Помагала по химия и опазване на околната среда


за 11. и 12. клас

 

11. и 12. клас. Химия и опазване на околната среда
 

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ХИМИЯ С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ
(Пламен Пейков, Александър Златков, Кирил Атанасов, Людмила Михова)

С помагалото кандидат-студентите:
• усвояват темите от програмите по химия за конкурсните изпити във висшите медицински училища и в университетите в страната;
• прилагат с лекота законите, зависимостите и величините и систематизират свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит;
• затвърждават и надграждат знанията, уменията и компетентностите си, необходими за изпитите по химия;
• се представят отлично на кандидат-студентските изпити по химия.

Помагалото съдържа и 138 решени задачи по обща и неорганична химия и 56 решени задачи по органична химия.

 

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 11. КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, МОДУЛ 1 И МОДУЛ 2
(Калинка Бенова)

Помагалото предлага решения на изчислителните задачи по химия и опазване на околната среда за 11. клас в модул 1 и модул 2 на издателство „Просвета – София”.
Задачите следват тематично материала по обща и неорганична химия, изучаван в часовете по химия и опазване на околната среда в двата модула.
След условието на всяка задача са дадени краткото записване на данните от условието, това, което се търси, и решението на задачата.
Включени са и допълнителни задачи за упражнение.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: