Помагала по английски език и за 11. и 12. клас


Английски език | 11. клас | ▼ 12. клас
 
11. клас. Английски език,
неинтензивно и неразширено изучаване, първи чужд език
 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебният комплект TEEN ZONE B1.1 включва две учебни тетрадки, съответно за 11. и 12. клас. Всяка тетрадка съдържа 5 урока и се използва за работа в клас и вкъщи.

 
Тетрадката TEEN ZONE B1.1 за 11. клас съдържа:
 • Разнообразни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за развиване на умението писане.
 • Всеки урок включва четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING, които се състоят от задачи за попълване на пропуснати думи в контекст, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за разкриване на скоби, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, за подреждане на фрази в диалози, за съставяне на свързани текстове по модел/опора и т.н.
 • Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок, които се състоят от упражнения по лексика и граматика и дават възможност за допълнителна практика и самооценка. Чрез PROGRESS REVIEW учениците могат да проверят какво са научили и да попълнят пропуските си при подготовката за тест.
 • Обяснения на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при усвояването на учебния материал и изпълнението на домашната работа. 
 • Подробен списък с неправилни глаголи.
 
11. клас. Английски език, интензивно изучаване
 

JETSTREAM (B2.1) УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС
(Рут Джимак, Ингрид Вишниевска, Ния Василева, Райна Костова)

Учебната тетрадка за 11. клас към JETSTREAM (B2.1) е неразделна част от учебния комплект. Всеки урок в нея предлага:

 • разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
 • задача за слушане с разбиране;
 • задача за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
 • рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
 • рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
След всеки два урока е поместен преговорен тест, който включва задача върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителен материал за четене и задача за работа по проект. Предвиден е и тест за самооценка в края на всеки модул.
 
11. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A2, PART 1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС – ЧАСТ 1, ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2, Part 1 по английски като втори чужд език за 11. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи.
Тетрадката съдържа:

 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Четири постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация и писане.
 
11. клас. Английски език, други помагала
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
(Волфганг Бюхел, Р. Матес, Х. Матес, М. Шефер, В. Шефер)

Учебното помагало съдържа основни технически знания и комуникативни компетенции, които са изключително важни за успех на пазара на труда.
Учебното съдържание включва десет теми: „Информационни технологии”, „Машинно инженерство”, „Електроинженерство”, „Качество на материалите и стандарти (ISO)”, „Бизнес пътувания”, „Кандидатстване за работа в Европа” и др.
Помагалото съдържа разнообразни текстове, свързани с професионалното ежедневие, граматични упражнения и граматичен обзор.

АНГЛИЙСКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ е прекрасно помагало за учениците от професионалните гимназии, техническите училища, професионалните колежи и за студентите от висшите учебни заведения с техническа насоченост.

 

ENGLISH FOR THE NEW BUSINESS WORLD. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НОВИЯ БИЗНЕС СВЯТ
(Майкъл Брукс)

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е предназначен за всички, които ще се занимават с бизнес или вече работят в тази сфера. Изданието включва тестове и упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки, преговори и комуникация. Материалите обхващат широк кръг от най-важните области в съвременния свят на бизнеса: представяне на фирмата, кандидатстване за работа, реклама и маркетинг, продукция, бизнес командировки и конференции, счетоводство, застрахователно дело, информационни технологии, икономически анализи, банково дело и търговия, финанси и инвестиции.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е модерен учебник, подходящ както за работа в група, така и за самостоятелна подготовка.
В комплекта са включени два аудиодиска.

 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
 

Английски език | ▲ 11. клас | 12. клас

 
12. клас. Английски език,
неинтензивно и неразширено изучаване, първи чужд език
 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС
(Десислава Петкова, Яна Спасова)

Учебният комплект TEEN ZONE B1.1 включва две учебни тетрадки, съответно за 11. и 12. клас. Всяка тетрадка съдържа 5 урока и се използва за работа в клас и вкъщи.

 
Тетрадката TEEN ZONE B1.1 за 12. клас съдържа:
 • Разнообразни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал и за развиване на умението писане.
 • Всеки урок включва четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING, които се състоят от задачи за попълване на пропуснати думи в контекст, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за разкриване на скоби, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, за подреждане на фрази в диалози, за съставяне на свързани текстове по модел/опора и т.н.
 • Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок, които се състоят от упражнения по лексика и граматика и дават възможност за допълнителна практика и самооценка. Чрез PROGRESS REVIEW учениците могат да проверят какво са научили и да попълнят пропуските си при подготовката за тест.
 • Обяснения на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при усвояването на учебния материал и изпълнението на домашната работа. 
 • Подробен списък с неправилни глаголи.
 
12. клас. Английски език, интензивно изучаване
 

JETSTREAM (B2.1) УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС
(Ния Василева, Райна Костова, Рут Джимак, Ингрид Вишниевска)

Учебната тетрадка за 12. клас към JETSTREAM (B2.1) е неразделна част от учебния комплект. Всеки урок в нея предлага:

 • разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
 • задача за слушане с разбиране;
 • задача за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
 • рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
 • рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
След всеки два урока е поместен преговорен тест, който включва задача върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителен материал за четене и задача за работа по проект. Предвиден е и тест за самооценка в края на всеки модул.
 
 
12. клас. Английски език, втори чужд език
 

TEEN ZONE A2, PART 2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС – ЧАСТ 2, ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Учебната тетрадка TEEN ZONE A2, Part 2 по английски като втори чужд език за 12. клас съдържа 6 урока и е подходяща за работа в час и вкъщи.
Тетрадката съдържа:

 • Упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката и за развиване на езиковите умения на учениците.
 • Обяснения на граматичния материал на български език.
 • Четири постоянни рубрики: лексика, граматика, комуникация и писане.
 
12. клас. Английски език, други помагала
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
(Волфганг Бюхел, Р. Матес, Х. Матес, М. Шефер, В. Шефер)

Учебното помагало съдържа основни технически знания и комуникативни компетенции, които са изключително важни за успех на пазара на труда.
Учебното съдържание включва десет теми: „Информационни технологии”, „Машинно инженерство”, „Електроинженерство”, „Качество на материалите и стандарти (ISO)”, „Бизнес пътувания”, „Кандидатстване за работа в Европа” и др.
Помагалото съдържа разнообразни текстове, свързани с професионалното ежедневие, граматични упражнения и граматичен обзор.

АНГЛИЙСКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ е прекрасно помагало за учениците от професионалните гимназии, техническите училища, професионалните колежи и за студентите от висшите учебни заведения с техническа насоченост.

 

НОВО!  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, B1.1. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Ния Василева, Елица Кичукова, Румяна Благоева)

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B1.1”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
Първата част на помагалото включва упражнения за подготовка в трите направления, а именно: 10 текста за слушане с разбиране, 10 текста за четене с разбиране и 10 разработени писмени текста с коментари към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието и науката „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с Общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.
Всеки тест включва 37 задачи, както следва:
• 30 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B или C или между „вярно” и „грешно”);
• 5 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на лично писмо или мейл и на описателен или повествователен текст).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

НОВО!  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B1. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Райна Костова, Зорница Лъчезарова, Румяна Благоева)

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B1”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 6 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 6 текста за четене с разбиране и разработени писмени текстове с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.
Всеки тест включва 37 задачи, както следва:
– 30 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B и C или „вярно” и „грешно”);
– 5 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
– 2 задачи за създаване на текст (писане на лично писмо или имейл по зададена ситуация и на описателен или повествователен текст).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

НОВО!  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B2. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Райна Костова, Диана Веселинова, Румяна Благоева)

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B2”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 10 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 10 текста за четене с разбиране и 10 разработени писмени текста с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.
Всеки тест включва 45 задачи, както следва:
– 36 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B, C и D или „вярно” и „грешно”);
– 7 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
– 2 задачи за създаване на текст (писане на официално писмо по зададена ситуация и на аргументативен текст за изразяване на мнение).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 1. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Алистър Форсън, Зелма Каталан, Красимира Рангелова)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 2. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 3. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE PRACTICE TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 4. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Бистра Алексиева, Красимира Рангелова, Елена Бърнева, Зелма Каталан)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 5. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Красимира Рангелова, Бистра Алексиева, Елена Бърнева, Зелма Каталан, Мария Пипева)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS NO 6. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Зелма Каталан, Румяна Благоева, Любина Гагова, Нели Тинчева)

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях.

 

FIVE REAL TESTS WITH KEY AND EXPLANATORY ANSWERS. ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
(Мария Димитрова, Румяна Благоева, Мария Пипева, Любомира Генова, Мария Коларова, Божил Христов)

Новата книга с тестове по английски език по изпитния формат на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е чудесен избор за ученици и кандидат-студенти, които искат да се запознаят със структурата, съдържанието и оформлението на приемния изпит, както и да проверят нивото на знанията си по английски език.
Сборникът съдържа:
• 5 теста от реални приемни изпити;
• верните отговори и подробни обяснения към тях;
• 5 текста за диктовка.

 

ENGLISH FOR THE NEW BUSINESS WORLD. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НОВИЯ БИЗНЕС СВЯТ
(Майкъл Брукс)

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е предназначен за всички, които ще се занимават с бизнес или вече работят в тази сфера. Изданието включва тестове и упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки, преговори и комуникация. Материалите обхващат широк кръг от най-важните области в съвременния свят на бизнеса: представяне на фирмата, кандидатстване за работа, реклама и маркетинг, продукция, бизнес командировки и конференции, счетоводство, застрахователно дело, информационни технологии, икономически анализи, банково дело и търговия, финанси и инвестиции.

ENGLISH for the NEW BUSINESS WORLD е модерен учебник, подходящ както за работа в група, така и за самостоятелна подготовка.
В комплекта са включени два аудиодиска.

 

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА ФРАЗОВИТЕ ГЛАГОЛИ
(Даниела Шурбанова)

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS съдържа:

• повече от 3600 фразови и предложни глагола от разговорната и писмената реч на съвременния британски и американски английски език
• повече от 6800 значения и дефиниции
• ясни и прегледни обяснения за всеки фразов глагол
• примери за използване на фразовите глаголи в живия език
• кратка и ясна информация за граматичните особености при употребата на фразовите глаголи
• сведения за съчетаемостта на фразовите глаголи със съществителни имена.

ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF PHRASAL VERBS е:

• ценно помагало за изучаващите английски език — ученици, курсисти, кандидат-студенти, студенти
• необходим справочник за преподаватели, преводачи и журналисти
• удобен и лесен за ползване.

 
 

Английски език | ▲ 11. клас | ▲ 12. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: