Помагала по информационни технологии за 11. и 12. клас


11. и 12. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Снежана Тодорова, Теодора Узунова, Диляна Ангелова)

Помагалото с примерни теми за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по информационни технологии, профилирана подготовка, дава възможност за отлична подготовка и успешно представяне на зрелостниците. Разработката му е съобразена с учебно-изпитната програма на МОН и спецификата на ДЗИ за учениците, които във втория гимназиален етап са изучавали учебния предмет информационни технологии за придобиване на профилирана подготовка.
Помагалото съдържа 12 примерни теми. Всяка тема се състои от 15 задачи с избираем отговор, 10 задачи с кратък свободен отговор и 3 практически задачи, чието решаване изисква представяне на резултата в подходящ вид. Необходимите за изпълнението на практическите задачи ресурсни файлове са налични на електронен адрес: www.prosveta.bg/infoteh.
В края на помагалото са дадени верните отговори на задачите с избираем и кратък свободен отговор, упътвания, указания и примерни изгледи на решенията на практическите задачи.
Работата с помагалото ще даде увереност на зрелостниците в собствените им знания и умения и ще им помогне да се справят успешно с предстоящото им предизвикателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: