Помагала по английски език и за 11. и 12. клас


11. клас. Английски език,
неинтензивно и неразширено изучаване, първи чужд език
 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Цена: 5.90 лв.

Учебният комплект TEEN ZONE B1.1 включва две учебни тетрадки, съответно за 11. и 12. клас. Всяка тетрадка съдържа 5 урока и се използва за работа в клас и вкъщи.

 
Тетрадката TEEN ZONE B1.1 за 11. клас съдържа:
 • Разнообразни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за развиване на умението писане.
 • Всеки урок включва четири постоянни рубрики: VOCABULARYGRAMMARCOMMUNICATION и WRITING, които се състоят от задачи за попълване на пропуснати думи в контекст, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за разкриване на скоби, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, за подреждане на фрази в диалози, за съставяне на свързани текстове по модел/опора и т.н.
 • Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок, които се състоят от упражнения по лексика и граматика и дават възможност за допълнителна практика и самооценка. Чрез PROGRESS REVIEW учениците могат да проверят какво са научили и да попълнят пропуските си при подготовката за тест.
 • Обяснения на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при усвояването на учебния материал и изпълнението на домашната работа. 
 • Подробен списък с неправилни глаголи.
 
11. клас. Английски език, интензивно изучаване
 

JETSTREAM (B2.1) УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС
(Рут Джимак, Ингрид Вишниевска, Ния Василева, Райна Костова)

Цена: 9.90 лв.

Учебната тетрадка за 11. клас към JETSTREAM (B2.1) е неразделна част от учебния комплект. Всеки урок в нея предлага:

 • разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
 • задача за слушане с разбиране;
 • задача за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
 • рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
 • рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
След всеки два урока е поместен преговорен тест, който включва задача върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителен материал за четене и задача за работа по проект. Предвиден е и тест за самооценка в края на всеки модул.
 
11. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A2, PART 1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС – ЧАСТ 1, ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Цена: 2.90 лв.

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2, Part 1 по английски като втори чужд език за 11. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи.
Тетрадката съдържа:

 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Четири постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация и писане.
 
11. клас. Английски език, други помагала
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
(Волфганг Бюхел, Р. Матес, Х. Матес, М. Шефер, В. Шефер)

Цена: 26.40 лв.

Учебното помагало съдържа основни технически знания и комуникативни компетенции, които са изключително важни за успех на пазара на труда.
Учебното съдържание включва десет теми: „Информационни технологии”, „Машинно инженерство”, „Електроинженерство”, „Качество на материалите и стандарти (ISO)”, „Бизнес пътувания”, „Кандидатстване за работа в Европа” и др.
Помагалото съдържа разнообразни текстове, свързани с професионалното ежедневие, граматични упражнения и граматичен обзор.

АНГЛИЙСКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ е прекрасно помагало за учениците от професионалните гимназии, техническите училища, професионалните колежи и за студентите от висшите учебни заведения с техническа насоченост.

 

ENGLISH FOR THE NEW BUSINESS WORLD. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НОВИЯ БИЗНЕС СВЯТ
(Майкъл Брукс)

Цена: 42.00 лв.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е предназначен за всички, които ще се занимават с бизнес или вече работят в тази сфера. Изданието включва тестове и упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки, преговори и комуникация. Материалите обхващат широк кръг от най-важните области в съвременния свят на бизнеса: представяне на фирмата, кандидатстване за работа, реклама и маркетинг, продукция, бизнес командировки и конференции, счетоводство, застрахователно дело, информационни технологии, икономически анализи, банково дело и търговия, финанси и инвестиции.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е модерен учебник, подходящ както за работа в група, така и за самостоятелна подготовка.
В комплекта са включени два аудиодиска.

 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

Цена: 39.00 лв.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
12. клас. Английски език,
неинтензивно и неразширено изучаване, първи чужд език
 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Цена: 5.90 лв.

Учебният комплект TEEN ZONE B1.1 включва две учебни тетрадки, съответно за 11. и 12. клас. Всяка тетрадка съдържа 5 урока и се използва за работа в клас и вкъщи.

 
Тетрадката TEEN ZONE B1.1 за 12. клас съдържа:
 • Разнообразни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за развиване на умението писане.
 • Всеки урок включва четири постоянни рубрики: VOCABULARYGRAMMARCOMMUNICATION и WRITING, които се състоят от задачи за попълване на пропуснати думи в контекст, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за разкриване на скоби, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, за подреждане на фрази в диалози, за съставяне на свързани текстове по модел/опора и т.н.
 • Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок, които се състоят от упражнения по лексика и граматика и дават възможност за допълнителна практика и самооценка. Чрез PROGRESS REVIEW учениците могат да проверят какво са научили и да попълнят пропуските си при подготовката за тест.
 • Обяснения на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при усвояването на учебния материал и изпълнението на домашната работа. 
 • Подробен списък с неправилни глаголи.
 
12. клас. Английски език, интензивно изучаване
 

JETSTREAM (B2.1) УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС
(Ния Василева, Райна Костова, Рут Джимак, Ингрид Вишниевска)

Цена: 8.90 лв.

Учебната тетрадка за 12. клас към JETSTREAM (B2.1) е неразделна част от учебния комплект. Всеки урок в нея предлага:

 • разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
 • задача за слушане с разбиране;
 • задача за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
 • рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
 • рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
След всеки два урока е поместен преговорен тест, който включва задача върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителен материал за четене и задача за работа по проект. Предвиден е и тест за самооценка в края на всеки модул.
 
 
12. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A2, PART 2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС – ЧАСТ 2, ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Цена: 2.90 лв.

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2, Part 2 по английски като втори чужд език за 12. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи.
Тетрадката съдържа:

 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Четири постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация и писане.
 
12. клас. Английски език, други помагала
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
(Волфганг Бюхел, Р. Матес, Х. Матес, М. Шефер, В. Шефер)

Цена: 26.40 лв.

Учебното помагало съдържа основни технически знания и комуникативни компетенции, които са изключително важни за успех на пазара на труда.
Учебното съдържание включва десет теми: „Информационни технологии”, „Машинно инженерство”, „Електроинженерство”, „Качество на материалите и стандарти (ISO)”, „Бизнес пътувания”, „Кандидатстване за работа в Европа” и др.
Помагалото съдържа разнообразни текстове, свързани с професионалното ежедневие, граматични упражнения и граматичен обзор.

АНГЛИЙСКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ е прекрасно помагало за учениците от професионалните гимназии, техническите училища, професионалните колежи и за студентите от висшите учебни заведения с техническа насоченост.

 

100% УСПЕХ! МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
(Александра Багашева, Мария Коларова, Райна Костова)

Цена: 14.00 лв.

Тази книга е вашият шанс за успех!
Искате ли да проверите знанията си по английски език?
Искате ли да се подготвите отлично за матурата?
Ако отговорът е да, то тогава на ваше разположение е този сборник, който предлага:

 • пет варианта на зрелостен изпит по английски език, съобразени с формата на МОН, актуален към 2021 г.;
 • задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане, както и знанията по граматика и лексика;
 • текстове, разработени на базата на оригинални съвременни четива с интересна и актуална тематика;
 • стратегии и практически препоръки за успешно представяне на матурата;
 • аудиодиск със записи на текстовете за слушане;
 • ключ с отговорите на упражненията, за да можете да се подготвите самостоятелно.

Отлично представяне и 100% успех на матурата!

Направи тест от помагалото.

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
(Диана Веселинова, Мария Пипева, Райна Костова)

Цена: 9.80 лв.

Помагалото съдържа пет примерни изпитни варианта за проверка на знанията и уменията по английски език.

Помагалото предлага:
• текстове и задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане, както и знанията по граматика и лексика
• стратегии и практически препоръки за успешно представяне на изпита
• отговори на упражненията, което дава възможност за самопроверка
• един аудиодиск със записи на текстовете за слушане.

В помагалото не са отразени последните промени в изпитния формат, но то е ценен помощник в подготовката за зрелостния изпит.

Направи тест от помагалото.

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Мария Димитрова, Румяна Благоева, Мария Пипева, Любомира Генова, Мария Коларова, Божил Христов)

Цена: 12.00 лв.

Новата книга с тестове по английски език по изпитния формат на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е чудесен избор за ученици и кандидат-студенти, които искат да се запознаят със структурата, съдържанието и оформлението на приемния изпит, както и да проверят нивото на знанията си по английски език. 

Сборникът съдържа: 
 • 5 теста от реални приемни изпити;
 • верните отговори и подробни обяснения към тях;
 • 5 текста за диктовка.
 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 1. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Алистър Форсън, Зелма Каталан, Красимира Рангелова)

Цена: 14.00 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 2. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Цена: 15.00 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 3. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Цена: 7.20 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 4. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Бистра Алексиева, Красимира Рангелова, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Цена: 14.00 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 5. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан, Мария Пипева)

Цена: 7.90 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 6. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Зелма Каталан, Румяна Благоева, Любина Гагова, Нели Тинчева)

Цена: 14.00 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях.

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 7. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Любомир Терзиев, Румяна Благоева, Нели Тинчева, Мария Коларова, Любина Гагова)

Цена: 8.90 лв.

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях.

 

ENGLISH FOR THE NEW BUSINESS WORLD. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НОВИЯ БИЗНЕС СВЯТ
(Майкъл Брукс)

Цена: 42.00 лв.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е предназначен за всички, които ще се занимават с бизнес или вече работят в тази сфера. Изданието включва тестове и упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки, преговори и комуникация. Материалите обхващат широк кръг от най-важните области в съвременния свят на бизнеса: представяне на фирмата, кандидатстване за работа, реклама и маркетинг, продукция, бизнес командировки и конференции, счетоводство, застрахователно дело, информационни технологии, икономически анализи, банково дело и търговия, финанси и инвестиции.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е модерен учебник, подходящ както за работа в група, така и за самостоятелна подготовка.
В комплекта са включени два аудиодиска.

 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

Цена: 39.00 лв.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: