Учебници по технологии и предприемачество за 8. и 9. клас


8. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Даниела Манчева, Ирена Трасиева, Соня Василева) 

Учебникът е насочен към овладяването на ключовите компетентности инициативност и предприемачество и по достъпен начин дава съответните теоретични знания, практически умения и компетентности. Съдържа много илюстрации, схеми, таблици, диаграми и графики. Включени са практически дейности, посещения на обекти за наблюдение, работа в интернет и по малки проекти.

Електронният учебник предлага кратки е-уроци и интерактивни тестове и задачи за бърза проверка на усвоените знания.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
9. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Красимира Толина, Донка Куманова-Ларде, Рилка Георгиева, Явор Киряков) 

Учебникът надгражда и разширява знанията, уменията и компетенциите от 8. клас. Поставен е акцент върху практическите дейности, ученето чрез преживяване, уеббазираното обучение, работата по проекти, посещения на обекти за наблюдение. Учебният материал е богато илюстриран и допълнен със схеми, таблици, диаграми, графики, илюстрации. Включени са лабораторни упражнения. Заложени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Към всеки раздел са разработени тестове за самоконтрол.

Електронният учебник предлага кратки е-уроци, интерактивни тестове и задачи за бърза проверка на усвоените знания.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: