Помагала по география и икономика за 11. и 12. клас


11. и 12. клас. География и икономика. Профилирана подготовка
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА. ЗАДАЧИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Стела Дерменджиева, Росица Владева, Боянка Димитрова, Петя Събева, Василка Йорданова, Цветелина Пейкова)

Помагалото осигурява солидна подготовка на всички зрелостници, които се явяват на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по география и икономика. То съдържа 530 задачи от онези теми на шестте модула по профилирана подготовка, които са част от Учебно-изпитната програма за ДЗИ по география и икономика на Министерството на образованието и науката (МОН).
В първата му част са разработени разнообразни задачи:
– с избираем отговор;
– с кратък и разширен свободен отговор;
– за изработване на картосхема;
– за решаване на проблемен въпрос и географски казуси.
Във втората част на помагалото са дадени верните отговори и примерни разработки на проблемен въпрос и географски казус.
Задачите в изданието са подредени по модули, което улеснява използването му за упражнение по време на обучението в 11. и 12. клас, както и за самоподготовка на зрелостниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: