Помагала по руски език и за 11. и 12. клас


11. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ 1 (А2)
(Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Учебната тетрадка „Привет!” за 11. Клас, част 1, А2, е част от учебния комплект по руски език „Привет!”,  предназначен за ученици, които продължават изучаването на втори чужд език в 11. клас. 

Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.
 
12. клас. Руски език, втори чужд език
 

ПРИВЕТ! УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ 2 (А2)
(Анаит Киркорова, Виолета Миланова)

Учебната тетрадка „Привет!” за 12. клас, част 2, А2 е част от учебния комплект по руски език „Привет!” А2, предназначен за ученици, които продължават изучаването на втори чужд език в 12. клас.
Към всеки урок в учебника има и урок в тетрадката, който разширява и затвърждава работата по темата на урока. Акцентът е върху писането, лексиката и граматиката.
Задачите в тетрадката са от комуникативен и предкомуникативен тип и са основно за затвърждаване на езиковите единици, но е включена и работа по формиране на речевите умения.
Тетрадката съдържа задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четена с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др.
Включено е и портфолио на ученика.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: