Учебници по гражданско образование за 11. клас


11. клас. Гражданско образование
 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев)

Цена: 14.00 лв.

Оценителите на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрили учебника, изтъкват следните негови достойнства:
– сложни научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език;
– всяко ново понятие се разглежда във взаимовръзката му с въведените преди него понятия;
– плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
– новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците.
Към тези достойнства ще добавим разнообразието от кинозадачи. При тях документални и игрални филми и трейлъри на филми в електронния вариант на учебника допълват и разширяват знанията за новите понятия и предоставят възможности за интересни дискусии в клас. Някои уроци за практически дейности и упражнения в печатния учебник са изградени изцяло върху конкретен филм. Само чрез практически дейности и упражнения са представени също темите за ученика и училището в демократичното гражданство, за личната гражданска позиция и за конструктивно общуване и взаимодействие. В тези уроци на учителя и неговите ученици са предоставени различни интерактивни похвати, като симулации, ролеви игри в училищна среда, възпроизвеждащи ситуации и актуални процеси от обществено-политическия живот, които се доближават максимално до реалността.
Съдържанието на учебника не надхвърля с нищо обема от знания, заложен в учебната програма по гражданско образование за 11. клас, а очакваните резултати се постигат лесно и увлекателно чрез много и разнообразни практически задачи.
Авторите са прецизно балансиран колектив от доказани професионалисти: университетски преподаватели, гимназиален учител по история и философия и ганизация.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: