Помагала по биология и здравно образование за 11. и 12. клас


11. и 12. клас. Биология и здравно образование.
Профилирана подготовка
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Венета Ангелова, Стефка Китанова, Александър Милушев)

Помагалото осигурява отлична подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка. Съдържанието му е преработено и разширено, като включва:
• допълнителни задачи за упражнение върху материала от четирите задължителни модула за профилирана подготовка;
• три примерни теста по зададения от МОН в учебно-изпитната програма формат за ДЗИ с примерни листове за отговори и скàла за оценяване.
Помагалото е подходящо за работа в клас и при самоподготовка. Зрелостниците ще имат възможност да проверят и затвърдят знанията и уменията си чрез разнообразни типове задачи. Тестовите въпроси са с различна степен на трудност и стимулират задълбоченото разбиране на учебния материал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: