Помагала по френски език и за 11. и 12. клас


Френски език | 11. клас | ▼ 12. клас
 
11. клас. Френски език, интензивно изучаване
 

RALLYE 6 B2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС
(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова)

Учебната тетрадка Rallye 6 B2.1 допълва и разширява работата с учебника чрез разнообразни упражнения за овладяване на лексиката и граматичните структури. Предвидени са допълнителни текстове и задачи за писмено изразяване и развитие на творческите способности на учениците. Тетрадката включва и работа по проекти с прагматична насоченост.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 1). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен)

В учебната тетрадка продължава работата с литературния текст и с развитието на езиковите и социокултурните знания и умения на учениците.
Помагалото се състои от 10 единици и включва рубриките: Encore de la lecture, Exercices de lexique, Exercices de grammaire, Version и Projet.

 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В1 В2
(Силвия Ботева, Жана Кръстева)

250 Упражнения по френски език В1 В2 
  • граматика 
  • комуникативни дейности
  • творчески задачи
  • четене
  • писане

Помагалото е продължение на „250 упражнения по френски език А1 А2 В1”.
Включените в него упражнения, дейности и задачи имат за цел да развиват основните комуникативни умения и да стимулират творческото мислене и изразяване на френски език. Разнообразието от упражнения е съобразено с материала, предвиден в учебната програма на МОН и в Европейската езикова рамка за нивата B1 и B2. Те поднасят интересна и актуална социокултурна информация за франкофонския свят. 

Всяка глава започва със синтезирано представяне на граматически елементи и категории, свързани с определена комуникативна дейност, и завършва с обобщителна част. Помагалото е предназначено както за работа в клас или в група под ръководството на преподавател, така и за самостоятелна работа. То е ценен помощник за учениците, изучаващи френски език в профилираните и професионалните гимназии, за студенти, за всички, които желаят да разширят и задълбочат езиковите си знания и умения. Подходящо е  при подготовка за успешно полагане на зрелостния изпит по френски език и на различни сертификационни изпити.

 
 

Френски език | ▲ 11. клас | 12. клас

 
12. клас. Френски език, интензивно изучаване
 

ФРЕНСКИ ЕЗИК, B2 DU CECRL. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Жана Кръстева, Вяра Любенова, Катерина Костова)

Помагалото съдържа 6 примерни теста, съставени според изискванията на Учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по френски език, в съответствие с Общата европейска езикова рамка за ниво В2.
Всеки тест включва 45 задачи за оценяване на езиковите компетентности СЛУШАНЕ, ЧЕТЕНЕ и ПИСАНЕ:
• 36 задачи с избираем отговор;
• 7 задачи с кратък свободен отговор;
• 2 задачи за създаване на текст – писане на официално писмо по зададена ситуация и опорни точки и създаване на аргументативен текст за изразяване на мнение.
Задачите за СЛУШАНЕ се основават на 5 кратки текста, които са включени в края на помагалото.
Задачите за ЧЕТЕНЕ са поставени върху 3 текста с различна жанрова принадлежност и тематична характеристика.
В края на помагалото има ключ с верните отговори.
Помагалото е предназначено за работа в клас, както и за самостоятелна подготовка на всички, които искат да разширят знанията си по френски език и да усъвършенстват уменията си.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 2). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен)

Учебната тетрадка съдържа текстове за четене и слушане с разбиране, както и граматически и лексикални упражнения. Предлагат се и допълнителни откъси от изучаваните произведения и автори. 

С оглед на предстоящия зрелостен изпит учебната тетрадка насочва и подпомага преговора на трудностите на френската граматична система, морфосинтаксис и семантика. Съставени са и упражнения за усъвършенстване на умението за изграждане на добре структуриран и логически свързан текст.
Всеки урок завършва с рубрика Projet, която позволява на учениците по-самостоятелна и креативна работа.
 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В1 В2
(Силвия Ботева, Жана Кръстева)

250 Упражнения по френски език В1 В2 
  • граматика 
  • комуникативни дейности
  • творчески задачи
  • четене
  • писане

Помагалото е продължение на „250 упражнения по френски език А1 А2 В1”.
Включените в него упражнения, дейности и задачи имат за цел да развиват основните комуникативни умения и да стимулират творческото мислене и изразяване на френски език. Разнообразието от упражнения е съобразено с материала, предвиден в учебната програма на МОН и в Европейската езикова рамка за нивата B1 и B2. Те поднасят интересна и актуална социокултурна информация за франкофонския свят. 

Всяка глава започва със синтезирано представяне на граматически елементи и категории, свързани с определена комуникативна дейност, и завършва с обобщителна част. Помагалото е предназначено както за работа в клас или в група под ръководството на преподавател, така и за самостоятелна работа. То е ценен помощник за учениците, изучаващи френски език в профилираните и професионалните гимназии, за студенти, за всички, които желаят да разширят и задълбочат езиковите си знания и умения. Подходящо е  при подготовка за успешно полагане на зрелостния изпит по френски език и на различни сертификационни изпити.

 
 

Френски език | ▲ 11. клас | ▲ 12. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: