Помагала по български език и литература за 11. и 12. клас


Български език и литература | 11. клас | ▼ 12. клас
 
11. клас. Български език и литература
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС
(Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев)

Създадено от учители с богат опит в преподаването и съставянето на тестове, „Работни листове по български език и литература за 11. клас” е универсално помагало, което може да се използва за:
– обучение в клас;
– самоподготовка;
– проверка и оценка на знанията на учениците;
– самопроверка и самооценка.
Тестовете в него – 9 по български език, 15 по литература и 5 комбинирани, максимално близки до формата на ДЗИ,следват точно темите от новата учебна програма за 11. клас, което ги прави приложими към всеки учебник, одобрен от МОН. Задачите са разнообразни и различни по тип и по степен на трудност: за разпознаване и анализ, за четене с разбиране, за създаване на собствен текст, за аргументиране на становище. Основното предназначение на помагалото е за текуща подготовка.

 

НОВО! ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС В 3 ЧАСТИ – КАТО НА ИЗПИТА
(Нели Дамянова, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев, Лора Динкова)

Помагалото отразява промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе в Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. В него се включват петнайсет теста и приложение с отговори, оформено в самостоятелно книжно тяло.
Гаранция за отличната подготовка на зрелостниците е, че в сборника се съдържат:
задачи, съобразени с изпитната програма и съответстващи на публикувания от МОН модел;
отговори на задачите с избираем отговор от първата и втората част на всеки тест;
подробни решения на задачите със свободен отговор от първата и втората част на всеки тест;
решения на задачите от третата част на всеки тест под формата на подробни планове и цялостни примерни разработки на литературноинтерпретативни съчинения и есета, които имат обучаващ характер.
Предимство на тестовете в сборника е и това, че дават представа на учениците за структурно-композиционните особености на реалния изпитен тест, който им предстои да решават на матурата. 

 

НОВО! 12 ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТА ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (11. И 12. КЛАС)
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Сборникът съдържа 12 теста, които съответстват на промените, въведени от Министерството на образованието и науката във формата на Държавния зрелостен изпит от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. Те са подредени хронологично така, че да съвпадат с подготовката на зрелостниците:
• първите 9 теста са подредени по дяловете в учебниците по литература за 11. и 12. клас;
• последните 3 теста са върху целия учебен материал и може да се използват за проверка на знанията и уменията на зрелостниците непосредствено преди изпита. Във всеки тест са представени:
• задачи с избираем отговор и техните решения;
• задачи със свободен отговор (кратък или разширен) с подробни примерни решения;
• задачи за разбиране на текст и извличане на информация от него;
• подробни планове на интерпретативни съчинения и есета.

 

НОВО! МАТУРАТА ПО ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ 11. – 12. КЛАС
(Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Помагалото „Матурата по литература в таблици. 11. – 12. клас” е част от поредицата на издателство „Просвета” за подготовка за Държавния зрелостен изпит по български език и литература, съгласно най-новите изисквания на МОН от 2022 г. В него ще откриете подредено и ясно изложение на цялата информация, която е необходима за подготовката по литературните произведения от учебно-изпитната програма:
– смислова интерпретация на всички 9 теми от програмата;
– представяне на биографични акценти и основни посоки в творчеството на включените 21 автори;
– таблично изложение на елементите и смисловите измерения на 27-те творби от програмата;
– съпоставителен анализ на всяка творба с още две произведения – общо 81 литературни творби;
– сравнение по ясни критерии между произведенията от всяка тематична група.
Таблиците могат да се използват успешно в процеса на изучаване на всяко литературно произведение, за бърз и ефективен преговор на тематичен дял или по-голям обем от материала, както и при писане на интерпретативно съчинение или есе.

 

НОВО! КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ ЗА ОТЛИЧЕН
(Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Как се пише есе? Много лесно!
Как се пише есе? Това се пита всеки дванадесетокласник, на когото предстои матура или изпит за чуждестранен университет. Изглежда трудно, но може да е много лесно, особено ако ползвате помагалото Как се пише есе за отличен на издателство „Просвета”. То ще ви даде ясни отговори на въпросите:

• Какво се очаква да напиша?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста?
• Как да започна есето си?
• Как да се аргументирам?
• Как да ми стигне времето?

Ще ви разкрие и някои тънкости при писането на есе за информиране или убеждаване, есе върху цитат, сентенция или откъс от художествена творба или есе за личност, събитие или процес.
Помагалото е част от поредица, която съдържа още Тестове за матурата по български език и литература по формата на изпита от 2022 г., помагало за бърз преговор Матурата по литература в таблици и Христоматия с всички произведения за матурата, изучавани в 11. и 12. клас. 

 

НОВО! ХРИСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС

Христоматията по литература за 11. и 12. клас е вашата малка и голяма библиотека. Малка, защото е само една книга. И голяма – защото в нея са събрани някои от най-представителните творби на българската литература от Освобождението до края на 20. век.
Дори да не сте ги чели досега, кратките резюмета на съдържанието ще ви ги припомнят бързо и лесно. А още по-кратките бележки за авторите и творческата история на произведенията са чудесен ориентир за мястото им в българската литературна класика.
Защото точно тези творби са включени в учебно-изпитните програми за матурата по български език и литература.
А в приложението ще намерите подробно упътване как се пише есе и как интерпретативно съчинение върху една или няколко литературни творби.
Приятно четене!

 

НОВО! КАК СЕ ПИШЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН. ПОМАГАЛО ЗА МАТУРАТА. 11. – 12. КЛАС
(Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Пред всеки, който трябва да пише интерпретативно съчинение върху една или повече литературни творби, възникват въпросите:
• Как да разтълкувам зададената тема?
• Какво се очаква да напиша?
• Как да анализирам аудиторията си и да се съобразя ли с нея?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста си?
• Как да започна и как да завърша текста?
• Какви техники да използвам?
В помагалото „Как се пише интерпретативно съчинение за отличен” ще откриете отговорите на тези въпроси. Освен това в него има 33 плана и разработки по тях, покриващи цялата изпитна програма по литература за Държавния зрелостен изпит, както и много полезни практически съвети, които ще улеснят подготовката ви за изпита.

 

НОВО! ТАЙНИТЕ НА ПИСАНЕТО
(Олга Николова)

Най-доброто представяне на една книга е от нейния автор. Защото той е родил и отгледал в съзнанието си всеки образ в нея и пишейки всяка буква, е мислел за своя читател. Ето как започва книгата на Олга Николова:
„Ако това е учебно помагало, каквото искам да бъде, то в най-добрия случай това би било помагалото, което ми липсваше на мен, когато бях на 17. Тази книга е своего рода антология на текстове и образи от цял свят. Пишещият на български трябва да е стъпил здраво на българския език и култура, но с ясното съзнание, че всички цивилизационни достояния на човечеството, от праисторията до днес и от Трънско и Странджа до Япония, Гана и Перу, му принадлежат – доколкото може да ги поеме.”
Приятно четене!

 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПРАВИЛА И ЗАДАЧИ
(Руска Станчева, Весела Михайлова)

Помагалото за гимназисти и зрелостници предлага:
• Ясно, кратко и същевременно изчерпателно изложение на основните правописни, пунктуационни и граматични правила.
• Изключително разнообразни упражнения и тестови задачи, които ще бъдат от полза за гимназистите и особено за зрелостниците, на които предстои полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература.
• Интересни, съвременни текстове, които провокират любознателността на читателя и развиват уменията му за разбиране на текста и работа с него (план, резюме и анализ на текст).
• Отговори на упражненията и тестовите задачи.

 
 

Български език и литература | ▲ 11. клас | 12. клас

 
12. клас. Български език и литература
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС
(Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев)

Помагалото е създадено от учители с богат опит в преподаването и съставянето на тестове и може да се използва за:
– обучение в клас
– самоподготовка
– проверка и оценка на знанията на учениците
– самопроверка и самооценка.
Тестовете в него следват точно темите от действащата учебна програма за 12. клас, което ги прави приложими към всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката. Основното предназначение на помагалото е за текуща подготовка.

 

НОВО! ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС В 3 ЧАСТИ – КАТО НА ИЗПИТА
(Нели Дамянова, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев, Лора Динкова)

Помагалото отразява промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе в Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. В него се включват петнайсет теста и приложение с отговори, оформено в самостоятелно книжно тяло.
Гаранция за отличната подготовка на зрелостниците е, че в сборника се съдържат:
задачи, съобразени с изпитната програма и съответстващи на публикувания от МОН модел;
отговори на задачите с избираем отговор от първата и втората част на всеки тест;
подробни решения на задачите със свободен отговор от първата и втората част на всеки тест;
решения на задачите от третата част на всеки тест под формата на подробни планове и цялостни примерни разработки на литературноинтерпретативни съчинения и есета, които имат обучаващ характер.
Предимство на тестовете в сборника е и това, че дават представа на учениците за структурно-композиционните особености на реалния изпитен тест, който им предстои да решават на матурата. 

 

НОВО! 12 ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТА ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (11. И 12. КЛАС)
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Сборникът съдържа 12 теста, които съответстват на промените, въведени от Министерството на образованието и науката във формата на Държавния зрелостен изпит от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. Те са подредени хронологично така, че да съвпадат с подготовката на зрелостниците:


• първите 9 теста са подредени по дяловете в учебниците по литература за 11. и 12. клас;
• последните 3 теста са върху целия учебен материал и може да се използват за проверка на знанията и уменията на зрелостниците непосредствено преди изпита. Във всеки тест са представени:
• задачи с избираем отговор и техните решения;
• задачи със свободен отговор (кратък или разширен) с подробни примерни решения;
• задачи за разбиране на текст и извличане на информация от него;
• подробни планове на интерпретативни съчинения и есета.

 

НОВО! МАТУРАТА ПО ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ 11. – 12. КЛАС
(Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Помагалото „Матурата по литература в таблици. 11. – 12. клас” е част от поредицата на издателство „Просвета” за подготовка за Държавния зрелостен изпит по български език и литература, съгласно най-новите изисквания на МОН от 2022 г. В него ще откриете подредено и ясно изложение на цялата информация, която е необходима за подготовката по литературните произведения от учебно-изпитната програма:
– смислова интерпретация на всички 9 теми от програмата;
– представяне на биографични акценти и основни посоки в творчеството на включените 21 автори;
– таблично изложение на елементите и смисловите измерения на 27-те творби от програмата;
– съпоставителен анализ на всяка творба с още две произведения – общо 81 литературни творби;
– сравнение по ясни критерии между произведенията от всяка тематична група.
Таблиците могат да се използват успешно в процеса на изучаване на всяко литературно произведение, за бърз и ефективен преговор на тематичен дял или по-голям обем от материала, както и при писане на интерпретативно съчинение или есе.

 

НОВО! КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ ЗА ОТЛИЧЕН
(Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Как се пише есе? Много лесно!
Как се пише есе? Това се пита всеки дванадесетокласник, на когото предстои матура или изпит за чуждестранен университет. Изглежда трудно, но може да е много лесно, особено ако ползвате помагалото Как се пише есе за отличен на издателство „Просвета”. То ще ви даде ясни отговори на въпросите:
• Какво се очаква да напиша?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста?
• Как да започна есето си?
• Как да се аргументирам?
• Как да ми стигне времето?
Ще ви разкрие и някои тънкости при писането на есе за информиране или убеждаване, есе върху цитат, сентенция или откъс от художествена творба или есе за личност, събитие или процес.
Помагалото е част от поредица, която съдържа още Тестове за матурата по български език и литература по формата на изпита от 2022 г., помагало за бърз преговор Матурата по литература в таблици и Христоматия с всички произведения за матурата, изучавани в 11. и 12. клас. 

 

НОВО! ХРИСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС

Христоматията по литература за 11. и 12. клас е вашата малка и голяма библиотека. Малка, защото е само една книга. И голяма – защото в нея са събрани някои от най-представителните творби на българската литература от Освобождението до края на 20. век.
Дори да не сте ги чели досега, кратките резюмета на съдържанието ще ви ги припомнят бързо и лесно. А още по-кратките бележки за авторите и творческата история на произведенията са чудесен ориентир за мястото им в българската литературна класика.
Защото точно тези творби са включени в учебно-изпитните програми за матурата по български език и литература.
А в приложението ще намерите подробно упътване как се пише есе и как интерпретативно съчинение върху една или няколко литературни творби.
Приятно четене!

 

НОВО! КАК СЕ ПИШЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН. ПОМАГАЛО ЗА МАТУРАТА. 11. – 12. КЛАС
(Венера Матеева-Байчева, Димитър Байчев)

Пред всеки, който трябва да пише интерпретативно съчинение върху една или повече литературни творби, възникват въпросите:
• Как да разтълкувам зададената тема?
• Какво се очаква да напиша?
• Как да анализирам аудиторията си и да се съобразя ли с нея?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста си?
• Как да започна и как да завърша текста?
• Какви техники да използвам?
В помагалото „Как се пише интерпретативно съчинение за отличен” ще откриете отговорите на тези въпроси. Освен това в него има 33 плана и разработки по тях, покриващи цялата изпитна програма по литература за Държавния зрелостен изпит, както и много полезни практически съвети, които ще улеснят подготовката ви за изпита.

 

НОВО! ТАЙНИТЕ НА ПИСАНЕТО
(Олга Николова)

Най-доброто представяне на една книга е от нейния автор. Защото той е родил и отгледал в съзнанието си всеки образ в нея и пишейки всяка буква, е мислел за своя читател. Ето как започва книгата на Олга Николова:
„Ако това е учебно помагало, каквото искам да бъде, то в най-добрия случай това би било помагалото, което ми липсваше на мен, когато бях на 17. Тази книга е своего рода антология на текстове и образи от цял свят. Пишещият на български трябва да е стъпил здраво на българския език и култура, но с ясното съзнание, че всички цивилизационни достояния на човечеството, от праисторията до днес и от Трънско и Странджа до Япония, Гана и Перу, му принадлежат – доколкото може да ги поеме.”
Приятно четене!

 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПРАВИЛА И ЗАДАЧИ
(Руска Станчева, Весела Михайлова)

Помагалото за гимназисти и зрелостници предлага:
• Ясно, кратко и същевременно изчерпателно изложение на основните правописни, пунктуационни и граматични правила.
• Изключително разнообразни упражнения и тестови задачи, които ще бъдат от полза за гимназистите и особено за зрелостниците, на които предстои полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература.
• Интересни, съвременни текстове, които провокират любознателността на читателя и развиват уменията му за разбиране на текста и работа с него (план, резюме и анализ на текст).
• Отговори на упражненията и тестовите задачи.

 
 

Български език и литература | ▲ 11. клас | ▲ 12. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: