;
– задачи от група Б за постигане на много добро и отлично владеене на учебния материал;
– задачи от рубриката За любознателните за ученици с повишен интерес към математиката за усъвършенстване на творческото им мислене и въображение. Подходящи са за подготовка за математически състезания и олимпиади.
Всяка тема в сборника започва с кратка справочна част с основните понятия и твърдения. Включени са и задачи, давани на конкурсни изпити и държавни зрелостни изпити. Сборникът предлага и два варианта на 11 теста за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.
В последния раздел са дадени отговори, упътвания и примерни кратки решения на задачите.
Подборът, разнообразният формат на задачите и приложението на математическите знания в ситуации, близки до заобикалящата ни действителност, дават възможност не само за усвояване и затвърждаване на учебния материал по математика, но и за развиване на способностите на всеки ученик за четене и разбиране на информация, зададена по различен начин.
Съвместното използване на сборника и учебника по математика ще направи часовете по-ефективни и полезни, а преподаването и ученето – по-лесни и забавни.

 

ПОДГОТВИ СЕ ЗА PISA! МАТЕМАТИКА

Примерни задачи от програмата за международно оценяване PISA на Организацията за европейско сътрудничество и развитие.
Поредица от три книги с примерни задачи по четене, математика и природни науки от програмата за международно оценяване PISA на Организацията за европейско сътрудничество и развитие.

Книгата съдържа:
– Кратко представяне на програмата за международно оценяване PISA;
– Описание на оценяваните компетентности;
– Задачи по математика, които са използвани при провеждането на изследванията PISA 2000, 2003 и 2006 и при разработването и апробирането на тестовете;
– Таблици със сравнителни резултати по страни и проверявани компетентности.

Примерните задачи:
– Запознават българските ученици със съдържанието и формата на теста;
– Оценяват функционалната грамотност по математика на 15-годишните и тяхната подготвеност за съвременното общество на познанието;
– Подготвят успешното представяне на България в PISA 2012.

 
 

Математика | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. Математика
 

ПОДГОТВИ СЕ ЗА PISA! МАТЕМАТИКА

Примерни задачи от програмата за международно оценяване PISA на Организацията за европейско сътрудничество и развитие.
Поредица от три книги с примерни задачи по четене, математика и природни науки от програмата за международно оценяване PISA на Организацията за европейско сътрудничество и развитие.

Книгата съдържа:
– Кратко представяне на програмата за международно оценяване PISA;
– Описание на оценяваните компетентности;
– Задачи по математика, които са използвани при провеждането на изследванията PISA 2000, 2003 и 2006 и при разработването и апробирането на тестовете;
– Таблици със сравнителни резултати по страни и проверявани компетентности.

Примерните задачи:
– Запознават българските ученици със съдържанието и формата на теста;
– Оценяват функционалната грамотност по математика на 15-годишните и тяхната подготвеност за съвременното общество на познанието;
– Подготвят успешното представяне на България в PISA 2012.

 
 

Математика | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. Математика
 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД 10. КЛАС

(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

Помагалото съдържа 32 теста, които ще подготвят десетокласниците за успешно представяне на националното външно оценяване, въведено за тях от 2020 г.
Първите два теста обхващат преговорни теми от 8. клас. Следващите са тематично разпределени по двойки, като тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 9. и 10. клас. Последните 10 теста са върху цялото учебно съдържание в 10. клас за националното външно оценяване.
Постепенното надграждане на темите позволява използването на тестовете през цялото време на обучението по математика в 9. и 10. клас.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 10. КЛАС

(Снежинка Матакиева, Юлия Нинова, Диана Раковска)

Сборникът е предназначен за финална подготовка на учениците за националното външно оценяване (НВО) по математика в 10. клас. Разработените в него тестове са съобразени с модела на МОН за учебната 2019/2020 г. и включените в него учебно съдържание и формат.

Сборникът съдържа:
20 теста;
лист за отговори към всеки тест;
– примерно оценяване в точки на всяка от задачите в един от тестовете;
– пълни решения на първите 10 теста, а на останалите – отговори на задачите с избираем отговор и пълни решения на последните две задачи.

Всеки тест съдържа 17 задачи, от които:
15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;
2 задачи с разширен свободен отговор, в решенията на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Пълните решения на първите 10 теста от сборника имат обучителен характер, а примерното оценяване на един от тестовете подпомага учениците при правилното им самооценяване и подготовка за същинското НВО.
Сборникът е подходящо тренировъчно средство в подготовката на всеки десетокласник както за НВО по математика, така и за предстоящите държавни зрелостни изпити.

 
 

Математика | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: