Помагала по френски език и за 11. и 12. клас


11. клас. Френски език
 

RALLYE 6 (B2.1) УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС
(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова)

Цена: 16.90 лв.

Учебната тетрадка Rallye 6 (B2.1) допълва и разширява работата с учебника чрез разнообразни упражнения за овладяване на лексиката и граматичните структури. Предвидени са допълнителни текстове и задачи за писмено изразяване и развитие на творческите способности на учениците. Тетрадката включва и работа по проекти с прагматична насоченост.

 

ЕNVOLS (PARTIE 1). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен)

Цена: 15.00 лв.

В учебната тетрадка продължава работата с литературния текст и с развитието на езиковите и социокултурните знания и умения на учениците.
Помагалото се състои от 10 единици и включва рубриките: Encore de la lecture, Exercices de lexique, Exercices de grammaire, Version и Projet.

 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В1 В2
(Силвия Ботева, Жана Кръстева)

Цена: 15.00 лв.

250 Упражнения по френски език В1 В2 
 • граматика 
 • комуникативни дейности
 • творчески задачи
 • четене
 • писане

Помагалото е продължение на „250 упражнения по френски език А1 А2 В1”.
Включените в него упражнения, дейности и задачи имат за цел да развиват основните комуникативни умения и да стимулират творческото мислене и изразяване на френски език. Разнообразието от упражнения е съобразено с материала, предвиден в учебната програма на МОН и в Европейската езикова рамка за нивата B1 и B2. Те поднасят интересна и актуална социокултурна информация за франкофонския свят. 

Всяка глава започва със синтезирано представяне на граматически елементи и категории, свързани с определена комуникативна дейност, и завършва с обобщителна част. Помагалото е предназначено както за работа в клас или в група под ръководството на преподавател, така и за самостоятелна работа. То е ценен помощник за учениците, изучаващи френски език в профилираните и професионалните гимназии, за студенти, за всички, които желаят да разширят и задълбочат езиковите си знания и умения. Подходящо е  при подготовка за успешно полагане на зрелостния изпит по френски език и на различни сертификационни изпити.

 

100 % УСПЕХ. МАТУРА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК. ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ФОРМАТ
(Силвия Ботева, Жана Кръстева, Афродита Железарска-Сариева)

Цена: 14.00 лв.

Искате да усъвършенствате знанията и уменията си по френски език?

Искате да се подготвите отлично за матурата? 
Този сборник е вашият шанс за успех!
В него ще откриете:
 • шест варианта на зрелостен изпит по френски език, съобразени с актуалния формат на МОН;
 • упражнения за слушане и четене с разбиране;
 • езикови задачи по лексика и граматика;
 • упражнения за създаване на писмен текст;
 • актуални и интересни текстове от оригинални източници;
 • аудиодиск със записи на текстовете за слушане;
 • ключ с отговори за проверка при самостоятелна подготовка.
Бъдете убедени в подготовката си за постигане на 100% успех на матурата по френски език!
 
12. клас. Френски език
 

ЕNVOLS (PARTIE 2). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен)

Цена: 15.00 лв.

Учебната тетрадка съдържа текстове за четене и слушане с разбиране, както и граматически и лексикални упражнения. Предлагат се и допълнителни откъси от изучаваните произведения и автори. 

С оглед на предстоящия зрелостен изпит учебната тетрадка насочва и подпомага преговора на трудностите на френската граматична система, морфосинтаксис и семантика. Съставени са и упражнения за усъвършенстване на умението за изграждане на добре структуриран и логически свързан текст.
Всеки урок завършва с рубрика Projet, която позволява на учениците по-самостоятелна и креативна работа.
 

250 УПРАЖНЕНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК В1 В2
(Силвия Ботева, Жана Кръстева)

Цена: 15.00 лв.

250 Упражнения по френски език В1 В2 
 • граматика 
 • комуникативни дейности
 • творчески задачи
 • четене
 • писане

Помагалото е продължение на „250 упражнения по френски език А1 А2 В1”.
Включените в него упражнения, дейности и задачи имат за цел да развиват основните комуникативни умения и да стимулират творческото мислене и изразяване на френски език. Разнообразието от упражнения е съобразено с материала, предвиден в учебната програма на МОН и в Европейската езикова рамка за нивата B1 и B2. Те поднасят интересна и актуална социокултурна информация за франкофонския свят. 

Всяка глава започва със синтезирано представяне на граматически елементи и категории, свързани с определена комуникативна дейност, и завършва с обобщителна част. Помагалото е предназначено както за работа в клас или в група под ръководството на преподавател, така и за самостоятелна работа. То е ценен помощник за учениците, изучаващи френски език в профилираните и професионалните гимназии, за студенти, за всички, които желаят да разширят и задълбочат езиковите си знания и умения. Подходящо е  при подготовка за успешно полагане на зрелостния изпит по френски език и на различни сертификационни изпити.

 

100 % УСПЕХ. МАТУРА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК. ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ФОРМАТ
(Силвия Ботева, Жана Кръстева, Афродита Железарска-Сариева)

Цена: 14.00 лв.

Искате да усъвършенствате знанията и уменията си по френски език?

Искате да се подготвите отлично за матурата? 
Този сборник е вашият шанс за успех!
В него ще откриете:
 • шест варианта на зрелостен изпит по френски език, съобразени с актуалния формат на МОН;
 • упражнения за слушане и четене с разбиране;
 • езикови задачи по лексика и граматика;
 • упражнения за създаване на писмен текст;
 • актуални и интересни текстове от оригинални източници;
 • аудиодиск със записи на текстовете за слушане;
 • ключ с отговори за проверка при самостоятелна подготовка.
Бъдете убедени в подготовката си за постигане на 100% успех на матурата по френски език!
 
Споделете с приятели


Открий ни в: