Помагала по математика за 11. и 12. клас


11. и 12. клас. Математика. Профилирана подготовка
 

МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

През учебната 2021/2022 година ще се проведе първият Държавен зрелостен изпит по математика, профилирана подготовка.
Помагалото дава възможност за отлична подготовка на зрелостниците и успешното им представяне на ДЗИ по математика, профилирана подготовка. То е организирано в две части:
Първата част на помагалото включва задачи за подготовка за ДЗИ, които са разпределени по теми от учебно-изпитната програма, по модули 1, 2, 3 и 4. Към тези задачи има отговори, упътвания, решения и припомняне на някои основни положения от теорията. Целта е да се направи кратък преговор на основните видове задачи, които са изучавани последователно в четирите модула и са включени в учебно-изпитната програма за ДЗИ.
Втората част на помагалото съдържа 26 примерни теми за ДЗИ по математика, профилирана подготовка, изградени по учебно-изпитната програма на МОН за учебната 2020/2021 година.
Темите са изработени по форма̀та на ДЗИ по математика, профилирана подготовка, фиксиран в учебно-изпитната програма. Всяка тема се състои от 15 задачи с избираем отговор и 3 задачи с разширен, свободен отговор. В края на помагалото са дадени верните отговори и примерни упътвания и решения на последните три задачи от тестовете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: