Помагала по български език и литература за 11. и 12. клас


11. клас. Български език и литература
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС
(Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев)

Цена: 8.90 лв.

 

Създадено от учители с богат опит в преподаването и съставянето на тестове, „Работни листове по български език и литература за 11. клас” е универсално помагало, което може да се използва за:
– обучение в клас;
– самоподготовка;
– проверка и оценка на знанията на учениците;
– самопроверка и самооценка.
Тестовете в него – 9 по български език, 15 по литература и 5 комбинирани, максимално близки до формата на ДЗИ,следват точно темите от новата учебна програма за 11. клас, което ги прави приложими към всеки учебник, одобрен от МОН. Задачите са разнообразни и различни по тип и по степен на трудност: за разпознаване и анализ, за четене с разбиране, за създаване на собствен текст, за аргументиране на становище. Основното предназначение на помагалото е за текуща подготовка.

 
12. клас. Български език и литература
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС
(Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев)

Цена: 8.90 лв.

 

Помагалото е създадено от учители с богат опит в преподаването и съставянето на тестове и може да се използва за:
– обучение в клас
– самоподготовка
– проверка и оценка на знанията на учениците
– самопроверка и самооценка.

Тестовете в него следват точно темите от действащата учебна програма за 12. клас, което ги прави приложими към всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката. Основното предназначение на помагалото е за текуща подготовка.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: