Учебници по технологии и предприемачество за 8. и 9. клас


8. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Даниела Манчева, Ирена Трасиева, Соня Василева) 

Учебникът осигурява овладяването на ключовата компетентност инициативност и предприема-чество, като създава възможности по достъпен начин да бъдат придобити теоретични знания, практически умения и компетентности, необходими за интелектуалното развитие, икономическото и технологичното мислене на учениците. Съдържа много илюстрации, схеми, таблици, диаграми и графики. Включена е работа с малки проекти, както и упражнения, свързани с практически дейности, с посещения на обекти за наблюдение, с работа в интернет.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
9. клас. Технологии и предприемачество
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Красимира Толина, Донка Куманова-Ларде, Рилка Георгиева, Явор Киряков) 

Темите в учебника по технологии и предприемачество за 9. клас на издателство „Просвета – София” са изцяло съобразени с новата учебна програма. Осигурена е приемственост с учебника за 8. клас, като се надграждат и разширяват знанията, уменията и компетенциите, заложени в него. Поставен е акцент върху практическите дейности, ученето чрез преживяване, уеб базираното обучение, работата по проекти, посещения на обекти за наблюдение. Учебният материал е богато илюстриран и допълнен със схеми, таблици, диаграми, графики, илюстрации. Предвидени са въпроси и задачи за самостоятелна и за домашна работа. Включени са лабораторни упражнения. Заложени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Към всеки раздел са разработени тестове за самоконтрол.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: