Помагала по история и цивилизации за 11. и 12. клас


11. и 12. клас. История и цивилизации. Профилирана подготовка
 

ИСТОРИЯТА В ТАБЛИЦИ. ПОМАГАЛО ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11. – 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Теодора Борисова-Петрова)

Цялата история на човечеството от последните над 5000 години е събрана в това стегнато помагало от 90 страници, предвидено за бърз преговор на зрелостниците преди матурата по история и цивилизации за профилирана подготовка след 11. и 12. клас.
Но то може да се ползва и от учениците от 5. до 10. клас с подчертан интерес към историята, тъй като покрива целия общообразователен курс по предмета в прогимназиалния и първия гимназиален етап.
Научно-образователното съдържание е събрано и подредено в таблици с ясна структура и със систематизирана историческа информация, която нагледно отразява синхронността на събитията, следвайки техния тематичен и хронологичен ред. По достъпен начин са представени политиката, културата и обществата от Античността до Модерната епоха.
Учениците ще могат бързо и лесно да откриват търсената от тях информация, която обобщава и надгражда знанията им от часовете по история и цивилизации.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
(Мария Трифонова-Бенова)

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по история и цивилизации, профилирана подготовка” и покрива учебното съдържание за 11. и 12. клас.
Съдържа 5 примерни теста за Държавния зрелостен изпит по история и цивилизации, профилирана подготовка, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието и науката (МОН) „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по история и цивилизации (профилирана подготовка) за учебната 2021/ 2022 г.”, а именно:
• 15 задачи с избираем отговор;
• 10 задачи с кратък и с разширен свободен отговор;
• 1 задача за създаване на свързан писмен текст върху разнообразни исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем по избор на зрелостниците.
Предложените формулировки на отговорите на въпросите с кратък и с разширен свободен отговор са примерни, с цел да насочат към същността на отговора, но не бива да се очаква да бъдат буквално възпроизведени от зрелостниците.
Същевременно, по преценка на учителя, тестовете може да се използват и за упражнения в клас, за текущ контрол или за самоподготовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: