Помагала по химия и опазване на околната среда


за 11. и 12. клас

 

11. и 12. клас. Химия и опазване на околната среда
 

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ХИМИЯ С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ
(Пламен Пейков, Александър Златков, Кирил Атанасов, Людмила Михова)

С помагалото кандидат-студентите:
• усвояват темите от програмите по химия за конкурсните изпити във висшите медицински училища и в университетите в страната;
• прилагат с лекота законите, зависимостите и величините и систематизират свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит;
• затвърждават и надграждат знанията, уменията и компетентностите си, необходими за изпитите по химия;
• се представят отлично на кандидат-студентските изпити по химия.

Помагалото съдържа и 138 решени задачи по обща и неорганична химия и 56 решени задачи по органична химия.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: