Помагала по руски език и за 11. и 12. клас


11. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ 1 (А2)
(Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Цена: 5.90 лв.

Учебната тетрадка „Привет!” за 11. Клас, част 1, А2, е част от учебния комплект по руски език „Привет!”,  предназначен за ученици, които продължават изучаването на втори чужд език в 11. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.
 
11. клас. Руски език, други помагала
 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. - 11. КЛАС
(Анаит Киркорова, Виолета Миланова)

Цена: 6.90 лв.

Помагалото е предназначено за учениците в 10.—11. клас, изучаващи руски като първи или втори чужд език, профилирана подготовка. Състои се от три части: тренировъчни граматически упражнения, тестови задачи ниво В1 и тестови задачи ниво В2, според Европейската езикова рамка. Всяко ниво съдържа по 5 комплексни теста, проверяващи уменията слушане и четене с разбиране, и езикови упражнения, проверяващи владеенето на граматиката. Всички упражнения имат ключ с отговори. Оценяването и самооценяването се извършва по точкова система, като точките се приравняват към оценки по шестобалната система.
Включените в помагалото задачи може да се използват за самоподготовка и самоконтрол от учениците и за контрол от учителите.

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
• Упражнения и задачи, съобразени с темите и граматиката в учебната програма за 10.—11. клас.
• Тестови задачи за проверка на слушането и четенето с разбиране, лексиката и граматиката, които проверяват и оценяват уменията на нива В1 и В2.
• Отговори на упражненията и възможност за самооценка.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ:
• Упражнения за допълване и разнообразяване на езиковото обучение.
• Възможност за подготовка за изпита за получаване на международен сертификат за владеене на праговото равнище по руски език.
• Прилагане на индивидуален подход.
• Подходящи материали за проверка и контрол на постигнатите резултати.

 
12. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ 2 (А2)
(Анаит Киркорова, Виолета Миланова)

Цена: 5.90 лв.

Учебната тетрадка „Привет!” за 12. клас, част 2, А2 е част от учебния комплект по руски език „Привет!” А2, предназначен за ученици, които продължават изучаването на втори чужд език в 12. клас.
Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: